Leestijd: 2 minuten

27 mei 2020

U kunt als werkgever sinds 1 april 2020 een beroep doen op de compensatieregeling voor de transitievergoeding van ‘slapende dienstverbanden’. Deze dienstverbanden zijn van werknemers die vanwege ziekte langer dan twee jaar thuiszitten en niet meer aan de slag kunnen.

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband houdt in dat een werknemer nog in dienst is, maar geen recht meer heeft op loon. Dat geldt in de regel na twee jaar ziekte. Werkgevers kozen er tot eind 2019 voor het dienstverband niet te beëindigen, om zo onder het betalen van de transitievergoeding uit te komen. De minister heeft daarvoor een compensatieregeling in het leven te roepen. Die regeling compenseert de betaalde transitievergoeding als u het dienstverband van uw werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid beëindigt.

Slapend dienstverband verleden tijd

De Hoge Raad oordeelde eind 2019 dat werkgevers slapende dienstverbanden in beginsel moeten beëindigen. Eind 2022 heeft de Hoge Raad bepaald dat dit ook geldt voor werknemers die voor 1 juli 2015 reeds een slapend dienstverband hadden (de zogenaamde diepslapers, semi-diepslapers en verlate slapers). De nieuwe compensatieregeling via het UWV droeg bij aan beide oordelen. U kunt als werkgever sinds 1 april 2020 een aanvraag indienen voor compensatie. De compensatie gold ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. De aanvraag voor compensatie had echter voor 30 september 2020 aangevraagd moeten worden.

Compensatie aanvragen

Is het dienstverband op of na 1 april 2020 beëindigd? Dien uw aanvraag bij het UWV dan in binnen zes maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Voorwaarden voor compensatieregeling

Voor het aanvragen van de compensatie gelden een aantal voorwaarden.

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. U stuurt een kopie van de opzegging of de vaststellingsovereenkomst mee.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek. U stuurt als bewijs een verklaring van de bedrijfsarts mee. Let op: als een werknemer reeds geruime tijd geleden twee jaar ziek was en u beëindigt het dienstverband nu pas, dan is een actueel advies van de bedrijfsarts noodzakelijk.
  • U betaalde een transitievergoeding aan uw werknemer. U stuurt de berekening, plus het betaalbewijs van de transitievergoeding mee bij de aanvraag.

Daarnaast stuurt u een kopie van de arbeidsovereenkomst en een tweetal loonstroken mee: de loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was, alsmede de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens 2 jaar ziekte voorbij was. In sommige situaties zult u (op verzoek) extra documenten moeten overleggen.

Duur aanvraag en bezwaar maken

De aanvraag wordt behandeld binnen acht weken. Indien er meer informatie nodig is wordt de termijn verlengd. Indien u recht heeft op compensatie wordt het bedrag binnen vijf werkdagen nadat het besluit schriftelijk aan u is medegedeeld, overgemaakt.

Als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte vóór 1 juli 2015 was verstreken, dan geldt het volgende. Nieuwe aanvragen kunnen nog niet in behandeling worden genomen. Het ministerie voor sociale zaken en werkgelegenheid is nog aan het onderzoeken hoe dergelijke aanvragen moeten worden afgehandeld.

Wordt uw verzoek om compensatie afgewezen of bent u het niet eens met de hoogte van de compensatie? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het UWV. Natuurlijk kunt u ook altijd bij ons terecht voor advies. Wij helpen u graag.

Linda Corvers

Linda Corvers - Senior jurist Arbeids- en onderwijsrecht

Jurist Linda Corvers

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over ontslag

Geschorst of op non-actief gesteld

Geschorst of op non-actief gesteld

 

U mag tijdelijk niet meer op het werk komen of bent vrijgesteld van werk. Wat houdt dit precies in?

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

 

Wanneer is er sprake van bedrijfsovername? Heeft de overname van het bedrijf gevolgen voor uw baan?

beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?