Leestijd: 2 minuten

Een werkgever kan een werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Hoe dat precies in zijn werk gaat leggen we hieronder uit.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst staat beschreven wat de afspraken zijn rondom ontslag met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld over de reden van het ontslag, de opzegtermijn en het uitbetalen van vakantiegeld. Met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst gaat u akkoord met uw ontslag.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst omvat elk geval de volgende punten:

 • Naam en adres werkgever
 • Beëindiging op initiatief van de werkgever
 • Reden van beëindiging
 • Dat er geen sprake is van een dringende reden voor de beëindiging
 • Datum van beëindiging, met inachtneming van de opzegtermijn
 • Hoogte van eventueel te betalen vergoeding door de werkgever
 • Eindafrekening: vakantiegeld
 • Uitbetaling openstaande vakantiedagen, eventuele bonussen etc
 • Eventuele vrijstelling van werk
 • Opheffing concurrentiebeding
 • Verval van studiekosten
 • Positief getuigschrift
 • Inleveren bedrijfseigendommen
 • Finale kwijting

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te accepteren?

U bent niet verplicht om in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Het kan echter wel een oplossing zijn in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de arbeidsrelatie verstoord is geraakt. Of als u het niet eens bent met uw werkgever over de manier waarop u uw werk moet doen. Geldt dat ook voor u? Dan is het van belang dat in de vaststellingsovereenkomst goede afspraken worden gemaakt over de voorwaarden van de beëindiging.

Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Als u instemt met een vaststellingsovereenkomst, heeft dat geen gevolgen voor uw aanspraak op een WW-uitkering. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden:

 • Uw werkgever heeft het initiatief tot beëindiging genomen
 • U bent niet ziek
 • Er is geen dringende reden voor ontslag (ook wel ontslag op staande voet genoemd)
 • Er is rekening gehouden met de voor de werkgever geldende opzegtermijn

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, terwijl u ziek bent. Over het algemeen is het echter niet verstandig om hiermee akkoord te gaan tijdens de eerste 104 weken van uw ziekte. Heeft het UWV een loonsanctie opgelegd, dan mag u ook in die aansluitende periode van 52 weken niet instemmen met een beëindiging. Uw werkgever is namelijk wettelijk verplicht om dan uw salaris door te betalen.

Indien u in dat geval toch meewerkt aan de beëindiging van uw dienstverband, zult u geen Ziektewet-uitkering kunnen krijgen, omdat u dan verwijtbaar werkloos bent. Een WW-uitkering zal waarschijnlijk ook lastig worden, aangezien u deze alleen krijgt indien u volledig beschikbaar bent om werkzaamheden te verrichten.

Weet u zeker dat u weer bent hersteld wanneer u uit dienst gaat, dan kunt u waarschijnlijk gewoon instemmen met een vaststellingsovereenkomst. Is er een loonsanctie opgelegd, dan moet die eerst zijn ingetrokken door UWV voordat u kunt instemmen. Het is wel verstandig om hierover eerst te overleggen met de bedrijfsarts. Daarnaast raden wij aan om juridisch advies in te winnen, om te bekijken wat in uw situatie de beste oplossing is.

Wettelijke bedenktermijn van 14 dagen

Het kan gebeuren dat u een vaststellingsovereenkomst heeft getekend, maar dat u achteraf spijt krijgt. U voelde zich bijvoorbeeld onder druk gezet om te tekenen. Gelukkig heeft u gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de gemaakte afspraken ongedaan te maken. Dit moet u binnen 14 dagen schriftelijk laten weten aan uw werkgever. Heeft uw werkgever deze mogelijkheid niet benoemd in de vaststellingsovereenkomst? Dan bedraagt de bedenktermijn zelfs drie weken.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Neem dan vooral contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken wat in uw geval de beste aanpak en het maximaal te behalen resultaat is. Niet verzekerd, maar wel op zoek naar juridische hulp? Onze juristen staan voor u klaar met rechtshulp on demand helpen u graag verder, tegen een scherp tarief.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.

Meer over ontslag

Geschorst of op non-actief gesteld

Geschorst of op non-actief gesteld

 

U mag tijdelijk niet meer op het werk komen of bent vrijgesteld van werk. Wat houdt dit precies in?

recht op transitievergoeding

Transitievergoeding

 

Wanneer heeft u wel en geen recht op een transitievergoeding? U leest er hier meer over.

 
Twee banen

Twee banen tegelijk

 

Uw werkgever kan bezwaar tegen u hebben als u twee banen heeft. Bekijk hier waar u rekening mee moet houden.