lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Mag mijn werkgever mij verbieden dat ik een tweede baan erbij neem?

Staat in uw arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden? Of dat uw werkgever toestemming moet geven voor het verrichten van werkzaamheden voor een ander? Dan mag uw werkgever u daar alleen aan houden als hij daarvoor een zogenaamde 'objectieve rechtvaardigingsgrond' heeft. Voorbeelden van rechtvaardigingsgronden zijn:

  • Gezondheid en veiligheid
  • Integriteit van overheidsdiensten
  • Vermijden van belangenconflicten
  • Verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidstijdenwet

Uw werkgever is niet verplicht om in de arbeidsovereenkomst vast te leggen in welke situaties sprake is van een rechtvaardigingsgrond. Dit moet dus per geval worden beoordeeld.

Krijg ik een boete als ik te veel werk?

Als de inspectie SZW erachter komt dat u meer werkt dan in de Arbeidstijdenwet is toegestaan, krijgt uw werkgever een boete. U krijgt zelf geen boete.

Let op: Soms heeft een cao afwijkende regels.

Wat als ik ziek ben?

Als u twee banen hebt en u wordt ziek, moet u per baan bekijken of u uw werk nog kunt doen. De arbeidsomstandigheden en de eisen die aan u gesteld worden, kunnen immers per baan verschillen. Het is mogelijk dat u wel in staat bent uw werk te doen voor de ene werkgever, maar niet voor de andere. In dit geval meldt u zich ziek bij één werkgever.

Het is verstandig om bij de werkgever (én de bedrijfsarts) waar u zich ziekmeldt, te melden dat u nog wel bij uw andere werkgever werkt. Dit geldt ook als u naast uw baan in loondienst bijvoorbeeld als zelfstandige werkt en u die werkzaamheden wel blijft doen. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of u uw herstel niet in de weg staat door nog wel te werken bij uw andere werkgever of als zelfstandige.

Als u voor beide banen niet in staat bent om te werken, krijgt u te maken met twee bedrijfsartsen en met twee adviezen over re-integratie. Het oordeel van de bedrijfsarts zal steeds afhangen van de specifieke situatie bij de werkgever die hij adviseert.

Moet ik mijn tweede baan melden bij mijn werkgever?

De Arbeidstijdenwet verplicht u om al uw werkgevers in te lichten over uw werktijden. Uw werkgever is ervoor verantwoordelijk dat u de Arbeidstijdenwet niet overtreedt. Uw werkgever kan bij overtreding hiervan een boete krijgen. Ook als hij niet op de hoogte is van uw bijbaan. Ook kan het niet melden van een nevenactiviteit een negatief effect hebben op uw werkrelatie.

Hoeveel uur mag ik werken?

U mag maximaal 12 uur per dag met een maximum van 60 uur per week werken. Werkt u voor een langere periode, dan ligt het maximaal aantal uren lager. Hier moeten al uw werkgevers zich aan houden. Het is uw verantwoordelijkheid om als werknemer goed uitgerust op het werk te verschijnen.

Let op: voor een aantal beroepen en sectoren gelden andere werk- en rusttijden en wordt afgeweken van de algemene regels.

Periode
4 weken Gemiddeld maximaal 55 uur per week werken
16 weken Gemiddeld maximaal 48 uur per week werken

Betaal ik meer belasting als ik twee banen heb?

Het hebben van twee of meer banen is niet relevant voor het bepalen van de belasting die u moet betalen. De belastingdienst kijkt naar de hoogte van uw totale (jaar)inkomen. Het hebben van twee of meer banen is daarbij niet relevant.

Let op: Als u werkt, heeft u recht op loonheffingskorting. Deze korting vraagt u aan bij uw werkgever. Uw werkgever betaalt vervolgens minder belasting, waardoor u meer loon ontvangt. U heeft maar bij een werkgever recht op loonheffingskorting. Staat deze korting bij beide werkgever aan? Dan trekken uw werkgevers mogelijk te weinig belasting van uw loon af en moet u deze mogelijk achteraf zelf terugbetalen aan de belastingdienst.

Even sparren!?

Ook als u niet verzekerd bent, staan onze juristen voor u klaar. Even sparren is een telefonisch gesprek van 30 minuten over uw juridische positie. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

✓ Duidelijkheid in 30 minuten
✓ Laagdrempelig, begrijpelijk en op maat
✓ Binnen één werkdag contact met een jurist

Meer over arbeidsovereenkomst

Regels uitzendovereenkomst

Werken als uitzendkracht

 

Werkt u als uitzendkracht? Dan hebt u een uitzendovereenkomst. Wat houdt dit precies in?

Tijdelijk arbeidscontract

 

Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf?

Opzeggen van een vast contract

Opzeggen van een vast contract

 

U of uw werkgever kunnen uw vaste contract opzeggen. Lees hier waar u rekening mee moet houden.