De coronacrisis is een zware tijd voor alle ondernemers. Wat als uw omzet flink terugloopt en u bijvoorbeeld de huur van uw bedrijfspand of het loon van uw werknemers niet meer kunt betalen? Vragen waarvan we begrijpen dat u er niet alleen uitkomt. We staan voor u klaar met onze gratis juridische hulpbronnen. U vindt ze op deze pagina.

Met elkaar komen we eruit.

Arag Corona Campagne Iconen Meest Gestelde Vragen

Top 3 vragen over uw bedrijf

Mijn klanten betalen mijn facturen niet meer vanwege de coronacrisis. Ik heb de dienst/het product wel geleverd. Wat kan ik doen?

Zoals u zelf wellicht tegen problemen aanloopt door deze crisis, doen andere bedrijven en particulieren dit ook. Probeer eerst samen een oplossing te vinden. Uiteindelijk wilt u alsnog uw geld als u de diensten/producten heeft geleverd. Misschien is een betalingsregeling een oplossing? Dan moet deze organisatie eventuele financiële ondersteuning aanvragen bij de overheid.

Niemand is er bij gebaat als de ander failliet gaat en de rekening helemaal niet meer kan betalen. In de basis moet iemand die een dienst of product afneemt wel de betalingsverplichting nakomen. Ons advies is om bij nieuwe klanten/diensten hier duidelijke afspraken over te maken.

Kan ik het betalen van de huur van mijn bedrijfspand uitstellen vanwege het coronavirus?

Of u het recht heeft om dit te doen, is nu nog niet te zeggen. Dat zal de rechter moeten bepalen. U kunt als huurder wel proberen om uitstel van betaling van de huur aan te vragen vanwege het coronavirus als onvoorziene omstandigheid.

Beslis niet zelf over het inhouden van de huur, maar overleg met de verhuurder over een oplossing. Denk aan de volgende opties:

• Kwijtschelding huur
• Huurprijsvermindering
• Opschorting huurbetalingen
• Betaling in termijnen
• Inzetten waarborgsom/bankgarantie

Kan ik mijn huurovereenkomst van mijn bedrijfspand tussentijds opzeggen of ontbinden vanwege het coronavirus?

Tussentijds opzeggen is in ieder geval slechts mogelijk wanneer dit in de huurovereenkomst is afgesproken. Bekijkt u dus wat in uw huurovereenkomst staat. Voor het ontbinden van de huurovereenkomst moet sprake zijn van een tekortkoming door de verhuurder in zijn verplichtingen. Daar lijkt vooralsnog geen sprake van, want het coronavirus kan niet aan de verhuurder worden toegerekend.

Ook hierbij is het advies: overleg met de verhuurder over een oplossing.

 

Andere vragen over ondernemen

Ik wil een opdracht met de leverancier beëindigen, want ik kan het niet meer betalen. Wat kan ik doen?

Als opdrachtgever kunt u de overeenkomst tussen u en de opdrachtnemer in principe gewoon opzeggen. Hier geldt wel vaak een bepaald opzegtermijn. Zorg dat u vooraf altijd duidelijke afspraken maakt over de kosten bij opzegging door de opdrachtgever. Op die manier is er minder reden voor discussie over wie welke kosten draagt. Vooral als de andere partij (opdrachtnemer) bepaalde kosten/investeringen heeft gedaan, is het voor u van belang dat u weet hoeveel u dat gaat kosten. Zijn er vooraf geen duidelijke afspraken gemaakt, dan speelt redelijkheid hier een rol. Leg uit waarom u de overeenkomst wilt beëindigen en waar u op dit moment tegenaan loopt. Ga op zoek naar een gezamenlijke oplossing.

De opdracht die ik had gekregen wordt door corona geannuleerd. Wat kan ik doen?

De opdrachtgever kan de overeenkomst tussen opdrachtnemer en -gever in principe gewoon opzeggen. Zorg daarom altijd dat u vooraf duidelijke afspraken maakt over de kosten bij opzegging door de opdrachtgever. Op die manier is er minder reden voor discussie over wie welke kosten draagt. Als u al bepaalde kosten/investeringen hebt gedaan, is het van belang dat u deze kosten wel vergoed krijgt. Bewaar daarom altijd bonnetjes en facturen van gemaakte kosten. Zijn er vooraf geen duidelijke afspraken gemaakt, dan speelt redelijkheid hier een rol. Probeer samen een oplossing te vinden.

