Leestijd: 2 minuten

Uw verhuurder wil de huur verhogen van uw bedrijfsruimte? Met deze vijf tips weet u zeker dat u geen belangrijke punten mist in het proces.

1. Gaat het om een middenstandsbedrijfsruimte?

Dit wordt ook wel een 290 bedrijfsruimte genoemd. Het is een ruimte die voor het publiek toegankelijk moet zijn en waar het product of de dienst meteen geleverd wordt, zoals in een winkel, ambachtsbedrijf of horecagelegenheid.

Voor een middenstandsbedrijfsruimte geldt dat er, in principe, iedere vijf jaar een huurprijsherziening gedaan mag worden. Dit wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare bedrijfsruimten.

2. Wanneer wordt het voorstel tot huurverhoging gedaan?

Pas na afloop van de huurtermijn, meestal vijf jaar, mag het voorstel gedaan worden. Het mag ook niet vaker dan een keer in de vijf jaar gedaan worden. De verhuurder moet zijn voorstel baseren op de gemiddelde prijzen per vierkante meter van vergelijkbare bedrijfsruimten in de afgelopen vijf jaar.

Let op dat:

  • De verhuurder aangeeft welke panden hij heeft vergeleken met uw pand, om te komen tot het voorstel
  • De panden vergelijkbaar zijn met dat van u. Het gaat dan om de plek waar het pand staat, en niet het soort bedrijf dat er in zit
  • In het voorstel staat uit welke jaren de huurprijzen komen
  • Er in het voorstel staat dat er panden bestaan die beter te vergelijken zijn met het pand van u

3. Schakel een deskundige in als u er samen niet uit komt

Merkt u tijdens de overlegfase met uw verhuurder dat u samen niet tot een oplossing kunt komen? Dan kunt u een deskundige zoals een makelaar inschakelen. Als u het hier ook niet over eens wordt, dan kunt u naar de rechter gaan. De kantonrechter zal dan op verzoek van een van de partijen een deskundige aanwijzen. Heeft u als huurder verbeteringen aan het pand gemaakt? De deskundige mag de verbeteringen die door de huurder zijn aangebracht aan het pand niet meenemen in zijn advies.

4. Wat moet de deskundige meenemen in het advies?

Laat u een deskundige hierbij helpen? Let op dat de volgende punten in het advies staan:

  • Het adres van de bedrijfsruimte
  • De ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst
  • De huurprijs die u nu betaalt voor de bedrijfsruimte
  • Het voorstel voor de nieuwe huurprijs

Als het kan, geef dan ook aan wat vergelijkbare panden zijn. En als u verbeteringen aan het pand heeft gedaan, vermeld dit dan ook. Vergeet niet een kopie van de huurovereenkomst en ander bewijsmateriaal als u dit heeft mee te sturen. De kosten voor het onderzoek kunt u delen met de verhuurder. Dan komt de deskundige het pand bekijken en meten. Als u verbeteringen aan het pand heeft gedaan dan neemt de deskundige dit ook mee. Met deze informatie maakt de deskundige een advies. Met dit advies kunt u samen met de verhuurder opnieuw proberen om het eens te worden over de huurprijs.

5. U komt er niet uit met uw verhuurder, en nu?

Het lukt u echt niet om tot een goede huurprijs te komen met uw verhuurder. In dat geval kunt u de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Die zal uiteindelijk de huurprijs bepalen waarbij, in de regel, gebruik wordt gemaakt van een deskundige. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter kunt u nog in hoger beroep gaan.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u met rechtshulp on demand.

✓ Geen verzekering of abonnement nodig
✓ Binnen 1 werkdag contact met een jurist
✓ Vaste, lage tarieven

Meer over bedrijfspand

Huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen

Huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen

Hoe komt u, als huurder, van uw huurcontract af als het niet goed gaat met uw bedrijf?

Huurprijs

Afspraken huurprijs bedrijfspand

Kunt u onderhandelen met de verhuurder over de huurprijs bij (economische) veranderingen?

Huurbescherming

Huurbescherming bedrijfspand

Weet u wat de standaard duur is van een zakelijk huurcontract? En mag u tussentijds opzeggen?