Leestijd: 2 minuten

Beëindigingsovereenkomst opstellen

Eindigt uw dienstverband doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat? De afspraken die u maakt met elkaar moeten schriftelijk worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wat staat er in een beëindigingsovereenkomst?

 • Naam en adres werkgever
 • Beëindiging op initiatief van de werkgever
 • Reden van beëindiging
 • Dat er geen sprake is van een dringende reden voor de beëindiging
 • Datum van beëindiging, met inachtneming van de opzegtermijn
 • Hoogte van eventueel te betalen vergoeding door de werkgever
 • Eindafrekening: vakantiegeld
 • Uitbetaling openstaande vakantiedagen, eventuele bonussen etc
 • Eventuele vrijstelling van werk
 • Opheffing concurrentiebeding
 • Verval van studiekosten
 • Positief getuigschrift
 • Inleveren bedrijfseigendommen
 • Finale kwijting

Heeft u recht op een WW-uitkering bij een beëindigingsovereenkomst?

Het feit dat u instemt met een beëindigingsovereenkomst heeft geen gevolgen voor uw aanspraken op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Er moet dan wel aan vier eisen worden voldaan:

 • Uw werkgever neemt het initiatief tot beëindiging
 • U mag niet ziek zijn
 • Er is geen dringende reden voor ontslag
 • Er is rekening gehouden met de opzegtermijn

Met de beëindigingsovereenkomst die aan deze vereisten voldoet stelt u uw aanspraken op een werkloosheidsuitkering zoveel mogelijk veilig. Uiteindelijk beslist UWV over de toekenning van de uitkering, zodat een werkloosheidsuitkering nooit op voorhand kan worden gegarandeerd.

Bespreek het voorstel voor de beëindigingsovereenkomst dat u van uw werkgever heeft ontvangen daarom altijd met een juridisch adviseur voordat u tekent.

Wachttijd voor een WW-uitkering

Lukt het u niet om meteen ander werk te vinden en heeft u een werkloosheidsuitkering aangevraagd? Dan krijgt u te maken met een wachttijd. Er wordt namelijk rekening gehouden met de opzegtermijn die uw werkgever bij uw ontslag normaal gesproken moet hanteren. Hierna krijgt u een uitkering.

Hoe lang de opzegtermijn is hangt meestal af van de duur van uw arbeidsovereenkomst.

 • Minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn
 • 5 tot 10 jaar jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn
 • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn
 • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn

In uw arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao kunnen andere bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de opzegtermijn.

Compensatie door werkgever

De wachttijd voor de WW-uitkering gaat in op het moment dat u uw beëindigingsovereenkomst tekent. Let op dat bij het vaststellen van de datum van de beëindiging van het dienstverband rekening is gehouden met de opzegtermijn. Op die manier sluit uw inkomen uit arbeid aan op de WW-uitkering.

Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

Er geldt altijd een bedenktermijn bij een beëindigingsovereenkomst. Die termijn is 14 dagen als uw werkgever u over de bedenktermijn informeert.. Informeert uw werkgever u hier niet over dan geldt een langere termijn, namelijk 3 weken. Tijdens de bedenktermijn heeft u het recht terug te komen op de gemaakte afspraken. Bedenkt u zich, dan moet u dit schriftelijk laten weten aan uw werkgever. Een reden hiervoor hoeft u niet te vermelden. De gemaakte afspraken vervallen. Uw arbeidsovereenkomst blijft bestaan en u zult uw werkzaamheden moeten uitvoeren.

Wanneer niet akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

 • Als u ziek bent: in de eerste 2 jaar dat u ziek bent, mag uw werkgever u niet ontslaan. U heeft in die periode recht op salaris
 • Als er een dringende reden voor ontslag is: waarschijnlijk heeft u geen recht op een WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

recht op transitievergoeding

Transitievergoeding

 

Wanneer heeft u wel en geen recht op een transitievergoeding? U leest er hier meer over.

 
Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

 

Bent u ziek en wilt uw werkgever u ontslaan? Lees hier wat u allemaal moet weten over ontslag tijdens ziekte.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

 

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. Wat houdt dit precies in en hoe zit het met uw rechten?