Welke maatregelen worden er vanuit de overheid geboden om met mijn bedrijf financieel niet ten onder te gaan?

Op de website van de Rijksoverheid staat of u in aanmerking komt voor noodmaatregelen van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de regelingen:

• NOW (Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
• Noodloket MKB (eenmalige vergoeding van € 4.000,-)
• Uitstel van betaling bij belastingdienst (drie maanden)
• Verruiming BMKB-regeling (ondernemers kunnen gemakkelijker geld lenen)
• Tijdelijke ondersteuning ZZP-ers

Lees ook onze blog over de wet NOW.

De loonkostenregeling gaat over het loon vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020. Ik verwacht alleen de komende maanden pas een omzetderving van tenminste 20%. Kan ik toch gebruikmaken van de loonkostenregeling?

Ja, dat kan. U kunt voor de omzetderving kiezen voor een tijdvak van drie maanden: vanaf 1 maart, vanaf 1 april of vanaf 1 mei 2020.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Ik heb werktijdverkorting voor mijn werknemers aangevraagd, maar ik heb nog geen antwoord gehad. De regeling is nu veranderd. Moet ik iets doen?

U hoeft nog niks te doen, u krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade. Dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade. Dat is hier niet het geval.

Mijn werknemer is ziek geworden door het coronavirus. Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Kan ik hier een beroep op doen?

Ja, dat kan. De oorzaak van de ziekte is hiervoor niet relevant.

Mijn werknemer is in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Keert mijn verzuimverzekering dan uit?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting bij ziek personeel. Als uw werknemer preventief in quarantaine is geplaatst, valt dit niet onder de verzekering en is er geen dekking voor de loondoorbetaling.

Ik maak gebruik van de loonkostenregeling maar dat is niet voldoende. Kan ik een ontslagvergunning aanvragen?

Dat kan, maar dan ontvangt u wel een lagere loonkostensubsidie waarbij ook een boete wordt opgelegd. Als u gebruikmaakt van de loonkostenregeling, dan geldt als voorwaarde dat u in de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV. Maar er geldt geen verbod.

Dient u een aanvraag in en trekt u die aanvraag niet binnen vijf werkdagen in? Dan wordt de ontslagaanvraag in behandeling genomen. Het gevolg is wel, dat de loonsom van de werknemer, plus 50% wordt afgetrokken van de totale loonsom waarop de loonkostensubsidie wordt gebaseerd. U krijgt bij de verrekening achteraf de loonkosten van de werknemer niet vergoed en daarbovenop een boete als u een ontslagaanvraag indient tijdens de looptijd van de regeling. Het maakt daarbij geen verschil of het UWV de gevraagde toestemming tot opzegging verleent of afwijst.

Ik heb voor 18 maart een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV. Heeft dat gevolgen voor de loonkostenregeling?

Nee, voor aanvragen ingediend voor 18 maart 2020 geldt de voorwaarde van geen ontslagaanvraag niet. In die gevallen vindt achteraf dus geen verrekening met boete plaats.

Ik heb in de periode tussen 18 en 31 maart 2020 een ontslagaanvraag ingediend. Wat moet ik doen?

U kon de ontslagaanvraag binnen vijf werkdagen intrekken. Dit kon tot en met 8 april 2020. Deed u dat, dan heeft de ontslagaanvraag achteraf geen gevolgen voor de hoogte van de loonkostenvergoeding. Zette u de ontslagaanvraag gewoon door? Of trok u de ontslagaanvraag niet op tijd in? Dan vindt achteraf verrekening plaats met een boete.

Door het coronavirus heb ik minder werk voor mijn personeel. Wat kan ik doen?

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Veel medewerkers vallen onder deze nieuwe regeling.

Lees meer over de NOW-regeling in onze blog.

In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat dat ik tussentijds mag opzeggen. Kan ik de arbeidsovereenkomst beëindigen omdat ik nu minder werk heb?

Nee, bij tussentijdse opzegging geldt het gewone ontslagrecht. U zult eerst een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV. Als u een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, mag u deze werknemer niet ontslaan.

Moet mijn bouwbedrijf zich aan de bouwtijd houden tijdens de coronacrisis?

In veel aannemingsovereenkomsten is de aannemer verplicht om de woning binnen een vast aantal werkbare werkdagen te bouwen en op te leveren. Doet u dat niet, dan bent u als aannemer een vergoeding verschuldigd aan de eigenaar van de woning.

