lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Privacystatement

Om u goed van dienst te kunnen zijn gebruikt ARAG uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Klik hier voor meer informatie.

Geheimhoudingsplicht

Binnen ARAG heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken en kantoren om uw privacy te waarborgen. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben.

Uw gegevens zijn veilig bij ARAG:

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk
  • Uw data wordt niet heimelijk verzameld en beoordeeld
  • Wij respecteren uw privacy, in het bijzonder uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

ARAG voldoet aan de wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende uitvoeringswet. Daarnaast voldoet ARAG aan de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Geldigheid van dit privacystatement

Dit is het thans geldende privacystatement dat per 21 mei 2024 aangepast is.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van cookies en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ook vindt u hier de contactgegevens van de functionaris gegevensbeheer (FG).

Gebruik van cookies

ARAG maakt gebruik van cookies op de volgende websites:

  • www.arag.nl

ARAG gebruikt cookies om statistieken bij te houden en zo bezoeken op de ARAG-websites te analyseren en te optimaliseren.

Lees hier meer over hoe wij cookies gebruiken.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze websites.

We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Lees hier meer over welke persoonsgegevens wij gebruiken en hoe wij daar mee omgaan.

 

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt binnen ARAG toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

U kunt de FG bereiken via:

Postbus 230
3830 AE Leusden