lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Altijd een verzekering die bij u past

Een conflict op het werk, een geschil met de aannemer of letselschade in het verkeer. Enkele voorbeelden waar kosten voor juridische hulp hoog kunnen oplopen. Een juridisch conflict kunt u moeilijk voorzien en heeft vaak persoonlijke en financiële gevolgen. Dit kan vervelend zijn en ingrijpende gevolgen hebben. Voorkom verrassingen en verzeker uzelf voor juridische hulp.

Bij ons stelt u zelf en eenvoudig uw verzekering samen. U kunt kiezen uit drie producten: Basis, Uitgebreid of Excellent. Basis is een pakket met dekkingen voor een aantal veel voorkomende conflicten. Bij Uitgebreid en Excellent kiest u zelf modules waarvoor u zich wilt verzekeren.

ARAG Basis Verzekerd

Hiermee bent u verzekerd voor een aantal veelvoorkomende conflicten. Zo zijn conflicten die te maken hebben met verkeer, letsel, de woning en ontslag gedekt en ook contractuele conflicten vanaf € 1.000. Eén basispakket én een scherpe premie.

Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 15.000,- (per gebeurtenis/conflict).

ARAG Uitgebreid Verzekerd

Hiermee kunt u zelf bepalen voor welke onderdelen u verzekerd wilt zijn. U kunt dekkingen afsluiten voor Consument & Verkeer, Wonen, Inkomen & Arbeid, Familie & Echtscheidingsmediation.

Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 30.000,- (per gebeurtenis/conflict).

ARAG Excellent Verzekerd

Bij dit product heeft u de meest complete dekking, kunt u zelf de onderdelen kiezen waarvoor u verzekerd wilt zijn en heeft u de hoogste limiet van € 60.000. Aanvullend op de ARAG Uitgebreid verzekerd is Contractueel plezier- en luchtvaartuigen en de tweede woning in de EU ook gedekt. Bij het onderdeel Arbeid van de module Inkomen zijn arbeidsgeschillen als statutair directeur standaard inbegrepen, en kan ook de module Fiscaal en Vermogen meeverzekerd worden.

Alle kosten van hulp van onze eigen ARAG juridisch specialisten worden vergoed. Voor alle overige kosten (zoals kosten van een rechtszaak, mediation, of een juridisch specialist of expert die niet bij ARAG werkt) geldt een limiet van € 60.000,- (per gebeurtenis/conflict).

Waarvoor ben ik verzekerd?

Bij het product Basis bent u verzekerd voor een aantal veelvoorkomende conflicten. Kiest u voor Uitgebreid of Excellent, dan bent u standaard verzekerd voor de module Consument en verkeer. Deze kunt u uitbreiden met de modules Inkomen, Wonen, Familie en Fiscaal en Vermogen.

Consument en verkeer

De module Consument en Verkeer biedt u juridische hulp bij het verhalen van (letsel)schade die u binnen of buiten het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, of door een medische fout. Dit geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen. Ook bent u verzekerd van hulp bij een conflict over spullen of diensten die u koopt. Bijvoorbeeld een conflict over een vakantieboeking, over energie of telecom. De module Consument en Verkeer dekt geen zaken rondom de aankoop van uw woning.

Optioneel kunt u ervoor kiezen om juridische hulp te krijgen bij contractiele conflicten met betrekking tot uw eigen motorrijtuig. Denk hierbij aan een koopcontract, verkoopcontract, leasecontract, reparatie of en verzekering met betrekking tot uw motorrijtuig.

Inkomen

Met de module Inkomen heeft u recht op juridische hulp bij conflicteren die te maken hebben met uw inkomen en uitkeringen. Denk hierbij aan afspraken rondom uw pensioen, een pensioenuitkering of sociale verzekeringsuitkering.

Optioneel kunt u ervoor kiezen om juridische hulp te krijgen bij conflicten die te maken hebben met uw werk, uw (ex-)werkgever en arbeidsovereenkomst.

Wonen

De module Wonen biedt u juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met uw huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een conflict over een overeenkomst, de (ver)koop, de huur of over werk dat u iemand aan de woning laat doen. Ook conflicten rondom uw woning, bijvoorbeeld met de buren en overheid zijn gedekt. De woning moet u wel te allen tijde voor uzelf gebruiken.

Familie

Met de module Familie heeft u recht op juridische hulp bij conflicten over personen-, familie- en erfrecht. Denk hierbij aan een conflict over adoptie, uithuisplaatsing of over een de verdeling van een erfenis.

Optioneel kunt u ervoor kiezen om juridische hulp te krijgen bij echtscheiding mediation in geval u en uw partner willen scheiden of stoppen met een geregistreerd partnerschap. Als u dat samen aan ons vraagt, helpen wij u met een mediator.

Fiscaal en vermogen

De module Fiscaal en Vermogen biedt u onder andere juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over vermogensbeheer. Daarmee bedoelen we het verkopen, kopen en beheren van bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Ook bent u gedekt als u verkeerd advies heeft gekregen of misleid bent door een adviseur in geval van vermogensbeheer.

Waarvoor ben ik niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor geschillen die zijn ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering. Ook opzet en voorzienbare conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten. In de polisvoorwaarden vindt u alle situaties waarvoor u niet bent verzekerd.

Meer informatie en documenten

Informeer u goed over ARAG verzekeringen. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd; de Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. Elke verzekeraar gebruikt dezelfde Verzekeringskaarten, zodat u gemakkelijk verzekeringen kunt vergelijken.

Wijzer in geldzaken is de wegwijzer met betrouwbare informatie over geldzaken.