lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Merkt u dat klanten later betalen? Of zelfs verzuimen te betalen? Als u bij ARAG verzekerd bent, incasseren wij openstaande facturen. Groot of klein, iedere vordering doen wij snel en met respect voor uw klanten. Om een snelle betaling van uw incasso-opdracht te verkrijgen houdt ARAG de doorlooptijd zo kort mogelijk. Meer weten? Neem direct contact met ons op.

Dien uw incasso vordering in

Bent u ondernemer en bent u voor rechtsbijstand verzekerd bij ARAG? Dien via onderstaand formulier uw incassovordering gemakkelijk en snel in. U volgt de status van uw dossier online. Wilt u eerst meer weten over het indienen van uw vordering, of hoe het formulier werkt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Zo werkt ARAG Incasso

De incassoprocedure bestaat uit drie fases. Niet alle drie de trajecten zijn altijd noodzakelijk, bijvoorbeeld als uw debiteur direct de vordering betaalt. Is dit niet het geval, dan kunt u rekenen op ondersteuning en begeleiding van A tot Z.

1. Buitengerechtelijk traject

In de meeste gevallen is het voldoende als ARAG uw klant attendeert op een openstaande factuur. Dit is de snelste, meest gebruikte, oplossing waarbij er geen rechter aan te pas komt. ARAG richt zich hierbij vooral op het aanmanen van de debiteur, het weerleggen van eventueel verweer en in dien gewenst het in stand brengen van een betalingsregeling.

2. Gerechtelijk traject

Blijkt dat uw debiteur niet gevoelig voor aanschrijvingen en telefonische acties is? In overleg met u onderneemt ARAG voor u gerechtelijke stappen, krijgt u advies over de haalbaarheid en ontvangt u een gespecificeerd kostenoverzicht.
Besluit u dat u de rechter wilt inschakelen? Het hele vervolgtraject wordt door ARAG voor u geregeld. Van de dagvaarding en juridische bijstand tot het leggen van conservatoir beslag en het aanvragen van faillissement.

3. Executie traject

De rechter heeft geoordeeld. Nu rest alleen nog het uitvoeren van het vonnis met een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder regelt ARAG voor u, deze komt in actie bij dwangbevelen, beslaglegging en andere executiemaatregelen. Zo kan de vordering professioneel en snel afgehandeld worden

24/7 online status van uw incasso dossier

Bekijk online wat de status is van uw lopende incasso-opdracht(en) door in te loggen in uw digitale dossier. De voordelen van een online dossier:
• Altijd en overal toegang tot de actuele status van uw incasso-opdracht
• Bekijk alle in- en uitgaande correspondentie zoals brieven, e-mails en telefoongesprekken.
• Overzicht van ontvangen vorderingen

Vraag uw online dossier aan

Om inzage in uw digitale dossier te krijgen heeft u een registratiecode nodig. Vraag deze aan door een e-mail te sturen naar incasso@arag.nl of bel ons. Vervolgens logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Wet Incasso Kosten (WIK)

Om u te beschermen tegen onnodig hoge incasso kosten geeft de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten specifieke kaders aan. Weet hoe het zit.

Checklist Incasso

 • Laat nieuwe relaties niet op rekening betalen
 • Maak gebruik van order- en ontvangstbevestigingen
 • Stop met leveren als er nog onbetaalde facturen openstaan
 • Maak gebruik van het retentierecht. Houd uw goederen vast tot er betaald is
 • Neem een eigendomsvoorbehoud op in de algemene voorwaarden
 • Hanteer een consequent incassotraject met duidelijke termijnen
 • Verzeker u voor rechtsbijstand inclusief incassodekking

Juridische documenten op maat

Maak binnen enkele minuten juridische documenten op maat. Volledig, in simpele taal en gepersonaliseerd voor uw bedrijf.

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI)

Gelijke kansen in onze maatschappij. Daar draagt ARAG graag aan bij. Maatschappelijke betrokkenheid zit in ons DNA. Al sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1935 zetten we ons in voor gelijke kansen. Elke dag. Vanuit onze overtuiging dat iedereen toegang tot het recht moet hebben. Daarom dragen we, naast onze juridische support, ook graag breder bij. Niet alleen voor onze klanten, maar voor iedereen. Onze medewerkers zetten zich waar het kan graag in, voor een gelijkwaardige en eerlijke samenleving. Dat doet en voelt goed. Zo gaan we samen voor beter!

Lees verder »

 

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI)?

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren, afgekort MVI, wordt ook wel maatschappelijk verantwoorde incasso of sociaal incasseren genoemd. MVI is een eerlijke manier van incasseren waarbij de schuldeiser, schuldenaar en ARAG Incasso samenwerken om tot een duurzame oplossing te komen.

Waarom is MVI zo belangrijk?

Anderhalf miljoen huishoudens in Nederland hebben zulke grote betalingsachterstanden dat er sprake is van (ernstige) geldproblemen. Zo blijkt uit cijfers van het NIBUD. En dat zullen er – met de hoge energieprijzen en (aanhoudende) hoge inflatie – ongetwijfeld nog meer worden.

Traditioneel incasseren leidt in 55% van de gevallen tot een gerechtelijke procedure. ARAG Incasso heeft dit percentage van 55 % weten terug te brengen tot ongeveer de helft (rond de 20%).

Gerechtelijk procederen is een dure en tijdrovende situatie voor alle betrokken partijen. Door al eerder in het proces MVI toe te passen kunnen gerechtelijke stappen in de meeste gevallen worden voorkomen. Dit zorgt ervoor dat:

 • De betalingsachterstand (sneller) wordt voldaan
 • De geldproblemen voor de schuldenaar niet verder toenemen
 • De schuldenaar snel gekoppeld wordt aan de juiste hulpverlenende partij
 • De relatie tussen schuldeiser en schuldenaar goed blijft (of zelfs verbetert)

Wat betekent maatschappelijk verantwoord incasseren voor ARAG Incasso?

Maatschappelijke betrokkenheid zit in het DNA van ARAG Incasso. Sinds de oprichting van ARAG in 1935 zetten we ons in voor gelijke kansen voor iedereen. Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor een gelijkwaardige en eerlijke samenleving, daarom is MVI ARAG Incasso op het lijf geschreven.

Wat als ARAG Incasso een deurwaarder in moet schakelen?

ARAG Incasso werkt samen met Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders (SRCM-gecertificeerd). Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders zegt het volgende over Social Responsible Credit Management:

Sinds de oprichting is ons uitgangspunt altijd geweest om klant-schuldenaren met respect en begrip te behandelen. We staan midden in de maatschappij en leveren maatwerk, zodat recht gedaan wordt aan het belang van de schuldeiser én bescherming wordt geboden aan de zwakkeren in de samenleving. Recht doen zoals het bedoeld is. Dat is de manier waarop wij “in het vak” zitten. Sociale betrokkenheid is voor ons niet meer dan logisch.” Die sociale betrokkenheid maken wij graag meetbaar en toetsbaar, onder andere via het normenkader van SRCM.