lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1 minuut

Maximaal aantal contracten in 36 maanden

De basisregel is dat uw werknemers niet meer dan drie tijdelijke contracten mogen krijgen in een periode van 36 maanden. Bij het vierde contract wordt dit automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook als er een keten van contracten is langer dan drie jaar. Dit wordt de ketenregeling genoemd.

Onderbreking van tijdelijk contract

De keten van arbeidsovereenkomsten wordt doorbroken als er meer dan zes maanden een onderbreking is geweest. In dit geval volgt er niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd als uw werknemer drie jaar heeft gewerkt of er meer dan drie contracten zijn afgesloten.

Telt elk contract mee?

Het kan zijn dat u een werknemer in dienst heeft die begonnen is als uitzendkracht in dezelfde functie. Een uitzendcontract telt in dit geval mee in de keten van arbeidsovereenkomsten.

Heeft u een stagiair in dienst genomen na het succesvol afronden van een stage? Dan telt dit niet mee in de keten van arbeidsovereenkomsten. Een stage is geen arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als u BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) studenten in dienst heeft.

Wat zegt de cao?

Soms staan er in de cao andere regels waar u zich als werkgever aan moet houden. Het aantal contracten dat mag worden aangeboden, de duur van de contracten of de duur van de periode van onderbreking kan afwijken van de ketenregeling.

Einde contract voor bepaalde tijd

In het contract voor bepaalde tijd staat een einddatum. Uiterlijk een maand voor deze datum moet u schriftelijk aangeven of het contract eindigt of dat u het verlengt. Als u dit niet doet, of u bent te laat, dan bent u een boete verschuldigd. Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk als u dit vooraf heeft afgesproken. Dan gelden wel de normale regels voor ontslag. U zult dus eerst toestemming moeten vragen aan het UWV, de kantonrechter moeten verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden of met de werknemer afspraken maken over een tussentijds einde.

Recht op transitievergoeding bij einde contract

Als u de arbeidsovereenkomst tussentijds opzegt, of als u het contract niet verlengt, dan heeft uw werknemer vanaf 1 januari 2020 recht op de wettelijke transitievergoeding.

Let op: uw cao kan afwijken en een langere proeftijd toestaan bij een contract van > 6 maanden.

Hoeveel proeftijd bij tijdelijk contract

Bij een eerste contract kan een proeftijd worden opgenomen als het contract langer dan zes maanden duurt.

Arbeidsovereenkomst < zes maanden
Arbeidsovereenkomst > zes maanden
Arbeidsovereenkomst twee jaar of meer
Geen proeftijd Eén maand proeftijd Twee maanden proeftijd

Concurrentiebeding

Bij contracten voor bepaalde tijd kunt u alleen een concurrentiebeding opnemen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen en bij het beding moet een schriftelijke motivering van de zwaarwegende belangen staan.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over arbeidscontract

Geen proeftijd

Proeftijd bij halfjaar contracten

In arbeidscontracten van zes maanden of minder mag geen proeftijd worden afgesproken.

Wet Flexibel Werken

Wet flexibel werken

 

Uw werknemers kunnen u vragen de arbeidsduur en werktijd aan te passen of om vaker vanuit huis te werken. Mag dit?

Gezondheid sollicitant

De gezondheid van een sollicitant

Mag u een sollicitant vragen naar zijn gezondheid? Wees op de hoogte van wat wel en niet mag.