Gratis voorbeeldbrief

Bezwaar tegen verslag van functioneringsgesprek

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw wens.
  • En verstuur de brief als het nodig is.
 

Uw personeelsdossier, mag u alles inzien?

man staart in luchtledige

Alles over uw contract wordt in een personeelsdossier vastgelegd. U mag niet zomaar alles inzien. Lees hier welke informatie u wel mag zien of niet.

Bezwaar maken tegen slechte beoordeling

vrouw achter computer

U bent het niet eens met de beoordeling, die u van uw werkgever heeft gekregen? U kunt bezwaar maken. Download onze gratis voorbeeldbrief.

Eenzijdige wijziging in uw arbeidsovereenkomst

vrouw achter haar laptop

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidscontract. Dit mag als er sprake is van een zwaarwegend belang. Wat als u het er niet mee eens bent?

Opzeggen van een vast contract, kan dit?

vrouwenhand telefoon glas water

U of uw werkgever kunnen uw vaste contract opzeggen, dit kan op verschillende manieren. Waar moet u allemaal rekening mee houden?

Tijdelijk arbeidscontract, wat zijn de regels?

vrolijke jonge man bellen

Lees hier of u recht heeft op een proeftijd bij een tijdelijk contract. Mag uw werkgever een concurrentiebeding in de overeenkomst opnemen?

Werken als uitzendkracht

student lacht

Als uitzendkracht in dienst van het uitzendbureau werkzaam bij een bedrijf? Lees hier wat de speciale regels zijn voor uitzendkrachten.

 

Concurrentiebeding, wat betekent dit voor u?

man met armen achter hoofd relaxen

Uw arbeidsovereenkomst eindigt en u bent verplicht u aan een concurrentiebeding of relatiebeding te houden. Lees hier wat de beperkingen voor u zijn.

 

Hoe werkt de proeftijd?

 
collegas koffie pauze

De proeftijd is een soort kennismakingsperiode tussen u en uw werkgever. Lees wat de 5 voorwaarden zijn voor het vaststellen van een geldige proeftijd.

Twee banen tegelijk, kan dat?

 
hipster walkman

Met recht op vrije arbeidskeuze mag u twee banen hebben, uw werkgever kan hier bezwaar tegen hebben. Krijg antwoord op de meest gestelde vragen hierover.

Roosterwijziging, mag dat zomaar?

 
jong stel met hond

Uw werkgever doet een aanpassing in uw werkrooster. Wat als uw werktijden in uw contract zijn vastgesteld? Lees of u de wijziging moet accepteren.

Vanaf 2018 krijgt u ook vakantiegeld uitbetaald over uw overuren

controle vleugel vliegtuig

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) wordt aangepast.