Leestijd: 1½ minuut

De verhuurder mag de huur doorgaans eens in de vijf jaar aanpassen aan de marktomstandigheden. Daarnaast staat er in de meeste huurcontracten iets over indexeren. Een indexeringsclausule om precies te zijn. De verhuurder mag de huur dan ieder jaar laten meestijgen met de prijzen met een bepaald percentage. Het percentage is het prijsindexcijfer, waarmee de prijs stijgt.

Aan het eind van de huurperiode mag huurprijs aangepast

Huurt u een winkelpand? Dan kunnen u en de verhuurder aan het einde van de huurperiode een andere huurprijs afspreken. Meestal is dat na vijf jaar. De prijs die u afspreekt, moet in verhouding zijn met de huurprijzen van vergelijkbare panden op een zelfde soort locatie. Daarbij kijkt u naar de huurprijzen van de afgelopen vijf jaar. Volgens de wet hoeft u niet te kijken naar het soort bedrijf dat in het pand zit. Dus u kunt de huurprijs van een restaurant bepalen met die van een speelgoedwinkel en een drogist.

Voorstel nieuwe huurprijs

De verhuurder kan een voorstel doen, maar u als huurder kunt ook een voorstel doen. Daarvoor heeft u de huurprijzen van de afgelopen vijf jaar van vergelijkbare panden nodig. Die moeten op een zelfde soort locatie staan.

  • Onderbouw uw voorstel met deze huurprijzen
  • Overleg over een nieuwe huurprijs
  • Komt u er samen niet uit? Wijs dan samen een deskundige aan en laat die onderzoek doen naar de huurprijzen
  • Lukt het niet om een deskundige aan te wijzen? Dan kunt u naar de rechter om te vragen of deze er een aanwijst

Rapportage van de deskundige

Met het rapport dat de deskundige oplevert, kunt u opnieuw overleggen met de verhuurder. Als u er nog steeds niet uit komt samen, kunt u de rechter om hulp vragen. De rechter neemt dan een beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter kunt u in hoger beroep gaan.

Niet verzekerd? Toch hulp!

Heeft u als ondernemer een juridisch conflict of wilt u deze juist voorkomen? En bent u niet verzekerd voor rechtshulp? Met ARAG Direct staan onze ervaren juristen voor u klaar, tegen een vast en scherp tarief.