Als zzp’er sluit u een overeenkomst met uw opdrachtgevers. Vaak is dat een freelanceovereenkomst. Officieel heet dit ‘overeenkomst van opdracht’. In zo’n overeenkomst legt u de afspraken vast waaraan u en de opdrachtgever zich moeten houden.

Regels voor overeenkomst zzp'ers

Er zijn een paar algemene regels die belangrijk voor u zijn.

  • Was er sprake van bedreiging, bedrog of misbruik van de omstandigheden toen u de overeenkomst sloot? Dan is de overeenkomst ongeldig
  • Blijkt dat de overeenkomst voor één van beide partijen onredelijk of oneerlijk is? Dan mogen u en de opdrachtgever het contract aanpassen
  • Houdt u of de opdrachtgever zich niet aan de afspraken uit de overeenkomst? Dan kan de ander de overeenkomst laten stoppen

Stopt de overeenkomst automatisch?

  • Meestal geldt een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld tot het einde van het project, of tot een einddatum. Daarna stopt de overeenkomst vanzelf
  • De opdrachtgever mag de overeenkomst ook altijd stoppen. Is de opdrachtgever een particulier? Dan hoeft hij alleen het werk te betalen dat u al gedaan hebt. Hij hoeft geen schadevergoeding te betalen

Kan een arbeidsovereenkomst gelden voor een zzp overeenkomst?

U kunt de regels van een arbeidsovereenkomst laten gelden voor de overeenkomst van opdracht. U kunt zelfs een cao laten gelden voor uw zzp overeenkomst. U en de opdrachtgever moeten dat dan allebei willen. Let op: zorg dat de overheid uw zzp overeenkomst niet als een arbeidsovereenkomst ziet.

Recht op WW als zzp’er

Heeft u een arbeidsovereenkomst laten gelden voor uw overeenkomst van opdracht? Dan kunt u meestal een WW uitkering of een Ziektewetuitkering krijgen als u tijdens een opdracht even niet werkt. Als er geen arbeidsovereenkomst geldt, heeft u daar geen recht op. Al kunt u soms wel een voorschot krijgen op zo’n uitkering. En u kunt recht hebben op een tijdelijke bijstandsuitkering.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.