lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 4 minuten

Wanneer je te maken krijgt met werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zonder een WIA-uitkering te ontvangen, kan een WW-uitkering van het UWV een belangrijke steun zijn. De WW-uitkering dient als een financieel vangnet tijdens je periode van werkloosheid. Het verkrijgen van deze uitkering is echter afhankelijk van specifieke voorwaarden die door het UWV zijn vastgesteld.

In deze Q&A beantwoorden we de belangrijkste vragen over het recht op een WW-uitkering, de voorwaarden die eraan verbonden zijn, en eventuele uitzonderingssituaties waarin je mogelijk in aanmerking komt voor deze vorm van financiële ondersteuning.

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Je hebt recht op een WW-uitkering als je geen werk hebt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, zonder een WIA-uitkering te ontvangen. Dit betekent dat als je je baan verliest en voldoet aan de voorwaarden gesteld door het UWV, je in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Wat zijn de voorwaarden voor een WW-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, moet je:

 • Verzekerd zijn voor de WW: dit is meestal het geval als je een dienstverband hebt bij een werkgever.
 • Beschikbaar zijn voor werk: Je moet in staat en bereid zijn om werk te accepteren en actief te zoeken naar een nieuwe baan.
 • Minimaal vijf uur werk per week verliezen: Of in ieder geval de helft van je aantal werkuren per week. Ook heb je geen recht meer op loon over deze uren. Bijvoorbeeld: je werkte acht uur en gaat nu vier uur minder werken. Je verliest dan geen vijf uur, maar wel de helft van je aantal gewerkte uren per week. Een ander voorbeeld, waarin je niet aan deze voorwaarde voldoet: je werkte tien uur per week en gaat vier uur minder werken. Je verliest minder dan vijf uur en ook minder dan de helft van je aantal gewerkte uren.
 • In de 36 weken voor je eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken hebben gewerkt. Dit wordt de wekeneis genoemd. Een week telt mee als je minimaal een uur hebt gewerkt. Was je ziek, had je onbetaald verlof of zwangerschaps- en/of bevallingsverlof? Deze weken tellen niet mee als gewerkte week. Wel wordt dan de periode van 36 weken uitgebreid met de hele weken waarin je genoemd verlof had of ziek was. Voorbeeld: als je in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag 16 weken verlof had, wordt de wekeneis de periode van 36 + 16 weken voor de eerste werkloosheidsdag. Je moet dan in die 36 + 16 = 52 weken in minimaal 26 weken hebben gewerkt.
 • Niet verwijtbaar werkloos zijn geworden: dit betekent dat je geen schuld hebt aan het einde van het dienstverband.

Wanneer ben ik verwijtbaar werkloos?

Je bent verwijtbaar werkloos als de werkloosheid door jouw schuld is ontstaan. Je krijgt dan vrijwel zeker geen WW-uitkering. Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Je neemt zelf ontslag
 • Je wordt terecht op staande voet ontslagen
 • Je bent ziek en stemt in met een beëindiging van je dienstverband terwijl je werkgever nog je loon tijdens ziekte moet betalen. Je krijgt dan geen Ziektewetuitkering of WW-uitkering. Om voor de WW-uitkering in aanmerking te kunnen komen moet je namelijk beschikbaar zijn voor werk en kunnen werken. Als je ziek bent is dat niet mogelijk.

Wanneer moet ik een WW-uitkering aanvragen?

Je moet een WW-uitkering aanvragen zodra je voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van deze uitkering en werkloos wordt. Je kunt de WW-uitkering aanvragen vanaf 1 week voor de eerste werkloosheidsdag. Het is van belang de WW-uitkering in ieder geval uiterlijk 1 week na de laatste werkdag aan te vragen. Doe je dit later, dan loop je het risico dat de WW-uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Vraag je de WW-uitkering meer dan 26 weken te laat aan, dan wordt de uitkering voor een deel zelfs niet meer uitbetaald.

Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

Hoe lang je recht hebt op een WW-uitkering hangt af van je arbeidsverleden en wordt vastgesteld door het UWV. Over het algemeen geldt dat je recht hebt op een WW-uitkering voor een bepaalde periode, die afhankelijk is van het aantal jaren dat je hebt gewerkt voordat je werkloos werd. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe langer de WW-uitkering. Het UWV hanteert hiervoor een formule waarin je arbeidsverleden wordt meegenomen om de duur van je WW-uitkering te berekenen. De WW-uitkering duurt maximaal 24 maanden.

Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen?

De hoogte van je WW-uitkering wordt berekend op basis van je laatstverdiende loon. Met de rekenhulp van het UWV kun je de hoogte van je bruto WW-uitkering berekenen.

Wanneer heb ik GEEN recht op een WW-uitkering?

Je hebt geen recht op een WW-uitkering in de volgende situaties:

 • Je nog binnen de opzegtermijn van je werkgever valt, zelfs als je werkgever geen loon meer betaalt. De WW-uitkering gaat dan in na het verstrijken van de opzegtermijn.
 • Een tijdelijk arbeidscontract vroegtijdig is beëindigd, zonder dat het mogelijk was deze tussentijds op te zeggen. De WW-uitkering gaat dan pas in na de oorspronkelijk afgesproken einddatum. NB: wanneer je met je werkgever een aanvulling (addendum) op de arbeidsovereenkomst overeenkomt, waarin wordt vermeld dat tussentijds opzeggen mogelijk is, kom je wel in aanmerking voor een WW-uitkering na de opzegtermijn die van toepassing is bij jouw werkgever.
 • Je een Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangt. Tenzij je naast de WIA-uitkering gaat werken en je van daaruit weer werkloos wordt nadat je minimaal weer 26 weken hebt gewerkt.
 • Je buiten Nederland woont of verblijft en dit niet de door UWV toegestane vakantie is.
 • Je bent verwijtbaar werkloos geworden.

Zijn er bijzondere situaties waarin ik toch recht heb op een WW-uitkering?

Ja, er zijn bijzondere situaties waarin je toch recht kunt hebben op een WW-uitkering, zelfs als de omstandigheden niet geheel standaard zijn. Enkele van deze situaties zijn:

 • Als je twee jaar ziek bent geweest en geen WIA-uitkering krijgt, ben je vaak nog wel in dienst bij je werkgever. Je werkgever hoeft je dan geen loon meer te betalen. Je hebt dan wel recht op een WW-uitkering, mits je aan de gestelde voorwaarden voldoet. De wet vereist namelijk niet dat je dienstverband beëindigd moet zijn.
 • Als je werkgever voorstelt om je dienstverband te beëindigen en je hiermee instemt, en dit ontslag niet jouw schuld is, heb je recht op een WW-uitkering. Het is echter belangrijk om de geldende opzegtermijn te respecteren en actief te solliciteren naar ander werk vóór je eerste werkloosheidsdag. Let er ook op dat je niet kunt instemmen met ontslag als je ziek bent en je werkgever nog steeds je loon moet doorbetalen. Wil je werkgever je dienstverband beëindigen? Laat je dan informeren door onze arbeidsrechtjuristen.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Ook als je geen verzekering hebt, staan onze juristen voor je klaar. Je ontvangt juridische hulp tegen een vaste en scherpe prijs, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Geen wachttijd, je wordt direct geholpen.

Meer over uitkering

Juridische informatie over verzekeringsarts

Op gesprek met de verzekeringsarts

Als u een Ziektewetuitkering heeft van UWV of een WIA-uitkering aanvraagt, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts.

Hoe werkt een bezwaarprocedure?

Hoe werkt een bezwaarprocedure?

Als u van een bestuursorgaan een beslissing heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Hoe werkt zo'n proces?

Juridische informatie over lagere uitkering door ziekte

Een lagere uitkering vanwege uw ziekte

U krijgt van het UWV een lagere uitkering als u door ziekte minder werkt. Maar hoe kan dat? Het heeft te maken met de berekeningswijze van het UWV.