lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina
De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Ontslaat u een werknemer die 2 jaar of langer voor u gewerkt heeft, dan moet u een transitievergoeding betalen. Dit moet ook als u een contract voor bepaalde tijd niet verlengt. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het niet verplicht om een transitievergoeding te betalen.

Maximale vergoeding van €79.000 bruto

Het bedrag voor de maximale vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Bij een hoger jaarsalaris dan het genoemde maximum geldt het jaarsalaris als maximale vergoeding. Maakt u kosten voor bemiddeling naar ander werk en scholing? Deze mag u van de vergoeding aftrekken. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Gemaakte kosten van transitievergoeding aftrekken

U heeft kosten gemaakt voor het vergroten van de kans op werk voor uw werknemer. Deze mag u aftrekken van de transitievergoeding. Denk aan kosten voor scholing en outplacement. Maar ook kosten die u maakt, omdat u bijvoorbeeld een langere opzegtermijn hanteert. Dit zijn kosten die u mag verrekenen als uw medewerker is vrijgesteld van werk. Voor het aftrekken van scholingskosten zijn veel voorwaarden waar u aan moet voldoen. Het aftrekken van kosten voor outplacement is veel eenvoudiger.

Voorwaarden voor verrekening van scholingskosten

  • De kosten mag u alleen aftrekken als de scholingskosten zijn bedoeld om de inzetbaarheid van uw werknemer buiten uw bedrijf te vergroten. Opgedane kennis en ervaring van uw werknemer mag niet in uw bedrijf worden gebruikt
  • Het moet schriftelijk zijn vastgelegd dat u als werkgever scholingskosten mag verrekenen met de transitievergoeding
  • Uw werknemer moet schriftelijk instemmen met vermindering voor de kosten voor scholing gemaakt worden. Dit is niet nodig als er al afspraken voor zijn gemaakt in uw cao
  • Zijn er al afspraken gemaakt in de vorm van een studieovereenkomst, dan mag u de kosten niet aftrekken

Voordeel voor kleine ondernemers

Heeft u de laatste zes maanden van vorig kalenderjaar minder dan 25 werknemers in dienst? Dat maakt u een kleine werkgever. Er is een voordeel als u om financiële reden werknemers moet ontslaan maar de transitievergoeding niet kunt betalen. Bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding hoeft u de dienstjaren van voor 01-05-2013 niet mee te nemen.

Uitzonderingen

  • Neemt uw werknemer ontslag doordat u ernstig verwijtbaar handelt of nalaat? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding voor uw werknemer toekennen
  • Komt u samen met uw werknemer tot een vaststellingsovereenkomst dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Er is sprake van vrijwillig ontslag
  • Uw cao heeft vergelijkbare voorziening geregeld die gericht is op het bevorderen van werk naar werk

Juridische oplossingen voor ondernemers

ARAG helpt u als u verzekerd bent. Heeft u niet de juiste module afgesloten of wordt een bepaalde bedrijfsactiviteit niet gedekt door uw verzekering? Dan helpt ARAG u tegen een afgesproken prijs alsnog verder.

Lees over veel voorkomende conflicten en ga meteen zelf aan de slag met onze voorbeeldbrieven. Of laat de juridisch specialisten u helpen met:

  • Scan van uw juridische positie
  • Conflict oplossen zonder rechter
  • Begeleiding naar de rechter