Leestijd: 1 minuut

Twee banen combineren

U heeft recht op vrije arbeidskeuze en u kunt bij meerdere werkgevers werken, of u combineert een baan met een eigen bedrijf. Toch kan uw werkgever hier bezwaar tegen hebben. Bekijk hier de meest gestelde vragen over het combineren van twee banen.

 1. Mag mijn werkgever verbieden dat ik een tweede baan erbij neem?

  Staat in uw arbeidsovereenkomst een verbod van nevenwerkzaamheden? Dan mag uw werkgever u daar alleen aan houden als hij daarvoor een zogenaamde 'objectieve rechtvaardigingsgrond' heeft. Uw werkgever is niet verplicht om in de arbeidsovereenkomst vast te leggen in welke situaties daarvan sprake is. Staat in het beding dat uw werkgever toestemming moet geven voor het verrichten van werkzaamheden voor een ander? Dan mag uw werkgever die toestemming alleen weigeren als hij een beroep kan doen op een objectieve rechtvaardigingsgrond. Voorbeelden van rechtvaardigingsgronden zijn gezondheid en veiligheid, integriteit van overheidsdiensten, vermijden van belangenconflicten en verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidstijdenwet.
 2. Krijg ik een boete als ik teveel werk?

  Als de inspectie SZW erachter komt dat u meer werkt dan in de Arbeidstijdenwet is toegestaan krijgt uw werkgever een boete. U krijgt geen boete. Let op: soms heeft een cao afwijkende regels.
 3. Moet ik mijn tweede baan melden bij mijn werkgever?

  De Arbeidstijdenwet verplicht u om al uw werkgevers in te lichten over uw werktijden. Uw werkgever is er verantwoordelijk voor dat u de Arbeidstijdenwet niet overtreedt. Uw werkgever kan bij overtreding hiervan een boete krijgen. Ook als hij niet op de hoogte is van uw bijbaan. Ook kan het niet melden van een nevenactiviteit een negatief effect hebben op uw werkrelatie.
 4. Hoeveel uur mag ik werken?

  U mag maximaal 12 uur per dag met een maximum van 60 uur per week werken. Werkt u voor een langere periode, dan ligt het maximaal aantal uren lager. Hier moeten al uw werkgevers zich aan houden. Het is uw verantwoordelijkheid om als werknemer goed uitgerust op het werk te verschijnen. Let op: voor een aantal beroepen en sectoren gelden andere werk- en rusttijden en wordt afgeweken van de algemene regels.
Periode
4 weken Gemiddeld maximaal 55 uur per week werken
16 weken Gemiddeld maximaal 48 uur per week werken

Rechtsbijstand Verzekerd Online

Voorkom verrassingen, verzeker uzelf direct voor rechtsbijstand.

✓ Voorkom onverwachte kosten
✓ Dekking naar keuze, stel zelf samen
✓ Expertise van ruim 500 juristen en advocaten

Meer over arbeidsovereenkomst

Regels uitzendovereenkomst

Werken als uitzendkracht

 

Werkt u als uitzendkracht? Dan hebt u een uitzendovereenkomst. Wat houdt dit precies in?

Tijdelijk arbeidscontract

 

Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf?

Opzeggen van een vast contract

Opzeggen van een vast contract

 

U of uw werkgever kunnen uw vaste contract opzeggen. Lees hier waar u rekening mee moet houden.