lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1 minuut

Wet flexibel werken

De ene werknemer wil meer werken en de andere juist minder. Bij een bedrijf van 10 of meer medewerkers geldt de Wet flexibel werken. Volgens deze wet mogen uw werknemers u vragen de arbeidsduur en werktijd aan te passen. Bij minder dan 10 werknemers moet u zelf een regeling treffen. Hierin legt u vast dat uw werknemers recht hebben op aanpassing van de arbeidsduur. Een afwijzing van het verzoek mag alleen indien zwaarwegende bedrijfsbelangen hiermee in het geding komen.

Volgens deze wet mag uw werknemer u ook vragen om vaker thuis te werken. Hiervoor geldt de regel van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen nog niet. Thuiswerken is op dit moment nog een gunst. Er is echter een wetsvoorstel ingediend: werken waar je wilt. Dit voorstel is reeds door de Tweede Kamer aangenomen, doch verworpen door de Eerste Kamer.

Verzoek om minder te werken

Werknemers moeten minimaal een halfjaar bij u in dienst zijn op het moment dat de aanpassing in moet gaan. Ook wanneer het om korte periodes van werk gaat is dit geldig. Dan telt u deze periodes bij elkaar op. Let wel op dat de tussenliggende periodes niet meer dan zes maanden mogen zijn. Het verzoek moet minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij u zijn ingediend. Na een jaar mag uw werknemer opnieuw een verzoek indienen.

Een geldig verzoek om een aanpassing van de arbeidsduur moet bestaan uit:

  • Gewenste datum van ingang van de aanpassing
  • Aantal uren dat uw werknemer meer of minder wil werken
  • De manier waarop deze uren over de week of maand verspreid worden

Als werkgever moet u uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum een beslissing maken. Als u dat niet doet gaat u automatisch akkoord met het verzoek.

Wanneer mag u een verzoek afwijzen?

Als de aanvraag van uw werknemer tot ernstige problemen leidt, mag u soms een verzoek afwijzen. Dit kunnen problemen zijn met de herbezetting en vrijgekomen uren of de indeling van de roosters. Maar ook als er veiligheidsproblemen ontstaan hierdoor. Als het u wat extra tijd kost om de planning in orde te krijgen is dit geen geldige reden om het verzoek af te wijzen.

Het afwijzen van een verzoek voor meer uren mag als u dit niet kunt betalen of er niet voldoende werk is.

Afwijzing verzoek bij ernstige problemen

U moet duidelijk motiveren waarom u het verzoek afwijst. Als uw werknemer het niet met u eens is, mag hij dit voorleggen aan de rechter.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u met rechtshulp on demand.

✓ Geen verzekering of abonnement nodig
✓ Binnen 1 werkdag contact met een jurist
✓ Vaste, lage tarieven

Meer over arbeidscontract

Vast Contract

Regels rondom vast contract

Biedt u uw werknemer een vast contract aan, of volgt dit uit meerdere tijdelijke contracten? Houdt dan rekening met deze regels.

Tijdelijk arbeidscontract

Tijdelijke arbeidscontracten

Wat zijn de regels voor tijdelijke contracten en wanneer wordt een reeks tijdelijke contracten een vast contract?

 
Geen proeftijd

Proeftijd bij halfjaar contracten

In arbeidscontracten van zes maanden of minder mag geen proeftijd worden afgesproken.