Leestijd: 2 minuten

Aanvragen WW-uitkering

Heeft u geen werk? Of bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar krijgt u geen WIA-uitkering? Dan kunt u meestal een WW-uitkering aanvragen bij UWV. Om deze uitkering te krijgen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden voor een WW-uitkering

 • U bent verzekerd voor de WW. Dit is meestal het geval als u een dienstverband heeft bij een werkgever
 • U verliest minimaal vijf of in ieder geval de helft van uw aantal werkuren per week. Ook heeft u geen recht meer op loon over deze uren. Voorbeeld waarin u aan deze voorwaarde voldoet: U werkte acht uur en u gaat vier uur minder werken. U verliest dan geen vijf uur, maar wel de helft van uw aantal gewerkte uren per week. Voorbeeld waarin u niet aan deze voorwaarde voldoet: u werkte tien uur per week en gaat vier uur minder werken. U verliest minder dan vijf uur en ook minder dan de helft van uw aantal gewerkte uren
 • U moet beschikbaar zijn voor werk
 • U heeft in de 36 weken voor uw eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken gewerkt. Dit wordt de wekeneis genoemd. Een week telt mee als u minimaal een uur heeft gewerkt. Was u ziek, had u onbetaald verlof of zwangerschaps- en/of bevallingsverlof? Deze weken tellen niet mee als gewerkte week. Wel wordt dan de periode van 36 weken uitgebreid met de hele weken waarin u genoemd verlof had of ziek was
 • U bent niet verwijtbaar werkloos geworden. Dit betekent dat u geen schuld heeft aan het einde van het dienstverband

Wanneer bent u verwijtbaar werkloos?

U bent verwijtbaar werkloos als de werkloosheid door uw schuld is ontstaan. U krijgt dan vrijwel zeker geen WW-uitkering. Onderstaand een aantal voorbeelden:

 • U neemt zelf ontslag
 • U wordt terecht op staande voet ontslagen
 • U bent ziek en stemt in met een beëindiging van uw dienstverband. U krijgt dan geen Ziektewetuitkering of WW-uitkering. Om voor de WW-uitkering in aanmerking te kunnen komen moet u namelijk beschikbaar zijn voor werk en kunnen werken. Als u ziek bent is dat niet mogelijk

Geen recht op WW-uitkering

In de werkloosheidswet is bepaald dat in sommige situaties geen recht bestaat op een WW-uitkering. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • De voor u geldende opzegtermijn nog niet is verstreken, zelfs als uw werkgever geen loon meer betaalt. De WW-uitkering gaat dan in na het verstrijken van de opzegtermijn
 • Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is beëindigd voor de afgesproken einddatum zonder dat het mogelijk was deze tussentijds op te zeggen. De WW-uitkering gaat dan pas in na de oorspronkelijk afgesproken einddatum
 • U een Ziektewet of WIA-uitkering krijgt. Tenzij u naast de WIA-uitkering gaat werken en u van daaruit weer werkloos wordt
 • Als u buiten Nederland woont of verblijft en dat dit niet de toegestane vakantie is

Bijzondere situaties

 • U bent 2 jaar ziek geweest en nog in dienst bij uw werkgever. U krijgt geen WIA-uitkering en ook geen loon. Als u aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, kunt u wel een WW-uitkering krijgen. In de wet is namelijk niet bepaald dat uw dienstverband moet zijn beëindigd
 • Uw werkgever stelt u voor het dienstverband met u te beëindigen. U stemt in met het beëindigen van uw dienstverband en dit ontslag is niet uw schuld. Dan heeft u recht op een WW-uitkering. Denk er wel aan dat de geldende opzegtermijn in acht moet worden genomen en dat u al voor de eerste werkloosheidsdag solliciteert naar ander werk. Wilt uw werkgever uw dienstverband beëindigen? Laat u dan informeren door onze arbeidsrechtjuristen.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over uitkering

Juridische informatie over verzekeringsarts

Op gesprek met de verzekeringsarts

Als u een Ziektewetuitkering heeft van UWV of een WIA-uitkering aanvraagt, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts.

Hoe werkt een bezwaarprocedure?

Hoe werkt een bezwaarprocedure?

Als u van een bestuursorgaan een beslissing heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Hoe werkt zo'n proces?

Juridische informatie over lagere uitkering door ziekte

Een lagere uitkering vanwege uw ziekte

U krijgt van het UWV een lagere uitkering als u door ziekte minder werkt. Maar hoe kan dat? Het heeft te maken met de berekeningswijze van het UWV.