Leestijd: 1½ minuut

Wat is een oproepovereenkomst?

Op grond van de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als er geen afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand, of het aantal te werken uren per jaar waarbij het loon gelijkmatig over het jaar wordt uitbetaald.

Een nul-urencontract of een min/max contract is dus een oproepcontract. Spreekt u een aantal uren per jaar af en betaalt u maandelijks alleen de gewerkte uren uit, dan is dat een oproepcontract. Betaalt u elke maand 1/12 deel van de afgesproken uren op jaarbasis uit dan is er geen sprake van een oproepcontract.

Er is ook sprake van een oproepcontract als u in de arbeidsovereenkomst opneemt dat er in de eerste zes maanden, of een eventuele langere periode als de CAO dat toestaat, geen recht op loon is als er niet is gewerkt.

Voor een oproepovereenkomst gelden de volgende regels:

 • Heeft u geen werk

  Dan mag u volgens de wet alleen de eerste 26 weken geen loon betalen als u dit schriftelijk heeft afgesproken met de werknemer. Geldt een cao? Dan kan daarin voor bepaalde functies een langere termijn dan 26 weken zijn opgenomen.
 • Is uw werknemer ziek

  De werknemer heeft recht op loondoorbetaling van de uren die hij zou werken
 • Heeft u minder dan drie uur werk

  De werknemer heeft recht op minimaal drie uur loon per oproep, ook als minder dan drie uur is gewerkt.
 • Werktijden minimaal vier dagen van te voren doorgeven

  Dit mag schriftelijk of elektronisch. Doet u dit niet dan is de werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan uw oproep. Geldt een cao? Dan kan daarin een kortere termijn van minimaal één dag zijn opgenomen.
 • Intrekken of wijzigen oproep

  Als u binnen vier dagen voor aanvang van het werk de oproep intrekt of wijzigt dan moet u minimaal het loon betalen dat volgens de eerste oproep had moeten worden betaald. De intrekking of wijziging moet u schriftelijk of elektronisch versturen. Geldt een cao? Dan kan daarin een kortere termijn van minimaal één dag zijn opgenomen.
 • Let op: Duurt de arbeidsovereenkomst tenminste 3 maanden en wordt er met enige regelmaat gewerkt?

  Dan kan het vermoeden ontstaan dat de werknemer in dienst is voor het gemiddelde aantal uren dat hij in de drie voorafgaande maanden heeft gewerkt

Houd ook rekening met het volgende:

Duurt de arbeidsovereenkomst 12 maanden, dan moet u binnen een maand de werknemer een schriftelijk of elektronisch aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met een omvang gelijk aan het gemiddelde over de voorgaande 12 maanden. Doet u dit niet, dan kan de werknemer toch aanspraak maken op het loon op basis van de gemiddelde omvang van de 12 voorafgaande maanden. De werknemer heeft recht op ten minste een maand tijd om het aanbod te aanvaarden.

Een oproepvereenkomst is een arbeidsovereenkomst. Sluit u meerdere oproepovereenkomsten voor bepaalde tijd, dan geldt de basisregel dat werknemers niet meer dan drie tijdelijke contracten binnen 36 maanden mogen krijgen.

Beëindigt u de oproepovereenkomst, dan bent u de wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u met rechtshulp on demand.

✓ Geen verzekering of abonnement nodig
✓ Binnen 1 werkdag contact met een jurist
✓ Vaste, lage tarieven

Meer over arbeidscontract

Proefdag naar vast contract

Van proefdag tot vast contract

Een proefdag kan onvoorziene gevolgen hebben voor het dienstverband.

 
Wet Flexibel Werken

Wet flexibel werken

 

Uw werknemers kunnen u vragen de arbeidsduur en werktijd aan te passen of om vaker vanuit huis te werken. Mag dit?

Tijdelijk arbeidscontract

Tijdelijke arbeidscontracten

Wat zijn de regels voor tijdelijke contracten en wanneer wordt een reeks tijdelijke contracten een vast contract?