Bent u ontslagen en gaat u in goed overleg met uw werkgever uit elkaar? De afspraken die u maakt met elkaar moeten schriftelijk worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

Wat staat in een beëindigingsovereenkomst?

Checklist
Naam en adres werkgever
Voorstel van beëindiging van de werkgever
Reden van beëindiging
Dat er geen sprake is van een dringende reden voor de beëindiging
Datum van beëindiging
Hoogte van eventueel te betalen vergoeding door de werkgever
Eindafrekening: vakantiegeld
Uitbetaling openstaande vakantiedagen
Eventuele vrijstelling van werk
Opheffing concurrentiebeding
Verval van studiekosten
Positief getuigschrift
Inleveren bedrijfseigendommen

Heb ik nog recht op een WW-uitkering?

In de meeste gevallen heeft u bij een ontslag met wederzijds goedvinden recht op een werkloosheidsuitkering. Hieraan zijn vier voorwaarden verbonden:

  • Uw werkgever neemt het initiatief tot beëindiging
  • U mag niet ziek zijn
  • Er is geen dringende reden voor ontslag
  • Er is rekening gehouden met de opzegtermijn

Bespreek de beëindigingsovereenkomst altijd met een juridisch adviseur voordat u tekent.

Wachttijd voor een WW-uitkering

Lukt het u niet om meteen ander werk te vinden en heeft u een werkloosheidsuitkering aangevraagd? Dan krijgt u te maken met een wachttijd. Er wordt namelijk rekening gehouden met de opzegtermijn die uw werkgever bij uw ontslag normaal gesproken moet hanteren. Hierna krijgt u een uitkering.

Hoe lang de opzegtermijn is hangt meestal af van de duur van uw arbeidsovereenkomst. Op het moment dat de beëindigingsovereenkomst is getekend begint de opzegtermijn.

wettelijke-opzegtermijn

Compensatie door werkgever

De wachttijd voor de WW-uitkering gaat in op het moment dat u uw beëindigingsovereenkomst tekent. Let er dan op dat u een financiële vergoeding krijgt van uw werkgever die minimaal zo hoog is als uw salaris gedurende de opzegtermijn. Neem dit ook op in uw beëindigingsovereenkomst.

Bedenktermijn beëindigingsovereenkomst

Er geldt altijd een bedenktermijn van 14 dagen bij een beëindigingsovereenkomst. Dit stelt u ook vast in deze overeenkomst. U heeft het recht om u binnen 14 dagen te bedenken. Informeert uw werkgever u hier niet over dan geldt een langere termijn, namelijk 21 dagen. Bedenkt u zich, dan moet u dit schriftelijk laten weten. Een reden hiervoor hoeft u niet te vermelden.

Wanneer niet akkoord met ontslag?

  • Als u ziek bent: in de eerste 2 jaar dat u ziek bent, mag uw werkgever u niet ontslaan. U heeft in die periode recht op salaris
  • Als er een dringende reden voor ontslag is: waarschijnlijk heeft u geen recht op een WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos bent geworden

Niet verzekerd? Wel hulp bij ontslag!

Whatsapp met onze arbeidsjuristen en krijg direct antwoord op uw eerste vragen.

 

Niet verzekerd? Toch hulp!

ARAG helpt u graag. Ook als u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de Corona crisis. Of als u niet verzekerd bent omdat u bijvoorbeeld niet alle verzekeringsmodules heeft afgesloten. Bekijk hier onze oplossingen.