Leestijd: 1 minuut

Wat is een schorsing?

Als u geschorst wordt, dan mag u tijdelijk niet meer aan het werk. Hier moet een hele goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld als uw werkgever vermoedt dat er een dringende reden voor ontslag is, zoals fraude of diefstal. Tijdens de schorsing kan de werkgever een onderzoek doen. Schorsing is een disciplinaire maatregel.

Wat is een non-actief stelling?

Van non-actiefstelling is sprake als de werkgever een werknemer tijdelijk belet zijn werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld om ruimte te bieden bij het vinden van een nieuwe baan bij ontslag. De termen ‘non-actiefstelling’ en ‘vrijstelling van werkzaamheden’ worden vaak naast en door elkaar gebruikt en staan niet in de Wet. Wel kan er een regeling zijn opgenomen over schorsing en non-actiefstelling in de cao of arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van uw werkgever?

Een schorsing is een zware maatregel, daarom moet uw werkgever zorgvuldig handelen. Hij moet de reden van uw schorsing schriftelijk melden en de verdere procedure uitleggen. Ook moet hij u een indicatie geven van de periode van schorsing en wat er daarna gaat gebeuren.

Wat kunt u zelf doen bij een schorsing?

Protesteer meteen schriftelijk tegen de schorsing en geef hierbij aan dat u wilt werken.

Download en gebruik onze voorbeeldbrief Bezwaar tegen schorsing of non-actief stelling en pas hem aan naar uw situatie.

Weigert uw werkgever u toe te laten, dan kunt u een kort geding aanspannen. Daarmee vraagt u aan de rechter om uw werkgever te verplichten u toe te laten op het werk.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

 

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. Wat houdt dit precies in en hoe zit het met uw rechten?

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?