Gratis voorbeeldbrief

Bezwaar tegen WOZ beschikking

  • Download deze voorbeeldbrief.
  • Pas hem aan naar uw wens.
  • Verstuur de brief.
 

Steigerrecht

 
dakkapel steigers

Uw bovenbuurman wil uw tuin in om zijn kozijnen te schilderen. Hij heeft steigerrecht dus moet u dit goedkeuren.

 

Wat te doen bij burenoverlast

man-in-bed-met-kussen-over-hoofd-thumb

Uw buren klagen over overlast en kunnen hiervoor naar de rechter stappen. Probeer samen tot een oplossing te komen. Lees hier hoe u dat doet.

 

Een onteigeningsprocedure, wat is dit?

gezin loopt in bos

Als de gemeente uw grond nodig heeft, mag ze u onteigenen. De gemeente koopt uw grond, ook als u dat niet wilt. Wat dat betekent leest u hier.

Erfafscheiding: voorkom problemen en let op de erfgrens

baasje met hond op grasveld

Als u een erfafscheiding plaatst moet u zich aan enkele regels houden. Belangrijk is dat u goede afspraken maakt met uw buren, dat voorkomt misverstanden.

De regels rond uw tuinmuur

 
tuin met schutting

Een privémuur van de buren is niet van u. U moet hun toestemming hebben om er een klimplant tegenaan te laten groeien. Met een gezamenlijke muur mag u meer.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

 
koppel doet administratie

Jaarlijks stelt uw gemeente de WOZ-waarde van uw huis vast. Deze waarde is bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen. Ga dus na of de vastgestelde waarde reëel is. Vindt u dat de waarde te hoog is vastgesteld? Maak dan bezwaar.

Overlast van bomen of struiken van de buren? Dit zijn de erfgrens regels

vrouw-snoeit-heg

Mag u rondom de erfgrens bomen en struiken plaatsen? Of heeft u last van de beplanting van uw buren? Houd rekening met de verboden zone.

 

Mag u planten ophangen aan een schutting of muur?

Blog-Martine-Kleefman

Vaak is een schutting of muur gemeenschappelijk eigendom van buren. Is dat is niet zo? Overleg dan met uw buren als u voorwerpen aan hun schutting of muur wilt bevestigen.