Veel algemene voorwaarden omschrijven werkdagen echter als ‘onwerkbaar’ als het grootste deel van de werknemers of machines ten minste vijf uur niet kan werken. Dit is buiten de schuld van u als aannemer om. Vakantiedagen, andere vrije dagen en de dagen die door de cao of de overheid tellen als erkende rust- en feestdagen, zijn geen werkdagen. Zijn uw bouwvakkers ziek of naar hun thuisland vertrokken? Dan kan het zijn dat u andere bouwvakkers moet vragen om de woning af te bouwen.

In het geval van het coronavirus vraagt de overheid om vooral binnen te blijven. Zijn de werkdagen hierdoor voor uw bedrijf ‘onwerkbaar’ geworden? Dan zou u niet aansprakelijk moeten zijn voor de vertraging in het werk. Of de rechter dit ook zo ziet, moet later blijken. In elk geval kunt u een behoorlijke discussie met uw klant verwachten wanneer het werk aan de woning stil komt te liggen door het coronavirus.

Heeft u een andere vraag over uw bedrijf of bedrijfspand?

ARAG nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze juridische hulpbronnen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voorbeeldbrief

Podcast over uw bedrijf

Podcast over uw bedrijf

TOZO

In deze podcast onder leiding van journalist en NOS-verslaggever Matthijs Holtrop gaan Chantal Greeven (zelfstandig ondernemer Tealounge) en Astrid Bergenhenegouwen (ARAG-jurist) het gesprek aan over het actuele thema TOZO. Voor wie is de TOZO bedoeld? En wat zijn de regels rondom het aanvragen van de TOZO? Ook wordt ingegaan op het verschil tussen TOZO I en TOZO II. En wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. In een boeiend gesprek krijgt u antwoord op deze en vele andere vragen.

Ondervindt u problemen bij het afspelen van onderstaande player en maakt u gebruik van Internet Explorer of Microsoft Edge? Probeer dan deze pagina te openen met een andere browser, zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

In deze podcast onder leiding van journalist en NOS-verslaggever Matthijs Holtrop gaan Bas Nijhuis (scheidsrechter en ondernemer), Leoni Blokhuis (de eerste vrouwelijke spelersmakelaar in Nederland) en ARAG-jurist Hanneke Boesveld het gesprek aan over het actuele thema "tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)". Wat is de NOW precies? En waar moet je rekening mee houden als je een beroep doet op deze regeling? In een boeiend gesprek krijg je antwoord op deze en nog vele andere vragen, waarbij ook de impact op het Nederlandse voetbal niet onbesproken blijft.

Ondervindt u problemen bij het afspelen van onderstaande player en maakt u gebruik van Internet Explorer of Microsoft Edge? Probeer dan deze pagina te openen met een andere browser, zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

Arag Corona

Blogs over ondernemen

NOW-regeling 1.0

Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht Linda Corvers

Als u door coronamaatregelen weinig tot geen werk heeft de komende weken kunt u mogelijk gebruik maken van NOW.

NOW-regeling 2.0

Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht Linda Corvers

Veel bedrijven zijn geholpen met de NOW-regeling. Inmiddels is de regeling verlengd. Wel met een aantal andere voorwaarden.

NOW-regeling 3.0

Senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht Linda Corvers

Inmiddels kunt u NOW 3.0 aanvragen. In dit blog leggen wij uit hoe dit steunpakket eruit ziet.

Zaak uit de praktijk: procedure tegen UWV over NOW

Astrid Bergenhenegouwen

Is uw aanvraag voor de NOW-regeling niet goedgekeurd door UWV? Het kan de moeite lonen om een procedure te starten

Huur bedrijfspand betalen tijdens coronacrisis

Daphne van Luijk-corona

Wat zegt de rechtspraak momenteel over het uitstellen of niet voldoen van huurbetaling?

Webinars over uw bedrijf

Webinars over uw bedrijf

Corona als u werknemers heeft: hoe zit het NOW?

In dit webinar vertellen Sandra Bonestroo (jurist Arbeidsrecht) en David Wijngaard (jurist Sociaal Verzekeringsrecht) u alle ins en outs van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud). Daarnaast leggen zij uit wat dit alles voor werknemers betekent. Uiteraard wordt er ook ingegaan op uw vragen over werkgeverschap in tijden van corona.

Wij hebben ernaar gestreefd deze FAQ over de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk gecontroleerd te hebben op inhoud en actualiteit. ARAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect het gevolg is van eventuele onjuistheden die in deze FAQ staan of als er problemen ontstaan door het (onjuist) gebruik van deze FAQ.