lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 2 minuten

Het niet of niet tijdig betalen van loon

Helaas komt het voor dat werkgevers het loon niet of niet tijdig betalen. In dit artikel leggen wij uit wat de regels zijn en wat u als werknemer kunt doen als uw loon niet of niet op tijd wordt betaald.

Wat is een tijdige betaling voor loon en vakantiegeld?

De meeste werknemers ontvangen maandelijks hun loon. Volgens de wet moet het loon binnen een maand na afloop van de periode zijn betaald. Het loon over de maand juli moet aldus uiterlijk 31 augustus zijn betaald. Overigens is in veel arbeidsovereenkomsten of CAO’s opgenomen dat het loon aan het einde van de betreffende maand betaald moet zijn en wordt het loon in de praktijk maandelijks rond de 21ste betaald. Er kan echter ook in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken zijn dat het loon per week of per 4 weken wordt betaald. Vaak wordt er dan binnen een week na afloop van die periode betaald.

Vakantiegeld wordt doorgaans in mei of juni betaald. Dit kan ook maandelijks of aan het einde van het jaar zijn. Check uw arbeidsovereenkomst of CAO voor de precieze afspraken die voor u gelden.

Boete bij te late betaling van het loon

Betaalt uw werkgever uw loon te laat? Dan kunt u naast de wettelijke rente aanspraak maken op de wettelijke verhoging. Deze verhoging is:

  • 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald
  • Daarna 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van uw loon

Werkgevers zullen deze verhoging veelal niet vrijwillig betalen. Daarom moet u hiervoor een procedure bij de rechter starten. De rechter kan de wettelijke verhoging dan matigen. Dat wil zeggen een lager percentage toekennen dan waar u op grond van de wet aanspraak op kunt maken. Dat gebeurt ook meestal.

Werkgever betaalt uw loon niet

Betaalt uw werkgever uw loon niet? Dan kunt u uw werkgever schriftelijk vragen (sommeren) het achterstallige loon uit te betalen. In de regel kunt u dat dus niet eerder dan de eerste van de maand doen. In uw sommatie kunt u uw werkgever een termijn stellen waarbinnen het loon alsnog betaald moet worden. Een korte termijn van 3 werkdagen is redelijk. Immers, het loon zal nodig zijn om uw (vaste) lasten te kunnen voldoen. Zorg ervoor dat u bewijs heeft dat uw werkgever de sommatie heeft ontvangen. Stuur bijvoorbeeld een aangetekende brief of een e-mail met leesbevestiging. Een kopie van de sommatie via een WhatsApp bericht is tegenwoordig ook een optie.

Het is niet raadzaam direct de rente en wettelijke verhoging te claimen. Het zal de arbeidsrelatie vaak geen goed doen. U kunt wel aangeven dat deze posten erbij komen als niet binnen die 3 werkdagen wordt betaald. Mogelijk heeft uw werkgever dan een extra prikkel om te betalen. Wordt er toch niet betaald? Dan kunt u een tweede sommatie sturen waarbij de wettelijke rente en verhoging worden gevorderd. Hierbij kunt u wederom een korte termijn van 3 werkdagen aanhouden voor de uitbetaling. Als betaling dan uitblijft is een gerechtelijke procedure, ook wel kort geding genoemd, om betaling af te dwingen waarschijnlijk onvermijdelijk.

Krijgen uw collega’s ook niet betaald? Kies dan voor aanvraag faillissement

Heeft u een sommatie gestuurd, maar zonder resultaat? Dan is een faillissementsaanvraag in sommige situaties een goed alternatief voor een kort geding procedure. Dat is veelal het geval als ook uw collega’s niet betaald krijgen. Dan is dat de beste en vaak enige optie. Bijvoorbeeld omdat er simpelweg geen geld meer is bij uw werkgever. Een faillissementsaanvraag doet u samen met een collega of andere schuldeiser. Als het faillissement wordt uitgesproken, kunt u (een groot deel van) uw loonvordering in de regel bij het UWV indienen. Wacht niet te lang met de aanvraag van een faillissement, omdat het UWV anders mogelijk een deel van uw aanvraag niet vergoedt, enkel en alleen omdat u te lang heeft gewacht. De posten die het UWV niet vergoedt, dient u in bij de curator.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.