lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1 minuut

Ontslaat u een werknemer dan moet u een transitievergoeding betalen. Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Een transitievergoeding is ook verschuldigd als u een contract voor bepaalde tijd niet verlengt. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het niet wettelijk verplicht om een transitievergoeding te betalen, maar wordt er wel vaak onderhandeld over een beëndigingsvergoeding.

Berekening transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding voor alle werknemers op dezelfde wijze berekend, ongeacht hun leeftijd en duur van het dienstverband. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd dan moet de transitievergoeding naar rato worden berekend.

Maximale vergoeding van €89.000 bruto

De maximale transitievergoeding is €89.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Bij een hoger jaarsalaris dan het genoemde maximum geldt het jaarsalaris als maximale vergoeding. Maakt u kosten voor bemiddeling naar ander werk en scholing? Deze mag u van de vergoeding aftrekken. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Gemaakte kosten van transitievergoeding aftrekken

Op de transitievergoeding mogen in bepaald situaties kosten worden afgetrokken die u heeft gemaakt voor het vergroten van de kans op werk voor uw werknemer. Denk aan kosten voor scholing en outplacement. Maar ook kosten die u maakt, omdat u bijvoorbeeld een langere opzegtermijn hanteert en de werknemer in die periode is vrijgesteld. Voor het aftrekken van de transitiekosten zijn veel voorwaarden waar u aan moet voldoen.

  • De kosten mag u alleen aftrekken als de scholingskosten zijn bedoeld om de inzetbaarheid van uw werknemer buiten uw bedrijf te vergroten.
  • De kosten moeten zijn gespecificeerd.
  • Het moet vooraf schriftelijk zijn vastgelegd dat u als werkgever scholingskosten mag verrekenen met de transitievergoeding
  • Uw werknemer moet vooraf schriftelijk instemmen met vermindering voor de kosten voor scholing gemaakt worden. Dit is niet nodig als er al afspraken voor zijn gemaakt in uw cao.
  • Zijn er al afspraken gemaakt in de vorm van een studieovereenkomst, dan mag u de kosten niet aftrekken.

Transitievergoeding in termijnen

Als u de transitievergoeding niet in één keer kunt betalen dan mag u de transitievergoeding in maximaal 6 termijnen betalen. U bent dan wel ook de wettelijke rente verschuldigd over de termijnen.

Compensatieregeling transitievergoeding

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever de betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen door UWV. De compensatie moet u binnen 6 maanden na betaling bij UWV aanvragen. Ook kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden hebben onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over ontslag en transitievergoeding

Beëindiging dienstverband

Beëindiging dienstverband

Wanneer is een werkgever verplicht om mee te werken aan de beëindiging van slapende dienstverbanden?

Ontslag op staande voet

Werknemer op staande voet ontslaan

Wanneer u het dienstverband van een medewerker per direct eindigt heet dit ontslag op staande voet.

Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 komt er een nieuwe compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.