Leestijd: 1½ minuut

Eindigt uw dienstverband doordat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar gaat? De afspraken die u maakt met elkaar moeten schriftelijk worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Wat staat er in een beëindigingsovereenkomst?

Checklist
Naam en adres werkgever
Beëindiging op initiatief van de werkgever
Reden van beëindiging
Dat er geen sprake is van een dringende reden voor de beëindiging
Datum van beëindiging, met inachtneming van de opzegtermijn
Hoogte van eventueel te betalen vergoeding door de werkgever
Eindafrekening: vakantiegeld
Uitbetaling openstaande vakantiedagen, eventuele bonussen etc
Eventuele vrijstelling van werk
Opheffing concurrentiebeding
Verval van studiekosten
Positief getuigschrift
Inleveren bedrijfseigendommen
Finale kwijting

Heb ik nog recht op een WW-uitkering?

In de meeste gevallen heeft u bij een ontslag met wederzijds goedvinden recht op een werkloosheidsuitkering. Hieraan zijn vier voorwaarden verbonden:

  • Uw werkgever neemt het initiatief tot beëindiging
  • U mag niet ziek zijn
  • Er is geen dringende reden voor ontslag
  • Er is rekening gehouden met de opzegtermijn

Bespreek het voorstel voor de beëindigingsovereenkomst dat u van uw werkgever heeft ontvangen altijd met een juridisch adviseur voordat u tekent.

Wachttijd voor een WW-uitkering

Lukt het u niet om meteen ander werk te vinden en heeft u een werkloosheidsuitkering aangevraagd? Dan krijgt u te maken met een wachttijd. Er wordt namelijk rekening gehouden met de opzegtermijn die uw werkgever bij uw ontslag normaal gesproken moet hanteren. Hierna krijgt u een uitkering.

Hoe lang de opzegtermijn is hangt meestal af van de duur van uw arbeidsovereenkomst. Op het moment dat de beëindigingsovereenkomst is getekend begint de opzegtermijn.

wettelijke-opzegtermijn

Compensatie door werkgever

De wachttijd voor de WW-uitkering gaat in op het moment dat u uw beëindigingsovereenkomst tekent. Let er op dat bij het vaststellen van de datum van beëindiging rekening is gehouden met de opzegtermijn. Op die manier sluit uw inkomen uit arbeid aan op de WW-uitkering.

Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

Er geldt altijd een bedenktermijn van 14 dagen bij een beëindigingsovereenkomst. Dit stelt u ook vast in deze overeenkomst. U heeft het recht om u binnen 14 dagen te bedenken. Informeert uw werkgever u hier niet over dan geldt een langere termijn, namelijk 3 weken. Bedenkt u zich, dan moet u dit schriftelijk laten weten aan uw werkgever. Een reden hiervoor hoeft u niet te vermelden. De gemaakte afspraken vervallen. Uw arbeidsovereenkomst blijft bestaan en u zult uw werkzaamheden moeten uitvoeren.

Wanneer niet akkoord met ontslag?

  • Als u ziek bent: in de eerste 2 jaar dat u ziek bent, mag uw werkgever u niet ontslaan. U heeft in die periode recht op salaris
  • Als er een dringende reden voor ontslag is: waarschijnlijk heeft u geen recht op een WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden

Werk en Inkomen check

Met de Werk en Inkomen check krijgt u antwoord op al uw vragen over verlof en ontslag. U krijgt direct inzicht in uw persoonlijke situatie en weet welke vervolgstappen u kunt nemen. Ook kunt u een geschil met uw werkgever melden via deze service.

Niet verzekerd? Wel hulp bij ontslag!

Geen verzekering, toch hulp! Bespreek je situatie met onze jurist. We geven direct antwoord op je vragen en maken een plan. Jij kiest hoe we je gaan helpen.