Vaccinatie

Voor werknemers

Mijn werkgever wil dat ik me laat vaccineren. Ben ik daartoe verplicht?
Nee. Uw werkgever kan u niet verplichten tot vaccinatie. U heeft het recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer / lichamelijke integriteit en mag dus zelf beslissen of u zich wel of niet wilt laten vaccineren.

Mijn werkgever wil mij niet toelaten op het werk, omdat ik mij niet laat vaccineren. Ook wil hij geen loon meer betalen. Mag dat?
Nee. Uw werkgever kan niet van u eisen dat u zich laat vaccineren. Als uw werkgever besluit dat u niet mag komen werken, omdat u zich niet laat vaccineren, komt dit voor rekening en risico van uw werkgever. Uw loon moet gewoon betaald worden.

Mijn werkgever wil me ontslaan omdat ik me niet wil laten vaccineren. Mag dat?
Nee. U kunt niet ontslagen worden enkel en alleen omdat u zich niet laat vaccineren.

Voor werkgevers

Kan ik mijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren tegen Covid 19?
Nee. Werknemers hebben recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer / lichamelijke integriteit. Zij mogen zelf besluiten of zij zich laten inenten of niet. Dit is een grondrecht.

Kan ik mijn werknemer ontslaan omdat hij zich niet wil laten vaccineren?
Nee. Ontslag is niet mogelijk alleen omdat uw werknemer zich niet wil laten vaccineren.

Als mijn werknemer zich niet laat vaccineren en zich vervolgens ziek moet melden vanwege Covid 19, moet ik dan loon betalen?
Ja. U moet deze werknemer behandelen als iedere zieke werknemer en dus loon (ziekengeld) betalen.