lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Geldige reden voor ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. Je verliest je inkomen en je recht op een werkloosheidsuitkering (WW).

Voor een ontslag op staande voet moet sprake zijn van ernstig wangedrag. Denk aan hardnekkige werkweigering of diefstal. Juridisch heet dit een dringende reden. Het ontslag moet direct worden gegeven. Daarbij moet ook de dringende reden voor het ontslag worden verteld.

Wat zijn de gevolgen van ontslag op staande voet?

  • De arbeidsovereenkomst eindigt direct. Een ontslagprocedure door je werkgever is niet noodzakelijk
  • Je wordt verwijtbaar werkloos en hebt geen recht op een werkloosheidsuitkering
  • Je bent schadeplichtig en je werkgever kan een schadevergoeding van je vorderen

Niet eens met het ontslag?

Laat de rechter oordelen of het ontslag op staande voet terecht of onterecht is gegeven. Als werknemer heb je twee mogelijkheden, namelijk: bezwaar maken of je neerleggen bij de beëindiging en een vergoeding vorderen van je werkgever. Dit laatste doe je bijvoorbeeld als je het niet eens bent met het ontslag op staande voet, maar wel een nieuwe baan hebt gevonden.

Optie 1: Bezwaar maken tegen het ontslag en een beroep op de vernietigbaarheid doen

  • Geef aan bij je werkgever dat je het niet eens bent met het ontslag, vermeld dat je beschikbaar bent om te werken en verzoek om doorbetaling van je loon.
  • Je verzoekschrift tot vernietiging van het ontslag moet binnen 2 maanden na het ontslag zijn ingediend bij de rechter. Doe je dit te laat, dan blijft het ontslag op staande voet geldig.
  • Vernietigt de rechter het ontslag, dan is er geen einde gekomen aan het dienstverband en heb je recht op loon. Wel kan de rechter de loonvordering matigen. Word je in het ongelijk gesteld, dan blijft het ontslag op staande voet geldig. Dan heb je geen recht op WW. Het kan zijn dat je werkgever een schadevergoeding van je heeft gevraagd. Tegen de beslissing van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk.

Optie 2: Je neerleggen bij de beëindiging van het dienstverband maar de ontslagreden aanvechten

  • Je verzoekschrift tot betaling van een schadevergoeding en/of een billijke vergoeding moet binnen 2 maanden na het ontslag zijn ingediend bij de rechter. Ben je te laat, dan blijft het ontslag op staande voet gehandhaafd.
  • Krijg je gelijk van de rechter, dan was het ontslag op staande voet onterecht en heb je recht op een vergoeding. Maar ook op een transitievergoeding. Het verzoekschrift tot uitbetaling van een transitievergoeding moet binnen 3 maanden na het ontslag zijn ingediend bij de rechter. Doe je dit te laat, dan verlies je je recht hierop.
  • Stelt de rechter u in het ongelijk, dan blijft het ontslag op staande voet geldig. Het kan zijn dat uw werkgever een schadevergoeding van u heeft gevraagd. Tegen de beslissing van de kantonrechter is hoger beroep mogelijk.

Onderhandelen over de beëindiging van het dienstverband

De uitkomst van een procedure is lang niet altijd zeker. Daarom wordt er vaak onderhandeld tussen de werkgever en werknemer om tot een regeling over de beëindiging van het dienstverband te komen. Hierbij wordt het ontslag ingetrokken en worden de WW-rechten zoveel mogelijk veilig gesteld.

Bent je op staande voet ontslagen, schakel ARAG dan direct in. De termijn om het ontslag aan te vechten is kort.

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker jezelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten

Meer over ontslag

Geschorst of op non-actief gesteld

Geschorst of op non-actief gesteld

 

U mag tijdelijk niet meer op het werk komen of bent vrijgesteld van werk. Wat houdt dit precies in?

beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?