Leestijd: 1½ minuut

Eenzijdig wijzigingsbeding

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden. Of dit mag hangt af van de vraag of daartoe in uw arbeidscontract een bepaling is opgenomen. Zo'n bepaling heet een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’.

Eenzijdige wijziging alleen bij zwaarwegend belang

Met een eenzijdig wijzigingsbeding heeft uw werkgever het recht om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Uw werkgever mag echter niet zomaar eenzijdig een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden. Er moet namelijk sprake zijn van zwaarwichtige belangen. Ook moet hij dit eerst met u bespreken en vragen of u hiermee akkoord gaat. In bepaalde situaties kunt u van uw werkgever verlangen dat er een voorstel met afbouwregeling wordt gedaan.

Wat is een zwaarwichtig belang?

Er moet dus een gegronde reden zijn voor een eenzijdige wijziging. Er moet echt iets aan de hand zijn waardoor van uw werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de geldende arbeidsvoorwaarde blijft toepassen. Bijvoorbeeld als het financieel heel slecht gaat met de onderneming. Of als omstandigheden binnen het bedrijf zodanig veranderen dat het begrijpelijk is dat uw werkgever een regeling wil wijzigen en de regeling niet ongewijzigd kan worden voortgezet.

Uw werkgever moet ook met uw belangen rekening houden. Het zwaarwichtig belang dat uw werkgever stelt te hebben, wordt beoordeeld aan de hand van uw belangen die daar tegenover staan. Het stoppen van een bepaalde arbeidsvoorwaarde is bijvoorbeeld voor u als werknemer ingrijpender, dan dat een arbeidsvoorwaarde wordt aangepast, maar nog wel blijft bestaan.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst

In dat geval mag uw werkgever niet eenzijdig wijzigingen doorvoeren en hoeft u niet akkoord te gaan met een eenzijdige wijziging. Maar in sommige situaties kan wel van een werknemer verwacht worden dat deze met de wijziging instemt. Bijvoorbeeld als er voor uw werkgever een onacceptabele situatie ontstaat. Uw werkgever moet dat wel aantonen. Aan de hand van ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt besloten of de wijziging doorgevoerd mag worden. Een wijziging is bijvoorbeeld redelijk en billijk als er sprake is vaneen wetswijziging of technische ontwikkelingen waardoor van de werkgever niet te verwachten is dat een bepaalde regeling wordt voortgezet.

Ga in gesprek met uw werkgever

Als uw werkgever met u in gesprek gaat over een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden, probeer dan te bekijken of u al dan niet kunt en/of wilt meewerken. Het is verstandig om te proberen samen tot een oplossing te komen waar u beiden tevreden mee bent.

Voorbeeld: eenzijdige wijziging van uw arbeidsovereenkomst

Het is moeilijk om te bepalen welk belang voorrang heeft, dat van u of van uw werkgever. Uw werkgever mag niet zomaar een wijziging doorvoeren, maar mag wel een beleid voeren in zijn onderneming.

Stel: uw werkgever vraagt u in een andere auto te gaan rijden die beter is voor het milieu. Als u deze auto privé ook mag gebruiken is het een wijziging met persoonlijke invloed. Toch kan het redelijk zijn om akkoord te gaan met deze wijziging. U kunt immers wel gebruik blijven maken van een leaseauto, de regeling wordt niet helemaal afgeschaft.

Wat te doen bij een eenzijdige wijziging in 5 stappen

  1. Controleer of er een wijzigingsbeding in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen
  2. Vraag uw werkgever waarom hij de wijziging wil doorvoeren
  3. Leg uit wat de persoonlijke gevolgen hiervan voor u zijn
  4. Doe navraag bij de OR of deze heeft overlegd met de werkgever, en instemming of advies aan de werkgever heeft gegeven
  5. Besluit of u instemt met de wijziging of niet

Niet eens met de wijziging die uw werkgever doorvoert?

Dan kunt u een vordering instellen bij de kantonrechter, die vervolgens een besluit neemt. Om deze vordering in te dienen is het verstandig om eerst juridisch advies te zoeken.

Niet verzekerd? Wel hulp!

ARAG helpt u met rechtshulp on demand.

✓ Binnen 24 uur juridische hulp
✓ Geen verzekering of abonnement nodig
✓ Tegen een vast, scherp tarief

Meer over arbeidsovereenkomst

Regels roosterwijziging

Roosterwijziging

 

Uw werkgever doet een aanpassing in uw werkrooster? Mag dit? Lees hier of u de wijziging moet accepteren.

Opzeggen van een vast contract

Opzeggen van een vast contract

 

U of uw werkgever kunnen uw vaste contract opzeggen. Lees hier waar u rekening mee moet houden.

Tijdelijk arbeidscontract

 

Wat zijn de regels voor contracten wanneer u een tijdelijke functie betrekt bij een bedrijf?