Leestijd: 1½ minuut

Beëindigt u het dienstverband van een werknemer per direct? Dit is ontslag op staande voet. De reden hiervoor kan een ernstige overtreding van de regels of algemeen geldende normen zijn. Juridisch heet dit een dringende reden. Bijvoorbeeld bij diefstal of hardnekkige werkweigering. Als u een medewerker op staande voet ontslaat, heeft hij geen recht op een uitkering.

Hoe ontslaat u iemand op staande voet?

Direct na een overtreding geeft u uw medewerker ontslag. Vermeld hierbij ook de reden voor het ontslag. Is er sprake van opzet of schuld, dan kunt u een schadevergoeding eisen van uw werknemer. Geef dit binnen twee maanden na het einde van het dienstverband aan.

Uw werknemer vecht het ontslag op staande voet aan

Als uw werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, kan hij dit op twee manieren aanvechten:

  • Uw werknemer doet via de rechter een beroep op ‘de vernietigbaarheid’. Hij geeft dan aan dat het ontslag niet geldig is. Uw medewerker stelt zich weer beschikbaar voor werk en eist doorbetaling van loon. Dit verzoek moet uw werknemer binnen twee maanden na het ontslag indienen bij de rechter. Als werkgever moet u bewijzen dat er sprake is van een dringende reden. Geeft de rechter u gelijk, dan eindigt het dienstverband en hoeft u geen loon meer te betalen. Krijgt u geen gelijk, dan wordt het dienstverband niet beëindigd. In de meeste gevallen moet u dan het loon aan de werknemer blijven betalen. U kunt tegen deze beslissing in hoger beroep gaan. Om dit te voorkomen is het verstandig om de rechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
  • Uw werknemer accepteert de beëindiging van het dienstverband, maar vecht de ontslagreden aan. Hij eist een vergoeding, omdat u de opzegtermijn niet nakomt. Ook kan hij aanspraak maken op de transitievergoeding of een andere vorm van vergoeding, de zogenoemde 'billijke vergoeding'. Dit verzoek moet de werknemer binnen twee maanden na het ontslag indienen. Voor de transitievergoeding geldt een termijn van drie maanden. Is de werknemer te laat dan verliest hij zijn aanspraak. Geeft de rechter u als werkgever gelijk, dan hoeft u geen schadevergoeding te betalen.

Een regeling treffen met de werknemer

De uitkomst van een procedure is vaak moeilijk in te schatten. Een goed alternatief is om zelf met uw werknemer te onderhandelen. En samen een regeling te treffen voor de beëindiging van het dienstverband. De afspraken die u samen maakt, stelt u op in een beëindigingsovereenkomst.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over ontslag

Compensatie transitievergoeding

Compensatie voor transitievergoeding

U kunt als werkgever een beroep doen op de compensatieregeling voor de transitievergoeding van ‘slapende dienstverbanden’.

Beëindiging dienstverband

Beëindiging dienstverband

Wanneer is een werkgever verplicht om mee te werken aan de beëindiging van slapende dienstverbanden?

Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 komt er een nieuwe compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.