Leestijd: 2 minuten

Het kabinet heeft verschillende noodmaatregelen genomen met als doel bedrijven bij te staan in de coronacrisis. Uiteraard zijn er altijd bedrijven die door omstandigheden net niet voldoen aan de voorwaarden en niet aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Voor een jurist bij ARAG zijn dit soort zaken de krenten in de pap. Het is dan een uitdaging om voor de cliënt toch het maximaal haalbare te bereiken.

Cliënt met contactberoep krijgt afwijzing voor de NOW

In mei kreeg ik mevrouw Verbeek aan de telefoon die een aanvraag had ingediend voor een tegemoetkoming op basis van de NOW. De NOW is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en geeft een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers die als gevolg van de crisis aanzienlijk omzetverlies lijden. De aanvraag van mevrouw Verbeek was afgewezen, omdat zij geen loon zou hebben betaald in januari 2020. En die maand is nu juist een toetsingsmaand in de NOW.

Wat bleek; het bedrijf van mevrouw Verbeek was per 1 maart 2020 omgezet van een eenmanszaak in een vennootschap onder firma. UWV concludeerde dat de vennootschap onder firma geen loonkosten had gemaakt in januari 2020 en wees daarom de aanvraag af. Op zich was daar geen speld tussen te krijgen, alleen was die omzetting dan ook het enige dat was veranderd. Mevrouw Verbeek had het bedrijf namelijk al jaren. Haar werkzaamheden waren voor en na de omzetting hetzelfde gebleven en ook was er geen wijziging in de personeelsleden.

Bezwaar indienen

Voor mij was wel duidelijk dat het bedrijf van mevrouw Verbeek zeker één van de bedrijven is waarvoor de NOW was ingesteld. Zij heeft namelijk een contactberoep en moest half maart de deuren sluiten, terwijl alle personeelskosten en vaste lasten gewoon doorgingen. Ik heb daarom bezwaar ingediend bij UWV. Bij het bezwaar heb ik een verklaring van de accountant van mevrouw Verbeek gevoegd over de wijziging van de rechtsvorm. Ook kon ik stukken van de Kamer van Koophandel bijvoegen waaruit bleek dat het om een voortzetting van één en hetzelfde bedrijf ging. Met de loonstaten van januari 2020 en maart 2020 kon ik ook nog aantonen dat er in het personeelsbestand niets was gewijzigd. Tot slot heb ik UWV erop gewezen dat mevrouw Verbeek toch wel heel duidelijk onder het doel van de NOW viel.

Toch een tegemoetkoming voor mevrouw Verbeek

Na ongeveer vijf weken kreeg ik de beslissing op mijn bezwaar van UWV. Het bezwaar werd gegrond verklaard. Aan mevrouw Verbeek werd alsnog een NOW-tegemoetkoming toegekend. Na nog eens twee weken belde een opgeluchte mevrouw Verbeek mij dat het geld op haar rekening stond. Op de NOW 2.0 hoeft zij gelukkig geen beroep te doen. Nu haar bedrijf weer geopend is, is geen ondersteuning meer nodig.

Astrid Bergenhenegouwen

 

Deze casus is waargebeurd. De naam van de cliënt is fictief.

Astrid Bergenhenegouwen Senior jurist Sociaal Verzekeringsrecht

Astrid Bergenhenegouwen