25 maart 2021

Er komt een dag dat u als hardwerkende ondernemer wilt gaan genieten van uw pensioen. Heeft u geen (geschikte) kandidaat om uw bedrijf over te nemen? Maar heeft u wel medewerkers in dienst? Dan kunt u bij het stoppen met uw bedrijf mogelijk een flinke rekening gepresenteerd krijgen voor de betaling van de wettelijke transitievergoeding aan uw personeelsleden. In dit blog leg ik u uit hoe u voorkomt dat uw opgebouwde pensioen verloren gaat vanwege het stoppen met uw bedrijf.

Compensatie transitievergoeding bij beëindiging onderneming

In de praktijk heeft de verplichting tot betaling van de transitievergoeding geleid tot een onevenredig zware belasting voor werkgevers die met hun bedrijf stopten. Er zijn werkgevers die noodgedwongen het bedrijf moesten voortzetten ondanks dat ze graag met pensioen wilden. Omdat dit onwenselijk is, bestaat er voor kleine ondernemers sinds 1 januari 2021 een compensatieregeling.

Dus stopt u als kleine werkgever met uw bedrijf vanwege pensioen? Dan kunt u compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het ontslag van uw personeel. Dit is geregeld in het ‘Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming’. Met deze regeling wordt voorkomen dat u als ondernemer uw opgebouwde pensioen moet gebruiken om transitievergoeding aan uw werknemer(s) te betalen.

Dit zijn de voorwaarden

De compensatieregeling kunt u aanvragen via het werkgeversportaal van UWV. Wilt u in aanmerking komen voor compensatie bij bedrijfsbeëindiging? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het is belangrijk dat UWV toestemming heeft gegeven voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfsbeëindiging van minimaal één van uw werknemers. Met de overige personeelsleden kunt u vervolgens een vaststellingsovereenkomst sluiten. Ook een dienstverband dat van rechtswege afloopt valt onder deze regeling.
  • De arbeidsplaats moet zijn vervallen vanwege de beëindiging van uw bedrijf omdat u met pensioen gaat. U heeft de AOW-leeftijd bereikt of bereikt deze leeftijd binnen 6 maanden na de aanvraag van de ontslagvergunning bij UWV.
  • De regeling geldt alleen voor kleine werkgevers. Uw bedrijf mag gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst hebben in het jaar vóór de ontslagvergunning.

De regeling kent geen terugwerkende kracht. Alleen als u een transitievergoeding hebt betaald op of na 1 januari 2021 dan komt u voor compensatie in aanmerking.

Vraag advies aan ARAG

Gaat u binnenkort met pensioen? Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u behoefte aan nader advies? Neem dan vooral contact met ons op. Zodat u voorbereid met pensioen kunt!

Mr. Lizet Kuijer

Lizet Kuijer, jurist arbeidsrecht

Lizet Kuijer Compensatieregeling Transitievergoeding Pensioen