Er is in de media veel aandacht voor slapende dienstverbanden en de compensatieregeling transitievergoeding die per 1 april 2020 wordt ingevoerd. Minder bekend is dat er ook een compensatieregeling transitievergoeding gaat komen bij bedrijfsbeëindiging. In dit blog vertel ik u er meer over.

Transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische reden

In de huidige situatie is het zo dat als u een dienstverband wilt beëindigen u verplicht bent om de wettelijke transitievergoeding aan uw medewerker te betalen. Dit geldt altijd, ongeacht de reden waarom het dienstverband wordt beëindigd. Ook als u wegens ziekte of pensioen uw bedrijf beëindigt en er een ontslag om bedrijfseconomische reden volgt, bent u een transitievergoeding verschuldigd.

Nieuwe compensatieregeling per 2021

Het betalen van een transitievergoeding wegens bedrijfsbeëindiging heeft onwenselijke gevolgen. Zo kunt u genoodzaakt zijn uw pensioen aan te spreken. Omdat ziekte en pensionering buiten het gewone ondernemersrisico liggen, is besloten een compensatieregeling in het leven te roepen. De verwachtte ingangsdatum is 1 januari 2021. Deze datum is nog niet definitief. Het UWV gaat deze regeling uitvoeren.

Voorwaarden

De voorwaarden waaronder een ondernemer aanspraak kan maken op de compensatieregeling worden nader uitgewerkt in een besluit. Dit besluit is nog niet definitief. Onderstaand de voorwaarden zoals die waarschijnlijk gaan luiden.

Waar u in ieder geval aan moet voldoen:

  • Er vindt ontslag plaats als gevolg van beëindiging van de onderneming
  • Uw onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst
  • De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag

Daarnaast moet er sprak zijn van één van de volgende situaties:

  • De reden van beëindiging van de onderneming is dat u (binnen zes maanden) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en er geen opvolger is
  • U dusdanig ziek bent dat niet te verwachten is dat u uw werkzaamheden naar behoren kan uit voeren en u de onderneming moet beëindigen. Dit in een periode van zes maanden nadat een arts hierover heeft geadviseerd
  • U komt te overlijden, waardoor de onderneming wordt beëindigd

Tegemoetkoming kleine ondernemers

De regering hoopt met deze compensatieregeling de kleine ondernemer tegemoet te komen, zodat hij zijn bedrijf kan beëindigen zonder al te veel financiële gevolgen voor hem zelf of zijn nabestaanden.

Linda Corvers - Senior jurist Arbeids- en onderwijsrecht

Linda Corvers

Ik streef ernaar om voor cliënten juridisch het maximale uit de zaak te halen én hen met vertrouwen naar de toekomst te laten kijken.