Leestijd: 2 minuten

Het kabinet heeft veel noodmaatregelen genomen om bedrijven te helpen in deze moeilijke tijd. Eén van die noodmaatregelen is de NOW, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De NOW geeft een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers die door de coronacrisis een behoorlijk omzetverlies lijden.

Definitieve berekeningen NOW 1.0

De NOW-subsidie is in eerste instantie door UWV als voorschot betaald. Het definitieve recht op NOW-subsidie wordt achteraf berekend door UWV. Sinds 7 december verstuurt UWV de beslissingen met de definitieve berekening van de NOW 1.0 subsidie aan werkgevers. Deze beslissing kan drie uitkomsten hebben:
1. Er is nog recht op een nabetaling.
2. De definitieve subsidie is gelijk aan het al uitbetaalde voorschot.
3. Er volgt een terugvordering, omdat de definitief toegekende subsidie lager is dan het al uitbetaalde voorschot.

Merendeel werkgevers moet naar verwachting deel subsidie terugbetalen

Helaas zullen veel werkgevers slecht nieuws ontvangen. De verwachting is namelijk dat zo’n 60% van de werkgevers een deel van de NOW-subsidie moet terugbetalen. Bij slechts 40% van de aanvragen zal sprake zijn van een nabetaling door UWV.

Als een werkgever NOW-subsidie moet terugbetalen heeft dat meestal één van deze oorzaken:
1. Het werkelijke omzetverlies is lager dan het opgegeven verwachte omzetverlies.
2. De totale loonsom is gedaald, bijvoorbeeld omdat een werknemer uit dienst is gegaan. En die plek niet is opgevuld.

Bezwaar indienen tegen UWV

Moet u NOW-subsidie terugbetalen? Dan kan het lonen om bezwaar in te dienen. Bijvoorbeeld als de NOW-regeling niet geheel aansluit bij uw situatie. Terwijl uw bedrijf wel binnen de bedoeling van de regeling valt, namelijk het kunnen doorbetalen van uw medewerkers. De minister heeft aangegeven dat in dat geval bekeken wordt of binnen de NOW-regeling maatwerk kan worden geleverd. Dit kan uitkomst bieden.

Dien uw (voorlopig) bezwaar binnen zes weken in

Als u bezwaar wilt indienen moet u dit binnen zes weken na dagtekening schriftelijk doen. Dit is een harde termijn die niet overschreden mag worden. Na zes weken staat de beslissing onherroepelijk vast en is het vrijwel onmogelijk om de beslissing nog gewijzigd te krijgen.

TIP: Bent u nog aan het rekenen of de terugvordering wel of niet juist is? En haalt u dit niet binnen de termijn van zes weken? Dan kunt u altijd voorlopig bezwaar maken en het UWV vragen u nog enkele weken te geven om de redenen van uw bezwaar in te dienen.

Mijn collega’s en ik hebben veel ervaring bij het voeren van een bezwaarprocedure tegen UWV. Wij bieden u dan ook graag deskundige hulp bij het indienen van uw bezwaar.

Astrid Bergenhenegouwen - Senior jurist sociaal verzekeringsrecht

Astrid Bergenhenegouwen_thumb