ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt

Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers

Ruime dekking

 

Altijd juridische hulp

 

Voer online incassovorderingen in

 

Extra modules voor uitgebreidere dekking

 

Vanaf € 392,27 per jaar

 

Belangrijke informatie over COVID-19 (coronavirus)

Gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan COVID-19 zijn conform de polisvoorwaarden niet verzekerd als deze al bekend zijn bij het afsluiten van de verzekering. Deze gebeurtenissen zijn immers niet 'onvoorzien'.

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.

Uw zakelijke rechtsbijstandverzekering passend bij uw onderneming

Met de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt rechtsbijstandverzekering van ARAG stelt u zelf uw rechtsbijstandverzekering samen. Kies de modules die voor uw onderneming van belang zijn. De verzekering bestaat altijd uit basismodule Verkeer. U kunt de verzekering uitbreiden met module Bedrijfsvoering & Incasso, vervolgens met module Inkoop. Tot slot kunt u uitbreiden met module Verkoop.

Module Verkeer

U bent wereldwijd van rechtshulp verzekerd bij deelname aan het verkeer tijdens uw werk. Het maakt hierbij niet uit hoe u zich verplaatst. Dit kan per (vracht)auto zijn, maar bijvoorbeeld ook per trein of vaartuig. Ook is het privé-gebruik van uw motorrijtuig(en) meeverzekerd.

 

Module Bedrijfsvoering & Incasso

Verzeker uzelf van juridische hulp wanneer een conflict dreigt over contracten, vergunningen of over uw bedrijfspand. Ook bij incassovorderingen indienen van openstaande facturen zonder verweer helpt ARAG u.
Wereldwijd bent u verzekerd van rechtshulp bij deelname aan het verkeer tijdens uw werk. Dit is inclusief privégebruik van uw motorrijtuig(en) en ongeacht het vervoersmiddel.

Module Inkoop

Een verkeerde levering, of een levering van slechte kwaliteit. Wat als uw werkzaamheden hierdoor vertraging oplopen? ARAG helpt u bij problemen rondom handelsgoederen, grondstoffen en diensten die u heeft ingekocht.

 

Module Verkoop

Module Verkoop is er voor geschillen met uw afnemers over overeenkomsten tot levering van goederen of diensten. Bijvoorbeeld als een afnemer een nieuw beleid invoert en daarom de samenwerking opzegt zonder de al gemaakte kosten te vergoeden, terwijl dat wel als eis in uw verkoopvoorwaarden staat. Geschillen met afnemers vallen onder deze module als er sprake is van een juridisch geschil. Is er geen juridisch geschil, bijvoorbeeld als er niet betaald wordt door financieel onvermogen? Dan valt het geschil onder de module Bedrijfsvoering & Incasso.

Meer informatie over deze verzekering vindt u verder op deze pagina. De polisvoorwaarden beschrijven de dekking van de verzekering exact.
Laat u goed adviseren. Neem hiervoor contact op met een van de ARAG partners of bel ARAG.

Algemeen zakelijk 1

Wij komen op voor uw belang

ARAG helpt u aan de juiste specialist voor uw rechtsbijstand. Onze verzekerde klanten waarderen de behandeling van hun zaak.