Leestijd: 1½ minuut

Uitzendkracht

Als uitzendkracht werkt u in dienst van het uitzendbureau en krijgt u ook loon. Maar u doet uw werk bij een ander bedrijf. Er wordt veel gesproken van ‘detacheren’, ‘uitlenen’ of ‘werk in opdracht’. Dit kan verwarring scheppen. Bent u in dienst van een persoon of organisatie die beroepsmatig mensen inzet bij andere bedrijven? Betaalt deze persoon of organisatie uw loon? Én werkt u onder leiding en toezicht van dat andere bedrijf? Dan weet u zeker dat u als uitzendkracht werkt.

Voor de uitzendovereenkomst zijn een paar bijzondere regels die verschillen van de regels voor een normaal arbeidscontract. Deze regels gelden alleen tijdens de eerste 26 weken van een uitzendovereenkomst.

Speciale regels voor uitzendovereenkomsten

  • Binnen de eerste 26 weken mag uw werkgever zoveel contracten voor bepaalde tijd afsluiten als hij wil. Na deze periode gelden de normale regels voor het overgaan van een tijdelijk naar een vast contract
  • Tijdens de eerste 26 weken kan een uitzendbeding gelden. Dat betekent dat uw uitzendovereenkomst stopt zodra de klant (het bedrijf waar u werk uitvoert) de opdracht intrekt
  • In deze periode van 26 weken heeft u geen recht op loon als er geen werk is

Let op: punt 2 en 3 gelden alleen als dit vooraf schriftelijk met u afgesproken is.

Waar op letten bij opeenvolgende contracten?

  • Een gedeelte van een week telt als één week
  • Uitzendcontracten die elkaar binnen 6 maanden opvolgen, tellen mee bij het bepalen van de termijn van 26 weken
  • Contracten van verschillende uitzendbureaus voor hetzelfde werk bij dezelfde onderneming tellen ook mee
  • Treedt u binnen 6 maanden na afloop van uw uitzendcontract in dienst bij de onderneming of organisatie voor wie u als uitzendkracht werkt? Dan gelden de normale regels voor opvolgende contracten. Gaat het om een 4e contract of heeft u langer dan 36 maanden gewerkt? Dan geldt een contract voor onbepaalde tijd. Tenzij dit anders is aangegeven in de cao
  • U bent voor onbepaalde tijd in dienst bij een uitzendbureau. Het bedrijf waar u werkt biedt u binnen 6 maanden een contract voor bepaalde tijd aan voor dezelfde functie. Dit betekent dat dit contract niet vanzelf op de genoemde datum eindigt. Uw werkgever moet het contract opzeggen. Hier heeft hij toestemming voor nodig van het UWV. Ook kan hij de kantonrechter vragen om het dienstverband te ontbinden

Een cao mag afwijken van de regels

Er zijn twee cao’s in de uitzendbranche: de ABU-cao en de NBBU-cao. Een paar verschillen met de normale regels:

  • De 26 weken termijn mag verlengd worden
  • Nadat de verlengde 26 weken termijn is afgelopen mogen meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten

Payrollovereenkomst

Is de overeenkomst tussen het bedrijf waar u te werk bent gesteld en het uitzendbureau niet tot stand gekomen door bemiddeling van het uitzendbureau? Dan wordt uw arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau aangemerkt als een payrollovereenkomst. De in dit artikel genoemde speciale regels voor uitzendovereenkomsten gelden dan niet.

Niet verzekerd? Wel hulp!

Niet verzekerd? Wel hulp!

ARAG helpt u met rechtshulp on demand.

✓ Binnen 24 uur juridische hulp
✓ Geen verzekering of abonnement nodig
✓ Tegen een vast, scherp tarief

Meer over arbeidsovereenkomst

Tijdelijk arbeidscontract

 

Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf?

recht op pensioen

Recht op pensioen

 

Heeft iedere werknemer in Nederland recht op pensioenopbouw? Lees hier alles over uw rechten en plichten.

geldig vaststellen proeftijd

Welke regels gelden er bij een proeftijd?

 

Welke regels gelden er bij het geldig vaststellen van een proeftijd? Bekijk het hier.