lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1 minuut

Opzeggen vast contract

Werknemers en werkgevers kunnen een vast contract opzeggen. Dit mag mondeling maar we adviseren om dit schriftelijk te doen. Stuur de opzeggingsbrief aangetekend per post of vraag om een schriftelijke ontvangstbevestiging. Er zijn een aantal regels voor het opzeggen.

Houd rekening met een opzegtermijn

Is er een opzegtermijn opgenomen in uw arbeidsovereenkomst of cao? Dan moet u zich hier aan houden. Is dit niet het geval? Dan geldt voor u als werknemer een wettelijke opzegtermijn van één maand. De wettelijke opzegtermijn voor uw werkgever is afhankelijk van de duur van uw arbeidsovereenkomst:

Wettelijke opzegtermijn
Dienstverband 0 - 5 jaar: 1 maand
Dienstverband 5 - 10 jaar: 2 maanden
Dienstverband 10 - 15 jaar: 3 maanden
Dienstverband langer dan 15 jaar: 4 maanden

Andere regels voor oproepkrachten

Bent u werkzaam als oproepkracht dan geldt voor u geen maand opzegtermijn, maar een hele korte opzegtermijn van 4 dagen. De oproepkracht hoeft bovendien niet op te zeggen tegen het einde van de maand.

Wanneer mag uw werkgever het dienstverband opzeggen?

Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als u schriftelijk instemt met ontslag. U bent niet verplicht in te stemmen. Gaat u niet akkoord, dan mag uw werkgever alleen opzeggen als het UWV daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook dan geldt de opzegtermijn vanuit het arbeidscontract, de cao of de wet. Uw werkgever mag de tijd van de ontslagprocedure van de opzegtermijn aftrekken, maar de opzegtermijn mag nooit korter zijn dan één maand.

Met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan

Als uw werkgever uw vaste contract wil beëindigen kan hij u een voorstel doen. Dit heet een beëindigingsovereenkomst waarin onder andere de reden voor het uit elkaar gaan staat.

Ontbindingsverzoek

Uw werkgever kan het dienstverband beëindigen bij de kantonrechter. Dit kan alleen als hij kan aantonen dat hij hier een goede reden voor heeft.

[an error occurred while processing this directive]

Meer over arbeidsovereenkomst

Eenzijdige wijziging in uw arbeidsovereenkomst

Eenzijdige wijziging in uw arbeidsovereenkomst

 

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidscontract. Hoe werkt dit en wat als u het er niet mee eens bent?

inzage personeelsdossier

Inzage personeelsdossier

 

Alles over uw contract wordt in een personeelsdossier vastgelegd. Lees hier welke informatie u wel en niet mag zien.

Regels roosterwijziging

Roosterwijziging

 

Uw werkgever doet een aanpassing in uw werkrooster? Mag dit? Lees hier of u de wijziging moet accepteren.