lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Wat is een transitievergoeding?

Transitievergoeding is een veelgebruikte term bij ontslag. Als uw werkgever u ontslaat of uw arbeidsovereenkomst niet verlengt, heeft u recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of u een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt. Het doel van de transitievergoeding is tweeledig:

1. U kunt de vergoeding gebruiken om sneller een nieuwe baan te vinden. Bijvoorbeeld door het bedrag te besteden aan om- of bijscholing. U bent niet verplicht om de vergoeding hiervoor te gebruiken.
2. De vergoeding dient als compensatie voor uw ontslag.

Wanneer recht op transitievergoeding?

U heeft recht op een transitievergoeding als uw werkgever besluit u te ontslaan of uw arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Dit geldt ook wanneer uw werkgever u ontslaat in uw proeftijd. Ook heeft u recht op de vergoeding als u zelf ontslag neemt omdat er sprake van ernstig verwijtbaar handelen van uw werkgever. Neem in dat geval altijd eerst contact met ons op. Wij kunnen voor u nagaan of het ook volgens de wet om ernstig verwijtbaar handelen gaat.

Let op: Als u zelf ontslag neemt, kan dit gevolgen hebben voor uw aanspraak op een uitkering. Lees hier meer over het recht op een uitkering.

Geen recht op transitievergoeding

Er zijn enkele situaties waarin u bij ontslag geen recht hebt op een transitievergoeding:

  • Als uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd
  • U heeft zelf ernstig verwijtbaar gehandeld
  • Er wordt u een gelijkwaardige arbeidsovereenkomst aangeboden voordat uw tijdelijke overeenkomst afloopt. Het maakt niet uit of u het aanbod accepteert of niet
  • Als u wordt ontslagen wanneer u jonger bent dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkt
  • U heeft de AOW- en/of pensioen gerechtigde leeftijd bereikt
  • In uw CAO is een gelijkwaardige voorziening opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
  • Uw werkgever is failliet verklaard, heeft uitstel van betaling gekregen of zit in de schuldsanering
  • U weigert een gelijkwaardig of beter aanbod van uw werkgever om uw arbeidsovereenkomst te verlengen

Hoogte en berekenen transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding voor iedereen op dezelfde wijze berekend. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw bruto maandsalaris en de duur van uw dienstverband. Ieders vergoeding wordt volgens dezelfde formule berekend.

  • U krijgt ⅓ van uw bruto maandsalaris per gewerkt volledig dienstjaar
  • Voor het resterende deel van uw arbeidsovereenkomst gebruikt u de volgende formule:

(het bruto salaris ontvangen over het resterende deel arbeidsovereenkomst/bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris/12)

U kunt deze formule ook gebruiken als uw arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Lees hier meer over de hoogte en het berekenen van de transitievergoeding. Maak gebruik van onze voorbeelden en lees meer over de regels en uitzonderingen.

Maximale transitievergoeding 2023

De maximale vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2023 € 89.000. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, ontvangt u maximaal het bedrag dat gelijk is aan uw bruto jaarsalaris. De minister beslist elk jaar per 1 januari over de aanpassing van de maximale vergoeding.

Let op: De transitievergoeding is een bruto bedrag. U betaalt dus belasting over uw vergoeding.

Juridische hulp nodig?

U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met ontslag en de transitievergoeding. Ontslagen worden kan ingrijpend en vervelend zijn, ongeacht de reden. ARAG kan u helpen bij het opstellen van documenten en maken van belangrijke beslissingen. Wij staan voor u klaar als u juridisch advies nodig hebt. Ook als u niet verzekerd bent. Bekijk onze oplossingen.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

hoogte en berekenen transitievergoeding

Hoogte en berekenen transitievergoeding

Bekijk hier hoe u de hoogte van uw transitievergoeding kan berekenen. Lees ook meer over de regels en uitzonderingen.

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?

ontslag in proeftijd

Ontslag in proeftijd

 

U kunt in uw proeftijd zelf ontslag nemen of ontslagen worden door uw werkgever. Wat zijn de consequenties?