lees pagina inhoud ga naar zoek pagina ga naar contact pagina

Leestijd: 1½ minuut

Dit praktijkvoorbeeld is waargebeurd. De namen zijn fictief.

Praktijkvoorbeeld

Recent heb ik een zaak afgehandeld voor de heer Pietersen. In deze zaak speelde het volgende: de buren van de heer Pietersen wilden graag hun garage op het achtererf verbouwen tot een woonvoorziening. Het nieuwe bouwwerk zou langer worden dan de bestaande garage. Er zou dus ‘hoogbouw’ komen langs de gehele erfgrens.

Is er een vergunning voor het bouwwerk?

Natuurlijk wordt in eerste instantie de vraag gesteld of een omgevingsvergunning (bouwen) nodig is. Of dat het nieuwe bouwwerk zonder vergunning gebouwd mag worden. Dit is iets wat je kunt nagaan bij de gemeente. In dit geval bleek dat de bouw van de woonvoorziening zonder meer was toegestaan.

Vergunning versus woongenot

Daarmee was het ‘spel op de wagen’. De heer Pietersen zag zijn woongenot fors achteruitgaan, omdat hij niet meer ongestoord kan genieten van de zon in zijn achtertuin. Met behulp van wat palen kon hij (overigens op dat moment in de nazomer) goed uitbeelden hoeveel extra schaduw als gevolg van de ‘hoogbouw’ ondervonden werd. Hij vroeg mij om advies.

Onrechtmatige hinder

Ik wees de heer Pietersen op de mogelijkheid dat de ‘hoogbouw’ - ondanks een vergunning - toch onrechtmatige hinder kan opleveren. In het Burgerlijk Wetboek (art. 5: 37) is bepaald dat je niet op ernstige wijze een ander mag hinderen. Er zijn veel verschillende uitspraken bekend, maar in een aantal gevallen slaagde men erin om toch een beperktere hoogbouw af te dwingen. In sommige gevallen zelfs de gehele nieuwbouw. Ondanks een vergunning.

Met deze kennis in de hand, overlegde de heer Pietersen met zijn buren. Die bleken gelukkig onder de indruk en pasten hun nieuwbouwplannen aan. Die nieuwbouw kwam er wel, maar in hoogte fors minder. En met een keurig afgewerkte muur aan de zijgrens.

bouwvergunning woongenot

[ Afbeelding: Resultaat uitbouw ]

Opgelost!

De heer Pietersen was blij met deze oplossing. Niet alleen voor de buren die graag een uitbouw wilden realiseren, maar ook dat toch rekening werd gehouden met zijn vrees voor ernstige hinder. En, zo liet hij mij weten, was hij vooral blij dat de relatie met zijn buren, ondanks deze situatie, goed is gebleven.

Wimer Haagsma

Wimer Haagsma - Expert jurist algemeen verbintenissenrecht

Jurist_algemeen_verbintenissenrecht_ARAG

Elke zaak is maatwerk. De situatie en de wederpartij zijn hierbij belangrijk. Een oplossing zonder langdurige procedure is vaak het beste. Zeker met burenzaken.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem? Wij helpen u graag. Samen komen we tot een passende oplossing. Of u wel of niet verzekerd bent bij ons, wij staan voor u klaar.

Meer over buren en omgeving

Bezwaar WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

U wilt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning. U leest hier hoe u dat doet.

 

De strenge termijnen van de overheid

De overheid kan besluiten nemen waar u het niet mee eens bent. U moet dan vaak snel in actie komen voordat u te laat bent.

erfgrens regels

De regels rondom de erfgrens

Wilt u weten of u rondom de erfgrens bomen en struiken mag plaatsen? Of heeft u last van de beplanting van uw buren?