Leestijd: 2 minuten

Steeds vaker bezwaar tegen WOZ-waarde

Gemiddeld stijgt de WOZ-waarde met 8,6 procent, zo blijkt uit cijfers van controleorgaan de Waarderingskamer. Een goede reden voor veel huiseigenaren om bezwaar aan te tekenen tegen een te hoge WOZ-waarde, om op die manier onder een lastenverhoging uit te komen. Een bezwaar is immers zo ingediend, al dan niet via één van de vele gespecialiseerde bureaus.

Sinds een aantal jaar zit het aantal bezwaarschriften dan ook in de lift: van 87.000 in 2016 tot ruim 210.000 over in het afgelopen jaar. Is het wel zo verstandig om bezwaar tegen de WOZ-waarde in te dienen? In dit blog bespreken we de voor- en de nadelen.

Zo controleert u of de WOZ-waarde juist is vastgesteld

 • De WOZ-waarde van een woning kunt u opzoeken in het WOZ-waardeloket. Op die manier kunt u uw WOZ-waarde vergelijken met die van andere woningen.
 • Het taxatieverslag van uw woning vraagt u op bij de gemeente. In dit taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde heeft vastgesteld.
 • Daarnaast kunt u via het Kadaster de koopsominformatie in handen krijgen. Zo krijgt u inzicht in de verkoopprijs van alle huizen binnen een postcodegebied. Dat kan handig zijn bij het inschatten van de waarde van uw eigen woning.
 • U kunt vervolgens de WOZ-waarde vergelijken met vergelijkbare verkochte woningen.

Wel of geen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Is bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking verstandig? Niet altijd. Als huizenbezitter kan het verstandig zijn om in een aantal gevallen goed na te denken over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw woning komend jaar in de verkoop te zetten. Ook is het goed om naar uw hypotheek te kijken. Bij een lagere WOZ-waarde kan het zo zijn dat uw korting op de hypotheekrente vervalt. Bij een hogere woningwaarde heeft u een lagere hypotheekrente. En als uw hypotheekrente te hoog is, dan kan deze naar aanleiding van (de nieuwe hogere) WOZ-waarde mogelijk tussentijds verlaagd worden. Dat is interessant: een lagere hypotheekrente betekent immers lagere maandlasten.

Let op! WOZ-waarde en uw hypotheekrente

Het rentetarief dat iemand betaalt is afhankelijk van de verhouding tussen de hypotheekschuld en de WOZ-waarde van de woning. Als die verhouding verbetert omdat de waarde van een woning stijgt, dan kan het zijn dat iemand in een betere rente-categorie terecht komt. Als u dan bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde betaalt u bij elkaar misschien honderd euro minder belasting, maar het scheelt zo driehonderd euro op de hypotheekrente. Het is dan ook raadzaam om als woningeigenaar eerst even bij de bank te checken.

Ook bestaat nog altijd het misverstand dat een hogere WOZ-beschikking automatisch een hogere OZB betekent. Dat is helemaal afhankelijk van het belastingtarief dat een gemeente voor de OZB vaststelt. Als dat omlaag wordt bijgesteld, kan het zo zijn dat het uiteindelijke bedrag in euro’s dat betaald moet worden gelijk blijft.

Toch wel WOZ bezwaar maken?

Steeds meer gemeenten zetten een telefoonnummer van een taxateur op de beschikking, waarbij burgers direct iemand aan de lijn krijgen voor vragen of klachten. Hier kunt u eenvoudig gebruik van maken. Ook kunt u zelf veel informatie opvragen.

Bent u het toch niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. U kunt hierbij onze gratis voorbeeldbrief bezwaar WOZ-waarde gebruiken.

De dagtekening op de WOZ-beschikking is hierbij de startdatum. Na zes weken vervalt uw recht om bezwaar aan te tekenen. De wettelijke termijn waarbinnen een WOZ-bezwaar afgehandeld dient te worden is een heel kalenderjaar.

Conclusie: denk na voor u bezwaar maakt

Het wel of geen bezwaar maken van de WOZ-waarde is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, omstandigheden en belangen. Die keuze moet u zelf maken. Het is dan ook raadzaam om kritisch te kijken naar de WOZ-beschikking en voor uzelf na te gaan of het in uw geval wenselijk is bezwaar te maken. Hieronder een overzicht van de voor- en nadelen van een hoge WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal heffingen en belastingen.

Nadelen

 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • de onroerendezaakbelasting (OZB)
 • waterschapsbelasting
 • het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting)
 • erf- en schenkingsbelasting

Voordelen

 • hogere verkoopopbrengst
 • lagere hypotheekrente

Hulp bij wonen en verbouwen

Wilt u weten waar u recht op heeft? Start de RechtCheck en krijg direct antwoord op al uw vragen over de aankoop, verkoop, verbouwing van uw woning en problemen met aannemers, installateurs of leveranciers.

Meer over buren en omgeving

erfgrens regels

De regels rondom de erfgrens

Wilt u weten of u rondom de erfgrens bomen en struiken mag plaatsen? Of heeft u last van de beplanting van uw buren?

 

Erfscheiding en erfgrens

 

Wilt u een erfafscheiding plaatsen, zoals een schutting of hek? Dan moet u zich aan een aantal regels houden.

Planten ophangen aan een schutting of muur

Voorwerpen vast maken aan en muur die eigendom is van de buren? Dan moet u hier toestemming voor vragen.