lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1½ minuut

Eenzijdig wijzigingsbeding

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden. Of dit mag hangt af van de vraag of daartoe in uw arbeidscontract een bepaling tot wijziging is opgenomen. Zo'n bepaling heet een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’.

Eenzijdige wijziging alleen bij zwaarwegend belang

Met een eenzijdig wijzigingsbeding heeft uw werkgever het recht om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Uw werkgever mag echter niet zomaar eenzijdig een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden. Er moet namelijk sprake zijn van zwaarwichtige belangen. Ook moet uw werkgever dit eerst met u bespreken en vragen of u hiermee akkoord gaat. Uw werkgever moet een redelijk voorstel doen. In bepaalde situaties kunt u daarom van uw werkgever verlangen dat de wijziging niet direct maar op termijn wordt doorgevoerd of dat er een voorstel met afbouwregeling wordt gedaan.

Wat is een zwaarwichtig belang?

Er moet dus een gegronde reden zijn voor een eenzijdige wijziging. Er moet echt iets aan de hand zijn waardoor van uw werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de geldende arbeidsvoorwaarde blijft toepassen. Bijvoorbeeld als het financieel heel slecht gaat met de onderneming. Of als omstandigheden binnen het bedrijf zodanig veranderen dat het begrijpelijk is dat uw werkgever een regeling wil wijzigen en de regeling niet ongewijzigd kan worden voortgezet.

Uw werkgever moet ook met uw belangen rekening houden. Het zwaarwichtig belang dat uw werkgever stelt te hebben, wordt beoordeeld aan de hand van uw belangen die daar tegenover staan. Het stoppen van een bepaalde arbeidsvoorwaarde is bijvoorbeeld voor u als werknemer ingrijpender, dan dat een arbeidsvoorwaarde wordt aangepast, maar nog wel blijft bestaan.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is overeengekomen mag uw werkgever niet eenzijdig wijzigingen doorvoeren maar moet de werkgever uw instemming krijgen. Maar in sommige situaties wordt wel van een werknemer verwacht dat deze met de wijziging instemt. Bijvoorbeeld als er voor uw werkgever een onacceptabele situatie ontstaat. Uw werkgever moet dat wel aantonen. Aan de hand van ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt besloten of de wijziging doorgevoerd mag worden. Een wijziging is bijvoorbeeld redelijk en billijk als er sprake is vaneen wetswijziging of technische ontwikkelingen waardoor van de werkgever niet te verwachten is dat een bepaalde regeling wordt voortgezet.

Ga in gesprek met uw werkgever

Als uw werkgever met u in gesprek gaat over een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden, probeer dan te bekijken of u al dan niet kunt en/of wilt meewerken. Het is verstandig om te proberen samen tot een oplossing te komen waar u beiden tevreden mee bent. Misschien is er bijvoorbeeld ook wel een andere oplossing mogelijk, dus probeer ook alternatieven voor te stellen.

Voorbeeld: eenzijdige wijziging van uw arbeidsovereenkomst

Het is moeilijk om te bepalen welk belang voorrang heeft, dat van u of van uw werkgever. Uw werkgever mag niet zomaar een wijziging doorvoeren, maar mag wel een beleid voeren in zijn onderneming.

Stel: uw werkgever vraagt u in een andere auto te gaan rijden die beter is voor het milieu. Als u deze auto privé ook mag gebruiken is het een wijziging met persoonlijke invloed. Toch kan het redelijk zijn om akkoord te gaan met deze wijziging. U kunt immers wel gebruik blijven maken van een leaseauto, de regeling wordt niet helemaal afgeschaft.

Wat te doen bij een eenzijdige wijziging in 5 stappen

  1. Controleer of er een wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen
  2. Vraag uw werkgever waarom hij de wijziging wil doorvoeren
  3. Leg uit wat de persoonlijke gevolgen hiervan voor u zijn
  4. Doe navraag bij de OR of deze heeft overlegd met de werkgever, en instemming of advies aan de werkgever heeft gegeven
  5. Besluit of u instemt met de wijziging of niet

Niet eens met de wijziging die uw werkgever doorvoert?

Lukt het niet om in goed onderling overleg met uw werkgever tot een oplossing te komen? Dan is het verstandig om juridisch advies te zoeken om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Niet verzekerd? Wel hulp!

ARAG helpt u met rechtshulp on demand.

✓ Binnen 24 uur juridische hulp
✓ Geen verzekering of abonnement nodig
✓ Tegen een vast, scherp tarief

Meer over arbeidsovereenkomst

Regels roosterwijziging

Roosterwijziging

 

Uw werkgever doet een aanpassing in uw werkrooster? Mag dit? Lees hier of u de wijziging moet accepteren.

Opzeggen van een vast contract

Opzeggen van een vast contract

 

U of uw werkgever kunnen uw vaste contract opzeggen. Lees hier waar u rekening mee moet houden.

Tijdelijk arbeidscontract

 

Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf?