U krijgt nog geld van iemand. Nu blijkt dat deze persoon is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit heeft gevolgen voor u en de openstaande factuur. Zo komen gelegde beslagen te vervallen met ingang van de dag waarop de toepassing van de WSNP is uitgesproken.

Indienen van de vordering

Als uw wederpartij is toegelaten tot de WSNP is het van belang dat u uw vordering indient bij de bewindvoerder. Wie de bewindvoerder is, kunt u terugvinden in hetCentraal Insolventie Register (CIR).

Als uw vordering geverifieerd wordt, wordt u opgenomen in de slotuitdelingslijst. Als u niet bent opgenomen in de slotuitdelingslijst kunt u daar verzet tegen aantekenen.

Een schone lei

Drie jaar lang moet de persoon die in WSNP zit zoveel mogelijk geld verdienen. Een klein deel hiervan mag gebruikt worden om van te leven. Het overgebleven geld wordt gebruikt om de openstaande schulden te betalen. De WSNP duurt drie jaar. Als de persoon zich aan de regels van de WSNP heeft gehouden, ontvangt hij na drie jaar 'een schone lei'. Als u bent opgenomen in de slotuitdelingslijst ontvangt u na de schone lei (een deel van) uw vordering.

Als de schone lei is afgegeven, kunt u (het restant van) uw vordering niet meer opeisen. Ook niet als u uw vordering niet heeft ingediend bij de bewindvoerder.

Alleen vooraf WSNP bezwaar maken

De rechter beslist of iemand wordt toegelaten tot de WSNP. Vooraf kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dan aantonen dat de persoon wist dat hij problemen zou krijgen als hij zijn schulden niet zou betalen. Anders kunt u hier niets meer aan doen.

Niet verzekerd? Toch hulp!

Heeft u als ondernemer een juridisch conflict of wilt u deze juist voorkomen? En bent u niet verzekerd voor rechtshulp? Met ARAG Direct staan onze ervaren juristen voor u klaar, tegen een vast en scherp tarief.