lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1 minuut

Tijdelijk arbeidscontract

Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf? In een tijdelijke arbeidsovereenkomst staat wanneer het contract eindigt. Het kan gaan om een bepaalde periode of gebeurtenis zoals de duur van een project of de vervanging van een zieke werknemer. Er zijn een aantal regels voor tijdelijke contracten.

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract

Heeft u samen met uw werkgever vooraf een afspraak gemaakt, en dit vastgelegd? Dan mag het tijdelijke arbeidscontract tussentijds worden beëindigd. Dan gelden de normale regels voor opzegging. Uw werkgever mag niet zomaar de arbeidsovereenkomst beëindigen tenzij:

  • Uw werkgever toestemming heeft gekregen van het UWV
  • Uw werkgever een ontbindingsverzoek indient bij de kantonrechter
  • U samen besluit het contract te beëindigen. Als u akkoord gaat is het een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden

Als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst tussentijds opzegt, of uw contract niet verlengt, dan heeft u recht op een transitievergoeding.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer? Dan moet uw werkgever u uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt, schriftelijk laten weten of het contract wordt voortgezet of niet. Doet hij dit niet, of te laat, dan heeft u recht op een vergoeding. Afhankelijk van het niet of niet tijdig aanzeggen heeft u recht op een (gedeelte van een) maandsalaris.

Proeftijd bij een tijdelijk contract

Bij een arbeidsovereenkomst van:

  • Minder dan zes maanden: geen proeftijd
  • Meer dan zes maanden: één maand proeftijd
  • Twee jaar of meer: twee maanden proeftijd
  • Geen kalenderdatum: één maand proeftijd

Let op: uw cao kan afwijken en een langere proeftijd toestaan bij een contract van meer dan zes maanden

Concurrentiebeding

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag geen concurrentiebeding staan. Als uw werkgever hier een zwaarwegend bedrijfsbelang bij heeft, dan mag hij het beding wel opnemen. Dit zwaarwegend bedrijfsbelang moet schriftelijk toegelicht worden in uw arbeidscontract.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over arbeidsovereenkomst

Regels uitzendovereenkomst

Werken als uitzendkracht

 

Werkt u als uitzendkracht? Dan hebt u een uitzendovereenkomst. Wat houdt dit precies in?

twee banen

Twee banen tegelijk

 

Weet u waar u rekening mee moet houden? Wij zetten de meestgestelde vragen en antwoorden graag voor u op een rij.

geldig vaststellen proeftijd

Welke regels gelden er bij een proeftijd?

 

Welke regels gelden er bij het geldig vaststellen van een proeftijd? Bekijk het hier.