Leestijd: 2 minuten

De proeftijd

Tijdens uw proeftijd kunnen u en uw werkgever elkaar beter leren kennen. In uw proeftijd kunt u ontdekken of de baan bij u past. Uw werkgever kan in deze periode beoordelen of u inderdaad geschikt bent voor de functie en het bedrijf. Tijdens de proeftijd kunt u op ieder moment de arbeidsovereenkomst opzeggen. Wij vertellen u hier graag meer over.

Ontslag in de proeftijd

Tijdens de proeftijd mag uw werkgever u op ieder moment ontslaan. Er geldt geen opzegtermijn in uw proeftijd. Uw ontslag gaat dus direct in. Uw proeftijd moet echter wel schriftelijk zijn vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst of cao. Als hier geen schriftelijke afspraken over zijn gemaakt, is de proeftijd ongeldig. Uw werkgever mag u dan niet zomaar ontslaan. Een mondelinge afspraak over de proeftijd is niet rechtsgeldig.

De vastgestelde proeftijd moet voor u en uw werkgever even lang zijn. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van uw arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden. Wilt u hier meer over weten? Lees hier meer over het geldig vaststellen van de proeftijd.

Zelf ontslag nemen in de proeftijd

U mag zelf ontslag nemen tijdens uw proeftijd. U hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn. Als u zelf ontslag neemt, kan dit gevolgen hebben voor uw aanspraak op een WW-uitkering. Lees hier meer over het recht op een WW-uitkering.

U kunt mogelijk wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente. Wij raden u in ieder geval aan om contact met ons op te nemen voordat u zelf ontslag neemt. Samen kijken we voor u naar de beste oplossing.

Reden voor ontslag

Wordt u ontslagen door uw werkgever tijdens uw proeftijd? Dan heeft u het recht om te weten waarom. Uw werkgever moet op uw verzoek de reden van het ontslag schriftelijk aan u bevestigen. U mag niet ontslagen worden tijdens uw proeftijd als er sprake is van discriminatie. Uw werkgever mag u wel ontslaan tijdens ziekte of zwangerschap. Ontslag wegens een chronische ziekte, handicap of zwangerschap mag echter niet. Ontslaat uw werkgever u in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u mogelijk recht op een ziektewetuitkering.

Recht op WW-uitkering bij ontslag in proeftijd

U kunt in aanmerking komen voor een WW-uitkering als uw werkgever u ontslaat tijdens uw proeftijd. Wel geldt dat u aan de voorwaarden moet voldoen, zoals voldoende arbeidsverleden. Als uw ontslag uw eigen schuld is, omdat u bijvoorbeeld vaak te laat op werk kwam, kan uw recht op een WW-uitkering in gevaar komen. U heeft geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt.

Recht op transitievergoeding bij ontslag in proeftijd

Als uw werkgever u ontslaat tijdens uw proeftijd, heeft u recht op de transitievergoeding als u aan de voorwaarden voldoet. U bouwt vanaf de eerste dag van uw dienstverband een transitievergoeding op. Dit geldt dus ook voor uw proeftijd. Wilt u meer weten over de wettelijk vastgelegde vergoeding en de voorwaarden die daarvoor gelden? Lees hier meer over de transitievergoeding.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

 

Bent u ziek en wilt uw werkgever u ontslaan? Lees hier wat u allemaal moet weten over ontslag tijdens ziekte.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

 

Bij een ontslag op staande voet eindigt het dienstverband direct. Wat houdt dit precies in en hoe zit het met uw rechten?

hoogte en berekenen transitievergoeding

Hoogte en berekenen transitievergoeding

Bekijk hier hoe u de hoogte van uw transitievergoeding kan berekenen. Lees ook meer over de regels en uitzonderingen.