Leestijd: 1½ minuut

Toestemming UWV

Uw werkgever mag u niet ontslaan zonder toestemming van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) als:

 • Er bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn
 • U meer dan twee jaar ziek bent en geen herstel verwacht binnen 26 weken

Ontslagprocedure via het UWV

 1. Werkgever dient ontslagaanvraag in bij UWV
 2. UWV stuurt ontslagaanvraag en verweerformulier door aan werknemer
 3. UWV beoordeelt de situatie en beslist of de werkgever de arbeidsovereenkomst mag beëindigen

Bedrijfseconomische redenen voor ontslag

Wil uw werkgever u ontslaan om bedrijfseconomische, of organisatorische redenen? Dan moet hij het volgende kunnen aantonen:

 • De bedrijfseconomische noodzaak
 • Het verval van uw functie
 • De regels voor bepalen van ontslagvolgorde (het afspiegelingsbeginsel) zijn toegepast
 • Herplaatsing niet mogelijk is

De ontslagvolgorde

Als er meerdere werknemers met eenzelfde functie zijn die niet allemaal mogen blijven, dan wordt de ontslagvolgorde bepaald. Alle werknemers binnen de functie worden opgedeeld in leeftijdsgroepen, de verhouding moet voor en na de reorganisatie gelijk blijven. Binnen de leeftijdsgroepen geldt dat de werknemer met het kortste dienstverband het eerst in aanmerking komt voor ontslag.

Opzegging en opzegtermijnen

Heeft uw werkgever toestemming van het UWV gekregen? Dan mag hij binnen 4 weken de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de opzegtermijn, vaak is deze vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of Cao. Is dit niet het geval? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Wettelijke opzegtermijn
Dienstverband 0 - 5 jaar: 1 maand
Dienstverband 5 - 10 jaar: 2 maanden
Dienstverband 10 - 15 jaar: 3 maanden
Dienstverband langer dan 15 jaar: 4 maanden

Let op: uw werkgever mag de tijd dat de ontslagprocedure heeft geduurd, aftrekken van de opzegtermijn. Dit mag alleen als er minimaal één maand overblijft.

Wanneer geldt een opzegverbod?

Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst niet opzeggen als er sprake is van een opzegverbod. Zelfs als het UWV wel toestemming heeft verleend. Heeft uw werkgever uw contract toch opgezegd, ondanks het opzegverbod? Binnen twee maanden na de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst kunt u de rechter vragen de opzegging te vernietigen.

De meest bekende opzegverboden zijn:

 • Binnen de eerste twee jaar van ziekte
 • Tijdens de zwangerschap
 • In het bevallingsverlof tot zes weken erna

Recht op ontslagvergoeding

Zegt uw werkgever uw contract op? Dan heeft u recht op een ontslagvergoeding. Dit wordt de transitievergoeding genoemd. Lees ons artikel over het recht op een transitievergoeding voor alle informatie over deze vergoeding.

Problemen met UWV of hulp nodig?

Heeft u problemen bij de aanvraag van uw uitkering? Of bent u het niet eens met de hoogte van uw uitkering? Lees dan onze informatie over uw recht op een uitkering.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

recht op transitievergoeding

Transitievergoeding

 

Wanneer heeft u wel en geen recht op een transitievergoeding? U leest er hier meer over.

 
Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

 

Bent u ziek en wilt uw werkgever u ontslaan? Lees hier wat u allemaal moet weten over ontslag tijdens ziekte.

beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?