lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina
De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

De ene werknemer wil meer werken en de andere juist minder. Bij een bedrijf van 10 of meer medewerkers geldt de Wet flexibel werken. Volgens deze wet mogen uw werknemers u vragen de arbeidsduur en werktijd aan te passen. Bij minder dan 10 werknemers moet u zelf een regeling treffen. Hierin legt u vast dat uw werknemers recht hebben op aanpassing van de arbeidsduur.

Volgens deze wet mag uw werknemer u ook vragen om vaker thuis te werken. Hiervoor geldt de regel van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet.

Verzoek om minder te werken

Werknemers moeten minimaal een halfjaar bij u in dienst zijn op het moment dat de aanpassing in moet gaan. Ook wanneer het om korte periodes van werk gaat is dit geldig. Dan telt u deze periodes bij elkaar op. Let wel op dat de tussenliggende periodes niet meer dan zes maanden mogen zijn. Het verzoek moet minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij u zijn ingediend. Na een jaar mag uw werknemer opnieuw een verzoek indienen.

Een geldig verzoek om een aanpassing van de arbeidsduur moet bestaan uit:

  • Gewenste datum van ingang van de aanpassing
  • Aantal uren dat uw werknemer meer of minder wil werken
  • De manier waarop deze uren over de week of maand verspreid worden

Als werkgever moet u uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum een beslissing maken. Als u dat niet doet gaat u automatisch akkoord met het verzoek.

Wanneer mag u een verzoek afwijzen?

Als de aanvraag van uw werknemer tot ernstige problemen leidt, mag u soms een verzoek afwijzen. Dit kunnen problemen zijn met de herbezetting en vrijgekomen uren of de indeling van de roosters. Maar ook als er veiligheidsproblemen ontstaan hierdoor. Als het u wat extra tijd kost om de planning in orde te krijgen is dit geen geldige reden om het verzoek af te wijzen.

Het afwijzen van een verzoek voor meer uren mag als u dit niet kunt betalen of er niet voldoende werk is.

Afwijzing verzoek bij ernstige problemen

U moet duidelijk motiveren waarom u het verzoek afwijst. Als uw werknemer het niet met u eens is, mag hij dit voorleggen aan de rechter.

Juridische oplossingen voor ondernemers

ARAG helpt u als u verzekerd bent. Heeft u niet de juiste module afgesloten of wordt een bepaalde bedrijfsactiviteit niet gedekt door uw verzekering? Dan helpt ARAG u tegen een afgesproken prijs alsnog verder.

Lees over veel voorkomende conflicten en ga meteen zelf aan de slag met onze voorbeeldbrieven. Of laat de juridisch specialisten u helpen met:

  • Scan van uw juridische positie
  • Conflict oplossen zonder rechter
  • Begeleiding naar de rechter