lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Met ingang van 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Vanaf 2024 verdwijnen dus de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt per 1 januari 2024 een minimumuurloon van € 13,27 bruto. Vanaf 1 juli 2023 bedroeg het minimumloon bij een werkweek van 40 uur € 11,51 bruto.

Wat is minimumloon?

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan loon te betalen. U mag dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Het is een vorm van inkomensbescherming, zodat iedere werknemer een redelijk inkomen ontvangt voor het werk dat ze leveren. In Nederland heeft u recht op het minimumloon als u 21 jaar of ouder bent. Het wettelijk minimum jeugduurloon geldt voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar. Hoeveel loon u ontvangt, hangt onder andere af van uw functie en hoeveel uur u per week werkt.

Waar moet u op letten?

Check uw loonstrook

Het minimumuurloon hoort op uw loonstrook te staan. Ook al verdient u een ander bedrag dan het minimumloon. Uw werkgever is verplicht dit op uw loonstrook te vermelden. Het minimumloon kan op twee momenten per jaar worden aangepast, op 1 januari en op 1 juli. Het is dus handig om op die momenten uw loonstrook extra te controleren.

Leeftijd en minimumloon

Bij het berekenen van het minimumloon wordt er ook rekening gehouden met leeftijd. Van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimum jeugdloon (onder de 15 jaar geldt geen minimum jeugdloon). Hoe ouder u bent, hoe hoger het minimumloon is. De werkgever is verplicht het verhoogde minimumloon te betalen vanaf de dag van uw verjaardag. Vanaf 21 jaar geldt voor elke leeftijd hetzelfde minimumloon.

Wat is er veranderd vanaf 2024?

Minimumloon en uitkering

Er zijn een aantal uitkeringen gekoppeld aan het minimumloon. Door de verhoging van het minimumloon stijgen deze ook. Het gaat onder andere om de Participatiewetuitkeringen, IOW, IOAW, IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet.

Het maximum dagloon

Ook het zogenaamde maximum dagloon is gekoppeld aan het minimumloon. Met het dagloon wordt de hoogte van bepaalde uitkeringen berekend. Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Het maximum dagloon wordt twee keer per jaar opnieuw vastgesteld. Zie voor het actuele maximum dagloon de site van het UWV.

Minimumloon en ziekte

De stijging van het minimumloon heeft ook gevolgen voor loon bij ziekte. Dat is vooral belangrijk als er in uw arbeidsovereenkomst of cao geen afwijkende afspraken over loon bij ziekte zijn gemaakt. Bij ziekte moet in het eerste jaar tenminste het minimumloon worden doorbetaald. Dus geldt niet de hoofdregel van 70%. LET OP: ook als u meer dan het minimumloon verdient, kan deze ondergrens van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld:

Uw salaris is €15,- bruto per uur. Op grond van de wet moet 70% worden doorbetaald bij ziekte, dat is € 10,50,- bruto. Het minimumuurloon bedraagt echter €13,27,- bruto per uur vanaf 1 januari 2024. Dus bij ziekte moet er €13,27,- bruto per uur worden doorbetaald gedurende het eerste jaar.

Overigens geldt bij loondoorbetaling bij ziekte ook een bovengrens. Uw werkgever is niet verplicht meer te betalen dan 70% van het maximum dagloon. Vaak worden hierover in de arbeidsovereenkomst of cao afwijkende afspraken gemaakt, zodat in ieder geval in het eerste jaar meer wordt betaald.

Krijgt u minder loon dan het wettelijk minimumloon?

Denkt u dat uw loon niet klopt? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met uw werkgever. U kunt van uw werkgever eisen dat u het geld alsnog krijgt. Mocht u er niet uitkomen met uw werkgever, dan kunt u het melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie of naar de kantonrechter gaan.

Vragen over verlof, loon of ontslag?

Met de RechtCheck Werk en Inkomen weet u direct waar u recht op heeft. Krijg inzicht in uw persoonlijke situatie en ontvang advies over vervolgstappen.