Melding verbergen

De ARAG-site maakt gebruik van cookies. Lees meer informatie over cookies.

Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule is komen te vervallen. Hiervoor is de transitievergoeding in de plaats gekomen. Het doel van deze vergoeding is tweeledig, enerzijds een compensatie voor ontslag, anderzijds bevordering van transitie van werk naar werk.

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever - voor de werknemer een onvrijwillig ontslag - is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. Dit geldt ook als een contract voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet.

Voor meer informatie kunt u onze video bekijken. Of lees onderstaand verder.


Hoeveel bedraagt de transitievergoeding?

De maximale vergoeding bedraagt € 77.000 bruto, of een jaarsalaris als dat meer bedraagt. Van de transitievergoeding mogen kosten voor werk-naar-werkbemiddeling en opleidingskosten gericht op inzetbaarheid worden afgetrokken.

Welke uitzonderingen gelden er voor de transitievergoeding?

  • Een afwijking van de standaard hoogte van de transitievergoeding kan alleen nog als de werkgever of werknemer zeer verwijtbaar is aan het ontslag. De kantonrechter kan in geval van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag een aanvullende vergoeding toekennen.
  • In een vaststellingsovereenkomst, waarin de werkgever en de werknemer onderling afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband geldt de transitievergoeding niet. Want het ontslag is dan vrijwillig.
  • De regels omtrent de transitievergoeding zijn van dwingend recht, dat wil zeggen dat er bij cao vanaf geweken kan worden als in die cao een vergelijkbare voorziening is geregeld, die gericht is op het bevorderen van werk naar werk.

Scholingskosten verrekenen met transitievergoeding

Heeft u als werkgever geïnvesteerd in uw medewerker tijdens zijn loopbaan? Dan mag u die scholingskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de transitievergoeding.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie en praktische voorbeelden kunt u onze whitepaper Wet Werk en Zekerheid downloaden.