Uw buren klagen over geluidsoverlast of over de camera’s die u buiten heeft opgehangen. U moet de privacy van uw buren respecteren, en zij die van u. Want privacy is een grondrecht. Uw buren kunnen naar de rechter stappen, maar eerst zullen ze met u moeten praten.

Probeer samen tot een oplossing te komen

De eerste stap is: met elkaar praten. Probeer afspraken te maken om de overlast te verminderen. Komt u er samen niet uit? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Vraag de wijkagent om te bemiddelen
  • Schakel een mediator in
  • Vraag de verhuurder van uw bedrijfspand om te helpen bij een oplossing

Komt u er nog steeds niet uit? Dan kunnen uw buren naar de rechter stappen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Gaat het om geluidsoverlast, dan moeten ze bewijzen dat ze last hebben van het geluid. Of dat ze er schade van hebben
  • Gaat het om camerabewaking? Dan kunnen uw buren eisen dat u de camera’s verplaatst of weghaalt. De rechter bepaalt wat zwaarder weegt, hun recht op privacy of de bewaking van uw bedrijf
  • Uw buren kunnen de rechter vragen om u een boete te laten betalen als u zich niet aan de uitspraak houdt

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.