De coronacrisis zorgt voor veel vragen. Vooral vanuit uw medewerkers. Hoe houdt u de balans tussen de zorg voor uw bedrijf en de zorg voor uw werknemers? En wat kan u van uw medewerkers vragen? Bijvoorbeeld als zij met kinderen thuiszitten of in quarantaine zijn geplaatst. Wij helpen u graag verder met onze juridische hulpbronnen. U vindt ze op deze pagina.

Met elkaar komen we eruit.

Meest gestelde vragen over uw medewerkers

Top 3 vragen over medewerkers

Ben ik als werkgever verplicht om loon te betalen als een werknemer weigert op het werk te verschijnen uit angst voor het coronavirus?

Daar is helaas niet met een eenvoudig ja of nee op te antwoorden. De overheid adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken. Maar niet iedere baan leent zich daarvoor.
Als een werknemer niet op het werk wil komen, dan doet hij of zij dat in dit geval uit angst en als voorzorgsmaatregel. Maar zonder directe aanleiding kan een werknemer dit niet zelfstandig besluiten. Doet hij of zij dit toch, dan heeft hij of zij in principe geen recht op loon.
In deze bijzondere omstandigheden zijn er natuurlijk ook uitzonderingen. Denk aan iemand die tot een kwetsbare groep behoort. In dat geval is er sprake van acuut gevaar. Kortom, dit kunt u het beste per geval bekijken.

Ik wil het dienstverband met mijn werknemer beëindigen vanwege te weinig werk. Mag ik hem een vaststellingsovereenkomst aanbieden?

Dat mag, want er geldt geen verbod op het beëindigen van het dienstverband in onderling overleg. De werknemer is niet verplicht om mee te werken aan een beëindigingsregeling. Probeer er samen met uw werknemer uit te komen.

Maakt uw bedrijf gebruik van de NOW-regeling? Dan kan de beëindiging van het dienstverband wel gevolgen hebben voor de financiële compensatie (subsidie) die u krijgt op basis van deze regeling. Ook komt daar een boete bij als u gebruikmaakt van de NOW-regeling en een ontslagvergunning aanvraagt.

Door het coronavirus heb ik minder werk voor mijn personeel. Wat kan ik doen?

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Veel medewerkers vallen onder deze nieuwe regeling.

Lees meer over de NOW-regeling in onze blog voor werkgevers.

 

Andere vragen over zorg voor medewerkers

Mijn werknemer re-integreert in deze coronatijd. Ik kan alleen nu niet genoeg voldoen aan mijn verplichtingen als werkgever. Mag het UWV mij nu sneller een loonsanctie opleggen?

Het UWV heeft aangegeven dat de Werkwijzer Poortwachter gewoon blijft gelden, ook in deze coronatijd. Wel kijkt het UWV nu naar de situatie en de inspanningen die u als werkgever doet om uw werknemer zo goed mogelijk weer aan de slag te krijgen. De beoordeling is meer maatwerk geworden.

U moet beschrijven welke gevolgen het coronavirus voor uw bedrijf heeft en hoe dit zorgt dat u niet aan de re-integratieverplichtingen kunt voldoen. Het UWV bepaalt aan de hand van die informatie dan of u als werkgever voldoende gedaan heeft.

Ik heb mijn bedrijf tijdelijk gesloten. Ben ik verplicht om het loon van mijn werknemers te blijven betalen?

Normaal gesproken geldt dat ook als er geen werk is, u het loon van uw medewerkers gewoon moet betalen. Dat is anders als uw werknemer besluit om niet te werken vanwege het risico dat hij of zij loopt. Bijvoorbeeld om niet besmet te raken. Als u zelf besluit om het bedrijf tijdelijk te sluiten vanwege het coronavirus, is dat uw beslissing. U moet het salaris van uw medewerkers dan gewoon doorbetalen.

Ik heb al mijn werknemers nu dringend nodig. Mag ik het verlof van werknemers intrekken?

Niet zomaar. Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden waardoor u uw werknemer(s) echt niet kunt missen, dan kunt u na overleg met hen het verlof intrekken. Maar hiervoor moeten er wel echt zwaarwegende redenen zijn. Trekt u een al goedgekeurde verlofaanvraag in? Dan moet u eventuele schade die een werknemer hierdoor heeft, vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan annuleringskosten voor een geplande vakantie.

Ben ik als werkgever verplicht om reiskostenvergoeding te betalen aan werknemers die alleen nog maar thuiswerken?

Nee, het is niet redelijk om reisvergoeding door te moeten betalen als uw werknemers thuiswerken. Dit geldt ook bij langdurig zieke werknemers. U kunt de reisvergoeding dan stopzetten.

Mijn medewerkers hebben kinderen die vanwege het coronavirus niet meer naar school of de opvang mogen. Hebben zij recht op zorgverlof/calamiteitenverlof of zijn ze verplicht verlof op te nemen?

