ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel

Rechtsbijstandverzekering voor ZZP-ers

Direct contact met een jurist

 

Professionele hulp bij juridische geschillen

 

Voer (onbeperkt) online incassovorderingen in

 

Vanaf € 296,96 per jaar

 

Meer informatie

Informeer u goed over ARAG ProRechtCombinatie® Zelfstandigen Zonder Personeel. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd; De brochure, verzekeringskaart en productwijzer geven alleen een samenvatting van de verzekering.

 
 
 
 
 

Belangrijke informatie over COVID-19 (coronavirus)

Gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan COVID-19 zijn conform de polisvoorwaarden niet verzekerd als deze al bekend zijn bij het afsluiten van de verzekering. Deze gebeurtenissen zijn immers niet 'onvoorzien'.

 

Niet verzekerd? Toch hulp!

Heeft u als ondernemer een juridisch conflict of wilt u deze juist voorkomen? En bent u niet verzekerd voor rechtshulp? Met ARAG Direct staan onze ervaren juristen voor u klaar, tegen een vast en scherp tarief.

Verzekerd van rechtsbijstand als zelfstandig ondernemer

Wees als zelfstandig ondernemer zonder personeel voorbereid op een mogelijk juridisch conflict. Stel uw rechtsbijstandverzekering samen met de modules die voor u als ZZP-er belangrijk zijn. De verzekering bestaat altijd uit basismodule Verkeer. U kunt de verzekering uitbreiden met module Bedrijfsvoering & Incasso, vervolgens met module Inkoop en daarna met module Verkoop.

Module Verkeer

U bent wereldwijd van rechtshulp verzekerd bij deelname aan het verkeer tijdens uw werk. Het maakt hierbij niet uit hoe u zich verplaatst. Dit kan per (vracht)auto zijn, maar bijvoorbeeld ook per trein of vaartuig. Ook is het privé-gebruik van uw motorrijtuig(en) meeverzekerd.

Module Bedrijfsvoering en incasso

Verzeker uzelf van juridische hulp wanneer een conflict dreigt over contracten, vergunningen of bedrijfspand. Ook bij incassovorderingen indienen van openstaande facturen zonder verweer helpt ARAG u.

 

Module Inkoop

Een verkeerde levering, of een levering van slechte kwaliteit. Wat als uw werkzaamheden hierdoor vertraging oplopen? De juristen van ARAG helpen u bij problemen rondom handelsgoederen, grondstoffen en diensten die u als ZZP’er heeft ingekocht.

 

Module Verkoop

Heeft u een geschil met uw afnemers over overeenkomsten tot levering van goederen of diensten? Bijvoorbeeld wanneer de afspraken in uw verkoopvoorwaarden niet worden nagekomen door een afnemer. Is er sprake van een juridisch geschil, dan bent u met module Verkoop hiervoor verzekerd.
Wordt een factuur niet betaald wegens financieel onvermogen? Dan valt het geschil onder de module Bedrijfsvoering & incasso.

Meer informatie over deze verzekering vindt u verder op deze pagina. De polisvoorwaarden beschrijven de dekking van de verzekering exact.
Laat u goed adviseren. Neem hiervoor contact op met een van de ARAG partners of bel ARAG.

Algemeen zakelijk

Wij komen op voor uw belang

ARAG helpt u aan de juiste specialist voor uw rechtsbijstand. Onze verzekerde klanten waarderen de behandeling van hun zaak.