Als uw bedrijf schade heeft door iets wat de overheid doet kunt u een vergoeding vragen. Dit heet een nadeelcompensatie. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt rond uw bedrijf waardoor uw klanten u niet goed kunnen bereiken. Dat merkt u aan uw omzet. Maar de gemeente doet hiermee niets strafbaars.

Eisen voor nadeelcompensatie

  • U kunt de schade bewijzen
  • De overheid doet niets strafbaars
  • De schade hoort niet bij het maatschappelijke risico of het ondernemersrisico
  • Uw schade is veel groter dan die van anderen in dezelfde situatie

Het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie

Zorg dat u op tijd bent met het indienen van uw verzoek. Vanaf het moment van de schade heeft u 5 jaar de tijd om het verzoek in te dienen. Iedere overheid heeft een andere procedure voor nadeelcompensatie. Het is niet gemakkelijk om zo’n verzoek in te dienen. U moet vaak een formulier invullen, soms moet u zelfs betalen voor uw verzoek. Er zijn overheden die geen formulieren of procedures hebben. Bij Rijkswaterstaat moet u bijvoorbeeld op de website een digitaal formulier invullen.

Waar dient u het verzoek in?

Dit is afhankelijk van het project en van wie het uitvoert. Voor lokale projecten moet u meestal bij de gemeente zijn. Als het een groter project is, zoals een provinciale weg moet u naar de provincie. Bij hele grote projecten als een rijksweg of een spoorweg moet u naar het Rijk om uw verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen.

U bent het niet eens met de beslissing

De overheid beslist of u recht heeft op nadeelcompensatie. Als u het niet eens met de beslissing bent moet u eerst bezwaar maken bij de overheid. Als dit niet helpt kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. Helpt ook dat niet, dan kunt u nog in hoger beroep bij de Raad van State.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

brandweerman loopt over werf met collegas

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.