Als zzp’er sluit u een overeenkomst met uw opdrachtgevers. Vaak is dat een freelanceovereenkomst. Officieel heet dit ‘overeenkomst van opdracht’. In zo’n overeenkomst legt u de afspraken vast waaraan u en de opdrachtgever zich moeten houden.

Regels voor overeenkomst zzp'ers

Er zijn een paar algemene regels die belangrijk voor u zijn.

  • Was er sprake van bedreiging, bedrog of misbruik van de omstandigheden toen u de overeenkomst sloot? Dan is de overeenkomst ongeldig
  • Blijkt dat de overeenkomst voor één van beide partijen onredelijk of oneerlijk is? Dan mogen u en de opdrachtgever het contract aanpassen
  • Houdt u of de opdrachtgever zich niet aan de afspraken uit de overeenkomst? Dan kan de ander de overeenkomst laten stoppen

Stopt de overeenkomst automatisch?

  • Meestal geldt een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld tot het einde van het project, of tot een einddatum. Daarna stopt de overeenkomst vanzelf
  • De opdrachtgever mag de overeenkomst ook altijd stoppen. Is de opdrachtgever een particulier? Dan hoeft hij alleen het werk te betalen dat u al gedaan hebt. Hij hoeft geen schadevergoeding te betalen

Kan een arbeidsovereenkomst gelden voor een zzp overeenkomst?

U kunt de regels van een arbeidsovereenkomst laten gelden voor de overeenkomst van opdracht. U kunt zelfs een cao laten gelden voor uw zzp overeenkomst. U en de opdrachtgever moeten dat dan allebei willen. Let op: zorg dat de overheid uw zzp overeenkomst niet als een arbeidsovereenkomst ziet.

Recht op WW als zzp’er

Heeft u een arbeidsovereenkomst laten gelden voor uw overeenkomst van opdracht? Dan kunt u meestal een WW uitkering of een Ziektewetuitkering krijgen als u tijdens een opdracht even niet werkt. Als er geen arbeidsovereenkomst geldt, heeft u daar geen recht op. Al kunt u soms wel een voorschot krijgen op zo’n uitkering. En u kunt recht hebben op een tijdelijke bijstandsuitkering.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

brandweerman loopt over werf met collegas

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.