Ouders krijgen kort de mogelijkheid om opvang voor hun kinderen te regelen. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van hun recht op calamiteitenverlof. Dit verlof is alleen slechts van korte duur, namelijk enkele uren of maximaal een dag, in dit soort situaties. In deze periode heeft uw werknemer recht op loon. Heeft uw medewerker meer tijd nodig? Dan kunt u het beste met elkaar overleggen over een passende oplossing. Thuiswerken, opnemen van verlofdagen/overwerkuren of onbetaald verlof ligt dan voor de hand. Kortdurend zorgverlof is alleen aan de orde als het kind van uw werknemer ziek is en verzorging nodig heeft.

Mag ik van mijn werknemer eisen dat hij mij informeert over zijn gezondheid?

Als de informatie over de gezondheid van uw werknemer van belang is voor de gezondheid en veiligheid van andere medewerkers van uw organisatie, dan mag u dit verlangen. Het is alleen wel erg belangrijk dat u deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelt. Vanuit uw verplichting om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, mag u aan uw medewerker vragen om niet op kantoor te verschijnen als hij of zij symptomen van het coronavirus lijkt te hebben. De werknemer heeft wel gewoon recht op loon.

Ben ik verplicht loon te betalen als mijn werknemer ziek thuis is vanwege besmetting met het coronavirus?

Ja. Een werknemer die uitvalt vanwege het coronavirus moet u ‘gewoon’ beschouwen als een zieke werknemer. Hij of zij heeft tijdens ziekte dus recht op salaris.

Mijn werknemer is niet ziek, maar wel in quarantaine geplaatst. Moet ik dan het loon doorbetalen?

In deze situatie kijkt u eerst of uw werknemer vanuit huis kan werken. Als dat het geval is, heeft hij of zij recht op salaris en moet u het loon dus doorbetalen. Maar ook als thuiswerken niet mogelijk is, zal het niet werken van uw werknemer zeer waarschijnlijk voor uw rekening komen. De gedachte achter de quarantaine is natuurlijk dat verdere verspreiding van het virus wordt voorkomen. De maatregel is dus ook om uzelf en alle andere medewerkers te beschermen. Het kan gebeuren dat de werknemer alsnog uitvalt omdat hij of zij besmet is. Dan meldt de medewerker zich ziek en gelden de gewone regels voor loondoorbetaling tijdens ziekte.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar het werk kan komen? Moet ik het loon doorbetalen?

Als uw personeel niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hun salaris moet doorbetalen. Het hangt alleen wel van de specifieke omstandigheden en het betreffende land af welke regels precies gelden.

In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van mijn werknemer staat dat ik tussentijds mag opzeggen. Kan ik de arbeidsovereenkomst beëindigen omdat mijn bedrijf nu minder werk heeft?

Bij tussentijdse opzegging van het contract geldt het gewone ontslagrecht. Dat betekent dat u eerst een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV voordat u rechtsgeldig kunt opzeggen. Krijgt u een tegemoetkoming in de loonkosten van de overheid via de NOW regeling? Dan heeft de ontslagprocedure gevolgen voor de subsidie die u ontvangt. Ook moet u uitleggen waarom de NOW-regeling voor uw bedrijf niet voldoende was om de medewerker te houden.

Heeft u een vraag over een ander zakelijk thema?
Bekijk al onze hulpbronnen voor ondernemers

ARAG nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze juridische hulpbronnen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Podcast over zorg voor uw werknemers

Podcast over werknemers

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

In deze podcast onder leiding van journalist en NOS-verslaggever Matthijs Holtrop gaan Bas Nijhuis (scheidsrechter en ondernemer), Leoni Blokhuis (de eerste vrouwelijke spelersmakelaar in Nederland) en ARAG-jurist Hanneke Boesveld het gesprek aan over het actuele thema "tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)". Wat is de NOW precies? En waar moet je rekening mee houden als je een beroep doet op deze regeling? In een boeiend gesprek krijg je antwoord op deze en nog vele andere vragen, waarbij ook de impact op het Nederlandse voetbal niet onbesproken blijft.

Ondervindt u problemen bij het afspelen van onderstaande player en maakt u gebruik van Internet Explorer of Microsoft Edge? Probeer dan deze pagina te openen met een andere browser, zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.

Webinars over zorg voor uw werknemers

Webinars over werknemers

Corona als u werknemers heeft: hoe zit het NOW?

In dit webinar vertellen Sandra Bonestroo (jurist Arbeidsrecht) en David Wijngaard (jurist Sociaal Verzekeringsrecht) u alle ins en outs van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud). Daarnaast leggen zij uit wat dit alles voor werknemers betekent. Uiteraard wordt er ook ingegaan op uw vragen over werkgeverschap in tijden van corona.

Wij hebben ernaar gestreefd deze FAQ over de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk gecontroleerd te hebben op inhoud en actualiteit. ARAG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect het gevolg is van eventuele onjuistheden die in deze FAQ staan of als er problemen ontstaan door het (onjuist) gebruik van deze FAQ.