lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw bruto maandsalaris en de duur van uw dienstverband. Sinds 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding voor iedereen op dezelfde wijze berekend. U kunt deze formule ook gebruiken als uw arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

 • U krijgt ⅓ van uw bruto maandsalaris per gewerkt volledig dienstjaar
 • Voor het resterende deel van uw arbeidsovereenkomst gebruikt u de volgende formule:

(het bruto salaris ontvangen over het resterende deel arbeidsovereenkomst/bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris/12)

Let op: uw werkgever mag kosten voor outplacement of scholing aftrekken van uw transitievergoeding. Voorwaarde is dan wel dat uw werkgever deze kosten heeft gemaakt in verband met uw ontslag en dit schriftelijk vastgelegd.

Om u op weg te helpen, volgen hieronder twee voorbeelden van het berekenen van de transitievergoeding:

Voorbeeld berekening transitievergoeding 1


Stel u heeft 8 jaar en 15 dagen gewerkt. Uw bruto maandsalaris dat meetelt voor de transitievergoeding was €4.333,33. U werkte 8 uur per dag en uw bruto uurloon was €25.

 • 8 dienstjaren x ⅓ van €4.333,33 maandsalaris = €11.555,43
 • 15 dagen x 8 uur per dag x €25 uurloon = €3.000. De vergoeding over deze 15 dagen is (3.000/4.333,33) x (1.444,43/12) = €83,33

U krijgt in totaal een transitievergoeding van €11.638,76 bruto.

Voorbeeld berekening transitievergoeding 2


Uw werkgever ontslaat u tijdens uw proeftijd. Uw arbeidsovereenkomst heeft in totaal 15 dagen geduurd. Het brutosalaris wat meetelt voor de transitievergoeding over deze 15 dagen is €1.500. Uw transitievergoeding wordt dan als volgt berekend:

 • (€1.500/1.500) x (⅓ x €1.500)/12) = 1x (€500/12) = €41,67 bruto

Berekenen bruto maandsalaris

Om uw transitievergoeding te berekenen, moet u uw bruto maandsalaris weten. De berekening van uw bruto maandsalaris verschilt per situatie.

• Vast arbeidscontract
Bij een contract met een vaste arbeidsduur is vastgelegd dat u een vast aantal uren per periode werkt. In dit geval wordt uw bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand om uw bruto maandsalaris te berekenen.

• Oproepcontract
Bij een oproepcontract is geen vaste arbeidsduur vastgelegd. Uw bruto maandsalaris is een optelsom van uw bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de 12 maanden voor het einde van uw arbeidsovereenkomst of als u korter dan een jaar in dienst was, de duur van uw arbeidsovereenkomst.

• Stukloon of provisie
In dit geval wordt er gekeken naar het gemiddelde bruto maandsalaris in de 12 maanden voordat uw arbeidscontract eindigde.

Naast dit basisloon kunnen voor het bruto maandsalaris de volgende componenten meetellen (wanneer van toepassing):

 • Vakantiebijslag
 • Vaste eindejaarsuitkering, 13de maand
 • Ploegentoeslagen, onregelmatigheidtoeslag
 • Overwerkvergoedingen
 • Bonussen
 • Winstuitkeringen
 • Variabele eindejaarsuitkeringen

Berekenen duur dienstverband

Bij de berekening van het aantal dienstjaren wordt er gekeken naar uw contract(en). Maanden waarin u jonger was dan 18 jaar en minder dan 12 uur per week werkte tellen niet mee. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt.

• Eén arbeidscontract
U heeft één arbeidscontract gehad. De duur van dit contract is bepalend. U heeft recht op de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband tot aan de beoogde einddatum van uw contract.

• Meerdere contracten (zonder tussenpoos)
U heeft meerdere arbeidscontracten gehad. Deze contracten hebben elkaar direct opgevolgd zonder tussenpoos. De duur van uw dienstverband is in dit geval een optelsom van alle opvolgende contracten bij dezelfde werkgever.

• Meerdere contracten (opvolgende werkgever)
Ook als er sprake is van een zogenoemde opvolgende werkgever moeten uw contracten bij elkaar worden opgeteld. Er is sprake van een opvolgende werkgever als u bijvoorbeeld eerst via een uitzendbureau bij uw werkgever hebt gewerkt en vervolgens bij diezelfde werkgever in dienst bent getreden en daar vergelijkbare werkzaamheden hebt verricht.

Ook bij een doorstart na een faillissement kan er sprake zijn van een opvolgend werkgever. Bij contracten vanaf 1 juli 2015 is er sprake van een opvolgend werkgever als het werk hetzelfde is gebleven. Bij contracten vóór 1 juli 2015 geldt de eis dat de opvolgend werkgever ook inzicht had in uw functioneren.

• Meerdere contracten (met tussenpoos)
U heeft meerdere arbeidscontracten gehad met tussenpoos. Bij contracten voor 1 juli 2015 geldt dat als er een tussenpoos van meer dan 3 maanden tussen uw contracten zat, uw oude contract niet meetelt voor de berekening van uw transitievergoeding. Bij contracten vanaf 1 juli 2015 geldt een tussenpoos van maximaal 6 maanden. In uw cao kan een andere tussenpoos zijn afgesproken.

Bereken uw transitievergoeding

Wilt u een indicatie krijgen van de hoogte van uw transitievergoeding? Gebruik dan de Rekenhulp Transitievergoeding van de Rijksoverheid. Hiermee bepaalt u de hoogte van uw vergoeding. Als u de tool hebt doorlopen, weet u of u recht heeft op de vergoeding en hoe hoog deze is.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

Schade door gebrekkig product

Schade door een gebrekkig product

Heeft u een product gekocht wat niet goed werkt en heeft u daardoor schade? Dan is de producent misschien aansprakelijk.

ontslag in proeftijd

Ontslag in proeftijd

 

U kunt in uw proeftijd zelf ontslag nemen of ontslagen worden door uw werkgever. Wat zijn de consequenties?

Ontslagprocedure UWV

Ontslagprocedure UWV

 

U wordt ontslagen. Wat staat u nu allemaal te wachten en hoe verloopt de procedure via het UWV?