U krijgt nog geld van iemand. Nu blijkt dat deze persoon toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit heeft gevolgen voor u en de openstaande factuur. Het kan dat u niet het hele bedrag van de schuld terug krijgt. Misschien krijgt u een deel van het bedrag, misschien krijgt u niets. Drie jaar lang moet de persoon die in WSNP zit zoveel mogelijk geld verdienen. Een klein deel hiervan mag gebruikt worden om van te leven. Het overgebleven geld wordt gebruikt om de openstaande schulden te betalen. De WSNP duurt 3 jaar, daarna stopt het en kunt u geen geld meer opeisen.

Alleen vooraf WSNP bezwaar maken

De rechter beslist of iemand wordt toegelaten tot de WSNP. Vooraf kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dan aantonen dat de persoon wist dat hij problemen zou krijgen als hij zijn schulden niet zou betalen. Anders kunt u hier niets meer aan doen.

Wij staan op voor gerechtigheid

ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor iedereen.

brandweerman loopt over werf met collegas

Iedereen kan zijn recht halen. Met een rechtsbijstandverzekering van ARAG of onze partners. Lees hier hoe wij u helpen.