Als uw bedrijf schade heeft door iets wat de overheid doet kunt u een vergoeding vragen. Dit heet een nadeelcompensatie. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg aanlegt rond uw bedrijf waardoor uw klanten u niet goed kunnen bereiken. Dat merkt u aan uw omzet. Maar de gemeente doet hiermee niets strafbaars.

Eisen voor nadeelcompensatie

  • U kunt de schade bewijzen
  • De overheid doet niets strafbaars
  • De schade hoort niet bij het maatschappelijke risico of het ondernemersrisico
  • Uw schade is veel groter dan die van anderen in dezelfde situatie

Het indienen van een verzoek tot nadeelcompensatie

Zorg dat u op tijd bent met het indienen van uw verzoek. Vanaf het moment van de schade heeft u 5 jaar de tijd om het verzoek in te dienen. Iedere overheid heeft een andere procedure voor nadeelcompensatie. Het is niet gemakkelijk om zo’n verzoek in te dienen. U moet vaak een formulier invullen, soms moet u zelfs betalen voor uw verzoek. Er zijn overheden die geen formulieren of procedures hebben. Bij Rijkswaterstaat moet u bijvoorbeeld op de website een digitaal formulier invullen.

Waar dient u het verzoek in?

Dit is afhankelijk van het project en van wie het uitvoert. Voor lokale projecten moet u meestal bij de gemeente zijn. Als het een groter project is, zoals een provinciale weg moet u naar de provincie. Bij hele grote projecten als een rijksweg of een spoorweg moet u naar het Rijk om uw verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen.

U bent het niet eens met de beslissing

De overheid beslist of u recht heeft op nadeelcompensatie. Als u het niet eens met de beslissing bent moet u eerst bezwaar maken bij de overheid. Als dit niet helpt kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. Helpt ook dat niet, dan kunt u nog in hoger beroep bij de Raad van State.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.