lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Minder werken door ziekte

Het is voor veel mensen niet te begrijpen. U wordt ziek maar wil niet meteen volledig uitvallen. Om het werk behapbaar te houden wordt er besloten om minder uren per week te gaan werken. Met als gevolg dat u een lagere uitkering krijgt, omdat u zo lang mogelijk bent doorgegaan met werken. Dat voelt als een onterechte afstraffing van iemand die zo lang mogelijk zijn of haar best heeft gedaan! Wij zien dit bij ARAG vrij vaak voorbij komen. Minder werken door ziekte noemen wij in de praktijk een ’medische afzakker’. In dit blog vertel ik u er meer over.

Waarom krijgt u een lagere uitkering als u tijdens ziekte minder werkt?

Hoe kan het dat u een lagere uitkering krijgt, terwijl u uw best doet om te blijven werken? Dit komt door de berekeningswijze van het UWV voor de hoogte van een uitkering op grond van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het UWV berekent namelijk de hoogte van een WIA-uitkering, door te kijken naar een periode van één jaar voordat de betrokken persoon volledig uitviel door ziekte. Komt er na het minder gaan werken toch (noodgedwongen) een volledige uitval door ziekte? Dan beoordeelt het UWV of u recht heeft op een WIA-uitkering. Als deze WIA-uitkering wordt toegekend, wordt er gekeken naar wat u verdiende in het jaar waarin u minder bent gaan werken door ziekte. Omdat u minder werkte, verdiende u zeer waarschijnlijk minder dan normaal. En dat loon wordt als uitgangspunt genomen. Hierdoor wordt de hoogte van de WIA-uitkering dus lager.

Voorbeeld

Karel heeft sinds januari 2016 ernstige rugklachten. Hij kan geen volle dagen achter een bureau meer aan. Karel besluit daarom niet langer 40 uur te gaan werken, maar 24 uur. Een behoorlijke stap terug met grote financiële consequenties. Maar Karel vindt het erg belangrijk zo actief mogelijk te blijven. Helaas blijkt na verloop van tijd zelfs 24 uur werken niet haalbaar. Karel meldt zich per 1 januari 2017 volledig ziek. Na het doorlopen van de wachttijd wordt Karel opgeroepen voor een WIA-onderzoek bij het UWV. Hierna blijkt dat Karel recht heeft op een WIA-uitkering, omdat hij meer dan 35% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de uitkering valt Karel echter vies tegen. Deze hoogte is namelijk berekend op basis van zijn gemiddelde inkomen in de periode van 1 januari 2016 tot januari 2017. Karel verdiende toen helaas fors minder omdat hij 24 uur was gaan werken. Hij schakelt een sociaal zekerheidsrecht jurist in. Deze toont bij het UWV aan dat er bij Karel sprake is van een ‘medische afzakker’. Daarna heeft het UWV de berekeningsperiode aangepast naar de periode voordat Karel minder ging werken. Dus van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016.

Gespecialiseerd team staat u bij

Zit u in een soortgelijke situatie als Karel? Of heeft u andere problemen met UWV? Neem dan contact op met mij of één van mijn collega’s. Wij zijn gespecialiseerd in sociaal verzekeringsrecht en kunnen u helpen te betogen dat uw referteperiode moet worden ‘doorgeschoven’ tot vóór u minder bent gaan werken. Wij zullen ervoor zorgen dat uw ‘medische afzakker’ niet verandert in een ‘medische afpakker’!

David Wijngaard

David Wijngaard - Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

David Wijngaard

Sociaal Zekerheidsrecht is mijn expertise en passie. Met juridische skills en betrokkenheid help ik onze klanten niet alleen naar het beste resultaat, maar bied ik ook een stukje steun en rust!

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over uitkering

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?

Juridische informatie over verzekeringsarts

Op gesprek met de verzekeringsarts

Als u een Ziektewetuitkering heeft van UWV of een WIA-uitkering aanvraagt, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts.

 Werkgever is eigenrisicodrager

Mijn werkgever is eigenrisicodrager

Een eigenrisicodrager is een werkgever die besluit minder werkgeverspremies te betalen en hierdoor zelf verantwoordelijk wordt voor de sociale verzekeringen.