De standaard voor een huurcontract van een horeca- of winkelpand is vijf jaar. Zegt u, of de verhuurder dit niet op? Dan duurt het contract nog eens vijf jaar. Als huurder bent u dus goed beschermd. Dat is niet voor niets, het verhuizen kan u klanten kosten. Wel is het lastig om een huurcontract tussentijds op te zeggen. Het is niet mogelijk om een dergelijk huurcontract tussentijds op te zeggen.

Een standaard huurcontract opzeggen

U moet één jaar voor het einde van uw huurcontract van vijf jaar opzeggen. Dat geldt voor u maar ook voor de verhuurder. Als u dit niet doet, zit u nog eens vijf jaar aan het huurcontract vast. Na 10 jaar huren heeft u, als u niet iets anders overeenkomt, een contract voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat u en de verhuurder altijd mogen opzeggen, als het maar één jaar van te voren wordt gedaan.

Geen huurbescherming voor korter huurcontract

Als u een startende ondernemer bent, of een nieuw concept wilt uitproberen is vijf jaar erg lang. Er is een oplossing volgens de wet. Als u het huurcontract voor de eerste keer sluit met een verhuurder mag u een kortere tijd van twee jaar afspreken. De regels van huurbescherming zijn dan niet geldig voor u. Over de opzegtermijn moet u afspraken maken met de verhuurder. Ook mag u een andere periode afspreken, bijvoorbeeld drie jaar. Wilt u dit doen, dan heeft u wel vooraf toestemming nodig van de rechter.

Tussendoor het huurcontract opzeggen

Er kan altijd iets gebeuren waardoor u het huurcontract eerder wilt beëindigen. Denk aan een winkel die niet goed loopt, of als u ziek wordt. Er zijn een paar dingen die u dan kunt doen, namelijk:

  • Uw bedrijf verkopen

    Dan kunt u de verhuurder vragen of hij het huurcontract wil voortzetten met de koper. Dat heet indeplaatsstelling. Als de verhuurder niet meewerkt, kunt u hiermee naar de rechter om indeplaatsstelling te eisen. Hier zijn wel strenge eisen voor; het kan alleen bij een bedrijfsoverdracht, u moet een groot belang hebben bij deze bedrijfsoverdracht en de nieuwe huurder moet kunnen aantonen dat hij de huur kan blijven betalen
  • Het huurcontract afkopen

    Overleg met de verhuurder of hij akkoord is en wat u hiervoor moet betalen
  • Bij een faillissement kan de curator de huur opzeggen

    Volgens de Faillissementswet stopt het huurcontract dan drie maanden later

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

brandweerman loopt over werf met collegas

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.