Leestijd: 2 minuten

Wat is een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat u niet zomaar overal kunt werken na het einde van uw arbeidsovereenkomst. Er kan in staan dat u niet bij een concurrent van uw werkgever mag werken. Of dat u niet een concurrerend bedrijf mag starten. Dit beding geldt voor een bepaalde periode na het eindigen van uw arbeidsovereenkomst. Daarbij wordt meestal afgesproken dat u een boete moet betalen als u het beding overtreedt.

Voorbeelden van beperkingen zijn:

 • Hetzelfde werk doen bij de concurrent
 • Bij de directe concurrent van uw oude werkgever gaan werken
 • Binnen een bepaalde afstand van uw oude werkgever hetzelfde werk uitvoeren
 • Binnen een bepaalde periode bij de concurrerende werkgever hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten

Wat is een relatiebeding?

Dit is een vorm van een concurrentiebeding waarmee u afspraken maakt over relaties. U mag dan na afloop van het arbeidscontract niet voor klanten of relaties van uw oude werkgever werken of daarmee contacten onderhouden. Een relatiebeding beschermt de belangen van uw werkgever. Let bij het afspreken van een relatiebeding op het volgende:

 • Omschrijf wie onder het begrip ‘relatie’ valt. Nog beter: noem de relaties waar het precies om gaat
 • Stel vast hoe lang het beding geldig is. Vaak is dit maximaal een jaar
 • Het verbod om contact met relaties te hebben geldt als u dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat doen. Dit wordt vaak vergeten met als gevolg dat u geen contact mag hebben met oude relaties terwijl u iets heel anders gaat ondernemen

Wanneer is het concurrentie- of relatiebeding geldig?

U bent verplicht u aan het concurrentie- of relatiebeding te houden. Maar dan moet het beding wel rechtsgeldig zijn. Hier zijn drie voorwaarden verbonden:

 • Het beding moet overeengekomen zijn met een meerderjarige werknemer
 • Het beding moet op papier staan én u moet ervoor getekend hebben. Een verwijzing vanuit het arbeidscontract naar een reglement, cao of personeelsgids is niet voldoende. Tenzij u dit genoemde document tegelijk met het arbeidscontract heeft gekregen. Of dat u in de getekende arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk heeft verklaard dat u met het (niet-bijgevoegde) concurrentiebeding instemt.
 • Een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd is alleen geldig als de werkgever daarnaast schriftelijk motiveert dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Overtreding van concurrentiebeding niet zonder gevolgen

U bent als werknemer verplicht om zich te houden aan het concurrentiebeding. U heeft er voor getekend in uw arbeidscontract. Gaat u weg bij uw werkgever dan kunt u soms nog afspraken maken over het aanpassen van het beding. Bijvoorbeeld omzetten naar een minder streng relatiebeding.

Kunt u onder een beding uitkomen?

In deze situaties maakt u goede kans om onder het beding uit te komen:

 • Bij een onredelijk beding. Bijvoorbeeld omdat het beding zo uitgebreid is dat u eigenlijk nergens meer mag werken
 • Als uw werkzaamheden ingrijpend zijn veranderd nadat u het beding getekend heeft. Bijvoorbeeld bij een promotie die niet tot het normale carrièreperspectief behoort, of een bedrijfsovername.
 • Als u bij een nieuwe werkgever uw positie aanmerkelijk kunt verbeteren

Is er sprake van een bijzondere situatie? Probeer dan een oplossing te vinden met uw werkgever. Als u er samen niet uitkomt, kunt u de rechter vragen om het beding af te zwakken of te laten vervallen. Hiervoor moet u wel aantonen dat u onredelijk benadeeld wordt bij het vinden van een nieuwe baan.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over arbeidsovereenkomst

Regels roosterwijziging

Roosterwijziging

 

Uw werkgever doet een aanpassing in uw werkrooster? Mag dit? Lees hier of u de wijziging moet accepteren.

geldig vaststellen proeftijd

Welke regels gelden er bij een proeftijd?

 

Welke regels gelden er bij het geldig vaststellen van een proeftijd? Bekijk het hier.

Tijdelijk arbeidscontract

 

Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf?