De vaccinaties voor Covid19 zijn begonnen. Lang niet iedere Nederlander is bereid om zich te laten vaccineren. In dit blog behandel ik een aantal vragen over het vaccineren dat leeft onder werkgevers.

Kan ik als werkgever een vaccinatie verplicht stellen?

U kunt uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Dit is in strijd met het recht op de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit. Er is geen wettelijke grondslag om hiervan af te wijken. Ook de Arbowetgeving, die u als werkgever de opdracht geeft om te zorgen voor een veilige werkomgeving, biedt hierin geen soelaas.

Geldt voor zorgpersoneel wel een vaccinatieplicht?

Ook voor zorgpersoneel geldt geen verplichting om zich te laten vaccineren. Daarnaast hoeft een (zorg)werknemer niet te melden of hij of zij al dan niet gevaccineerd is. Dit is namelijk medische informatie, die een werknemer niet hoeft te delen met een werkgever. Dat kan u als werkgever in de zorg in een lastige positie brengen. U heeft er immers groot belang bij om te weten welke werknemers een besmettingsrisico vormen. Inmiddels hebben dan ook diverse zorginstellingen opgeroepen om de wet aan te passen, zodat het in elk geval mogelijk wordt om na te gaan of een werknemer gevaccineerd is. De kans dat dit (op korte termijn) daadwerkelijk gebeurt, is echter niet groot.

Kan ik bij het aannemen van nieuw personeel als functie-eis stellen dat hij of zij gevaccineerd is?

Het is niet uitgesloten, maar wel erg lastig om een dergelijke functie-eis te stellen. Met zo’n eis maakt u een onderscheid dat u wettelijk moet kunnen onderbouwen. Dit kan alleen als dit objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel, waarbij de middelen passend en noodzakelijk zijn. Als u hieraan voldoet kunt u als werkgever een potentiële kandidaat laten keuren door de bedrijfsarts. Die kan dan controleren of de kandidaat voldoet aan de vereisten. Een dergelijke keuring valt dan in principe onder de Wet op de medische keuringen. Dit betekent dat de bedrijfsarts u informeert of een kandidaat voldoet aan de gestelde functie eisen, maar niet over de reden wanneer dit niet het geval is.

Geen ontslag bij weigering vaccinatie

In het algemeen geldt dat u geen werknemer mag ontslaan, als deze weigert zich te laten vaccineren. Dit geldt in beginsel ook als de vaccinatie noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie of bepaalde taken. Ontslag is dan soms wel mogelijk, maar alleen als 'laatste redmiddel'. Voordat u daartoe kunt overgaan, moet u eerst kijken of kan worden voldaan met andere beschermende maatregelen. Denk hierbij aan het dragen van beschermende kleding. Is dit niet mogelijk, dan moet u als werkgever proberen om de werknemer in te zetten op andere, passende werkzaamheden. Overplaatsing naar een andere afdeling of locatie is hierbij een mogelijkheid. Als dat alles niet mogelijk is, kunt in het uiterste geval overgaan tot ontslag. U moet uw verzoek om het dienstverband te mogen beëindigen, dus goed onderbouwen.

Verder lezen? Bekijk dan ook onze Q&A over vaccinatie

Linda Corvers - senior jurist Arbeids- en Onderwijsrecht

jurist Linda Corvers

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.