Leestijd: 2 minuten

27 mei 2020

U kunt als werkgever sinds 1 april 2020 een beroep doen op de compensatieregeling voor de transitievergoeding van ‘slapende dienstverbanden’. Deze dienstverbanden zijn van werknemers die vanwege ziekte langer dan twee jaar thuiszitten en niet meer aan de slag kunnen.

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband houdt in dat een werknemer nog in dienst is, maar geen recht meer heeft op loon. Dat geldt in de regel na twee jaar ziekte. Werkgevers kozen er tot eind 2019 voor het dienstverband niet te beëindigen, om zo onder het betalen van de transitievergoeding uit te komen. De minister heeft daarvoor een compensatieregeling in het leven te roepen. Die regeling compenseert de betaalde transitievergoeding als u het dienstverband van uw werknemer na langdurige arbeidsongeschiktheid beëindigt.

Slapend dienstverband verleden tijd

De Hoge Raad oordeelde eind 2019 dat werkgevers slapende dienstverbanden in beginsel moeten beëindigen. De nieuwe compensatieregeling via het UWV droeg bij aan dit oordeel. U kunt als werkgever sinds 1 april 2020 een aanvraag indienen voor compensatie. De compensatie gold ook met terugwerkende kracht voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. De aanvraag voor compensatie had echter voor 30 september 2020 aangevraagd moeten worden.

Compensatie aanvragen

Is het dienstverband op of na 1 april 2020 beëindigd? Dien uw aanvraag bij het UWV dan in binnen zes maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Voorwaarden voor compensatieregeling

Voor het aanvragen van de compensatie gelden een aantal voorwaarden.

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. U stuurt een kopie van de opzegging of de vaststellingsovereenkomst mee.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek. U stuurt als bewijs een verklaring van de bedrijfsarts mee. Let op: als een werknemer ruim voor 1 april 2020 twee jaar ziek was en u beëindigt het dienstverband nu pas, dan is een actueel advies van de bedrijfsarts noodzakelijk.
  • U betaalde een transitievergoeding aan uw werknemer. U stuurt de berekening, plus het betaalbewijs van de transitievergoeding mee bij de aanvraag.

Daarnaast stuurt u een kopie van de arbeidsovereenkomst en een kopie van de loonstroken waaruit blijkt hoeveel loon u uw werknemer betaalde tijdens ziekte mee bij uw aanvraag. Dit laatste is belangrijk, omdat de maximale compensatie gerelateerd is aan het loon dat u gedurende twee jaar van arbeidsongeschiktheid aan uw medewerker heeft betaald.

Duur aanvraag en bezwaar maken

Hoe lang het duurt voordat u van het UWV hoort of u recht heeft op de compensatie, hangt af van wanneer het dienstverband eindigde.

  • Is het opzegverbod bij ziekte vóór 1 april geëindigd? Dan hoort u binnen 26 weken na het indienen van de aanvraag het besluit van het UWV.
  • Is het opzegverbod op of na 1 april geëindigd? Dan hoort u binnen acht weken het besluit van het UWV. Eindigt het opzegverbod wegens een loonsanctie pas op of na 1 april 2020, dan geldt bovenstaande termijn van 26 weken.

In beide gevallen geldt dat als u recht heeft op compensatie, u het bedrag binnen zes weken na datum van het besluit van het UWV krijgt.

Wordt uw verzoek om compensatie afgewezen of bent u het niet eens met de hoogte van de compensatie? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het UWV. Natuurlijk kunt u ook altijd bij ons terecht voor advies. Wij helpen u graag.

Linda Corvers

Linda Corvers - Senior jurist Arbeids- en onderwijsrecht

Jurist Linda Corvers

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over ontslag

Geschorst of op non-actief gesteld

Geschorst of op non-actief gesteld

 

U mag tijdelijk niet meer op het werk komen of bent vrijgesteld van werk. Wat houdt dit precies in?

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

 

Wanneer is er sprake van bedrijfsovername? Heeft de overname van het bedrijf gevolgen voor uw baan?

beëindigingsovereenkomst vaststellingsovereenkomst checklist

Beëindigings-overeenkomst

 

Uw dienstverband eindigt doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat. Waar moet u aan denken?